เทคโนโลยี (ภาค)

94
หุ้น
37.458B
เงินทุนของตลาด
5.735M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.37%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.10%
เปลี่ยนแปลง
+5.52%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.32%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.43%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
0005 UCREST BERHAD
0.140.00%0.00ขาย1.635M64.965M9.500.0120.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0007 PUC BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย3.313M142.118M16.800.0063.00Electronic Equipments & Parts
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.411.23%0.01ขาย23.000K199.499M14.190.03132.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.15-3.23%-0.00ขาย15.438M444.942M13.650.01405.00Electronic Equipments & Parts
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.040.00%0.00ขาย200.000K26.293M-0.02219.00ซอฟต์แวร์
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.060.00%0.00ขาย383.900K115.616M7.970.0185.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย4.452M32.723M-0.008.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0023 IFCA MSC BHD
0.310.00%0.00ขาย1.977M188.182M17.090.02274.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0024 JAG BERHAD
0.0414.29%0.01ขาย267.200K60.589M-0.0110.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0026 NOVA MSC BHD
0.095.88%0.01ขาย120.000K67.639M-0.00103.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.150.00%0.00ขาย095.966M-0.01704.00Electronic Equipments & Parts
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.280.00%0.00ซื้อ47.500K195.489M-0.0463.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.631.60%0.01ซื้อ11.569M102.394M-0.01133.00การสื่อสารและเครือข่าย
0040 OPENSYS (M) BHD
0.340.00%0.00ซื้อ769.200K102.773M10.360.0377.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00แนะนำให้ขาย1.029M62.154M-0.0522.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.070.00%0.00ซื้อ659.300K18.769M-0.00185.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0050 SYSTECH BHD
0.160.00%0.00ขาย221.000K55.336M-0.0032.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0051 CUSCAPI BHD
0.17-2.78%-0.01ขาย1.139M150.372M-0.02111.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.262.00%0.01ซื้อ419.700K119.957M12.420.02152.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.190.00%0.00ขาย040.189M12.310.02ซอฟต์แวร์
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.160.00%0.00ขาย227.600K62.435M-0.0166.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0065 EXCEL FORCE MSC BHD
0.652.36%0.01ซื้อ10.865M399.996M51.630.0239.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.10-4.76%-0.01ขาย52.048M38.607M-0.0016.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0068 ASDION BHD
0.143.57%0.01ขาย175.000K18.545M-0.0226.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.320.00%0.00ซื้อ449.000K103.956M-0.02ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0079 ORION IXL BERHAD
0.095.88%0.01ขาย2.641M63.646M-0.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0082 GREEN PACKET BHD
0.683.03%0.02ซื้อ14.674M614.293M-0.081000.00การสื่อสารและเครือข่าย
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.04-11.11%-0.01ขาย117.400K26.820M-0.0126.00การสื่อสารและเครือข่าย
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.110.00%0.00ขาย025.552M-0.0131.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
0.921.10%0.01ซื้อ4.947M610.402M19.860.0549.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.10-8.70%-0.01ซื้อ21.687M53.399M-0.05104.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.06-8.33%-0.01ขาย6.311M14.913M-0.0662.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย405.500K31.032M-0.03137.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0097 VITROX CORPORATION BHD
7.130.71%0.05แนะนำให้ซื้อ193.500K3.358B31.900.227000.00เซมิคอนดักเตอร์
0103 MNC WIRELESS BHD
0.105.26%0.01แนะนำให้ซื้อ33.020M47.838M-0.0160.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0106 REXIT BHD
0.600.00%0.00แนะนำให้ขาย0105.600M13.690.0493.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0108 N2N CONNECT BHD
0.740.68%0.00ขาย82.900K411.428M34.060.0290.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.202.56%0.01ขาย437.400K145.788M18.230.01238.00Electronic Equipments & Parts
0113 MMS VENTURES BHD
0.624.17%0.02ขาย1.828M124.125M18.700.0381.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.1011.11%0.01ขาย110.000K40.705M-0.0245.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0119 APPASIA BERHAD
0.090.00%0.00ซื้อ47.000K29.346M-0.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0120 VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.381.33%0.01ซื้อ199.800K64.284M11.600.0446.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.0610.00%0.01ขาย724.900K30.701M-0.0143.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.590.00%0.00ซื้อ098.747M113.680.01ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.160.00%0.00ขาย172.200K646.816M17.500.07เซมิคอนดักเตอร์
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.210.00%0.00ขาย555.000K29.474M-0.04104.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0132 TECHNODEX BHD
