เทคโนโลยี (ภาค)

91
หุ้น
35.220B
เงินทุนของตลาด
6.717M
ปริมาณการซื้อขาย
+2.57%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−2.77%
เปลี่ยนแปลง
−9.48%
ประสิทธิภาพ เดือน
−8.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+8.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
0005 UCREST BERHAD
0.21-2.33%-0.01แนะนำให้ขาย2.144M99.767M5.040.0420.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0007 PUC BERHAD
0.090.00%0.00ขาย1.535M183.418M26.320.0063.00Electronic Equipments & Parts
0008 WILLOWGLEN MSC BHD
0.450.00%0.00แนะนำให้ขาย96.000K218.962M16.240.03132.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0010 IRIS CORPORATION BHD
0.140.00%0.00ขาย14.749M430.111M-0.02684.00Electronic Equipments & Parts
0017 M3 TECHNOLOGIES(ASIA)BHD
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย326.300K23.372M-0.02219.00ซอฟต์แวร์
0018 LAMBO GROUP BERHAD
0.07-7.14%-0.01ขาย62.268M147.148M9.230.0185.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0020 NETX HOLDINGS BHD
0.010.00%0.00ขาย1.578M42.004M-0.018.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0023 IFCA MSC BHD
0.41-4.71%-0.02ขาย8.896M257.975M22.620.02274.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0024 JAG BERHAD
0.040.00%0.00ขาย52.100K68.208M48.390.0010.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0026 NOVA MSC BHD
0.100.00%0.00ขาย850.900K75.156M35.970.00103.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0028 SCOPE INDUSTRIES BHD
0.20-4.65%-0.01ขาย545.800K132.985M-0.00704.00Electronic Equipments & Parts
0034 MMAG HOLDINGS BERHAD
0.210.00%0.00ขาย1.000K143.308M-0.0363.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0035 OPCOM HOLDINGS BHD
0.61-1.63%-0.01แนะนำให้ขาย286.300K99.169M14.460.04133.00การสื่อสารและเครือข่าย
0040 OPENSYS (M) BHD
0.320.00%0.00แนะนำให้ขาย178.800K95.325M9.380.0377.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0041 MSCM HOLDINGS BERHAD
0.23-6.12%-0.01ขาย166.100K65.044M-0.1122.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0045 G NEPTUNE BERHAD
0.07-11.76%-0.01ซื้อ2.989M24.544M-0.00185.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0050 SYSTECH BHD
0.21-2.33%-0.01แนะนำให้ขาย53.500K74.370M40.260.0132.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0051 CUSCAPI BHD
0.180.00%0.00แนะนำให้ขาย979.600K154.668M-0.03111.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0056 GRAND-FLO BERHAD
0.21-6.52%-0.01ซื้อ849.200K108.295M19.640.01152.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0059 ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.210.00%0.00แนะนำให้ขาย49.900K34.169M-0.03ซอฟต์แวร์
0060 VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.310.00%0.00ซื้อ11.771M111.609M24.340.0166.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0065 EXCEL FORCE MSC BHD
0.40-2.47%-0.01แนะนำให้ขาย809.600K168.282M37.710.0239.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0066 VSOLAR GROUP BERHAD
0.173.03%0.00ซื้อ14.719M63.701M-0.0016.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0068 ASDION BHD
0.21-4.44%-0.01ขาย285.000K28.777M-0.0426.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0075 LYC HEALTHCARE BERHAD
0.362.86%0.01ซื้อ200113.703M-0.03ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0079 ORION IXL BERHAD
0.163.23%0.01ขาย16.203M109.612M-0.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0082 GREEN PACKET BHD
0.33-1.49%-0.01แนะนำให้ขาย85.500K301.907M-0.081000.00การสื่อสารและเครือข่าย
0085 MLABS SYSTEMS BHD
0.050.00%0.00ขาย362.200K33.525M-0.0126.00การสื่อสารและเครือข่าย
0086 YGL CONVERGENCE BHD
0.120.00%0.00ขาย100.000K26.713M-0.0131.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0090 ELSOFT RESEARCH BHD
0.81-2.99%-0.02ขาย961.500K556.131M14.060.0649.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0092 MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.060.00%0.00แนะนำให้ขาย853.300K30.514M146.340.00104.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0094 INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.069.09%0.01ขาย40.000K14.473M-0.0662.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0096 NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00ขาย2.227M31.031M-0.03137.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0097 VITROX CORPORATION BHD
7.02-0.85%-0.06ขาย372.000K3.333B30.670.237000.00เซมิคอนดักเตอร์
0103 MNC WIRELESS BHD
0.040.00%0.00แนะนำให้ขาย250.000K16.743M-0.0160.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0106 REXIT BHD
0.63-4.55%-0.03แนะนำให้ขาย6.000K117.335M15.560.0493.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0108 N2N CONNECT BHD
0.73-2.68%-0.02ขาย429.800K417.468M29.170.0390.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0111 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.25-1.96%-0.01ขาย1.609M185.879M29.180.01238.00