0.060.00%0.00ขาย1.250M32.473M-0.0147.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.462.82%0.04ซื้อ14.378M5.087B64.290.0273.00ซอฟต์แวร์
0143 KEY ASIC BHD
0.080.00%0.00ขาย3.954M76.046M-0.0023.00เซมิคอนดักเตอร์
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.090.00%0.00ขาย130.000K18.721M-0.0246.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.790.00%0.00ซื้อ0164.850M49.680.02เซมิคอนดักเตอร์
0152 DGB ASIA BERHAD
0.090.00%0.00แนะนำให้ขาย068.055M-0.02ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ซื้อ2.925M76.085M-0.0149.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.100.00%0.00ขาย249.200K71.047M-0.0150.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.740.58%0.01ซื้อ9.269M5.532B29.240.066490.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0169 SMTRACK BERHAD
0.252.04%0.01ซื้อ20.437M39.086M-0.04ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.0233.33%0.01ขาย150.000K5.439M-0.06146.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.611.67%0.01แนะนำให้ซื้อ2.628M298.459M13.060.05ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.273.85%0.01ซื้อ5.483M148.359M183.670.0069.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0183 SALUTICA BERHAD
0.66-2.22%-0.01ซื้อ3.647M255.542M-0.00Electronic Equipments & Parts
0209 I-STONE GROUP BERHAD
0.2014.29%0.03แนะนำให้ซื้อ85.540M244.295MElectronic Equipments & Parts
03008 SL INNOVATION CAPITAL BERHAD
0.410.00%0.00ขาย054.610M0.02ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
03020 TT VISION HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00ซื้อ078.618M-0.00เซมิคอนดักเตอร์
03027 MMIS BERHAD
0.140.00%0.00067.500M12.560.0155.00Electronic Equipments & Parts
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.46-6.12%-0.03ขาย10.500K127.785M60.530.011282.00เซมิคอนดักเตอร์
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
8.950.90%0.08ซื้อ10.300K1.780B13.250.6812222.00เซมิคอนดักเตอร์
4456 DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.260.00%0.00ขาย1.999M457.089M14.710.02624.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5005 UNISEM (M) BHD
2.142.88%0.06ซื้อ137.700K1.556B19.660.119600.00เซมิคอนดักเตอร์
5011 MESINIAGA BHD
1.170.00%0.00ขาย070.670M-0.221000.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5028 HEITECH PADU BHD
1.210.83%0.01ซื้อ1.773M122.483M-0.271155.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5036 EDARAN BHD
0.430.00%0.00ขาย50.000K25.189M-0.0998.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.070.00%0.00ขาย240.000K138.322M12.870.012788.00Electronic Equipments & Parts
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.173.03%0.00ขาย273.700K350.355M-0.059200.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
5162 VSTECS BERHAD
1.02-0.97%-0.01ขาย52.000K183.600M6.910.15346.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.120.00%0.00ขาย68.000K60.211M324.320.00147.00ซอฟต์แวร์
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.460.00%0.00ซื้อ6.109M221.859M-0.02213.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5216 DATASONIC GROUP BERHAD
0.920.00%0.00ซื้อ5.599M1.235B28.630.03619.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.395.41%0.02แนะนำให้ซื้อ24.379M202.849M17.260.02Electronic Equipments & Parts
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
2.051.49%0.03ซื้อ2.587M1.021B22.580.09172.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.301.56%0.02แนะนำให้ซื้อ5.128M2.385B15.870.086506.00Electronic Equipments & Parts
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.77-0.56%-0.01ซื้อ679.700K1.185B20.820.091700.00เซมิคอนดักเตอร์
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.620.00%0.00ขาย033.331M9.410.0789.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
7100 UCHI TECHNOLOGIES BHD
2.80-0.71%-0.02ซื้อ8.500K1.257B17.290.16540.00Electronic Equipments & Parts
7120 ACOUSTECH BHD
0.360.00%0.00ขาย069.992M-0.041531.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.100.00%0.00ซื้อ032.934M-0.00543.00เซมิคอนดักเตอร์
7155 SKP RESOURCES BHD
1.070.94%0.01ขาย1.537M1.338B14.980.071001.00Electronic Equipments & Parts
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
0.56-0.88%-0.01ซื้อ1.007M622.480M24.300.03เซมิคอนดักเตอร์
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.04-10.00%-0.01ขาย1.361M46.614M8.950.01124.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.170.00%0.00ขาย265.500K74.357M-0.03330.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.406.67%0.03ซื้อ966.700K104.467M9.950.05966.00Electronic Equipments & Parts
9008 OMESTI BHD
0.410.00%0.00ซื้อ0198.603M-0.02570.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
9075 THETA EDGE BERHAD
0.44-4.35%-0.02ขาย41.900K47.187M-0.04209.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
9172 FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
1.64-0.61%-0.01แนะนำให้ขาย164.100K405.668M10.200.164084.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
9334 KESM INDUSTRIES BHD
7.103.80%0.26ซื้อ19.000K305.406M19.960.36850.00เซมิคอนดักเตอร์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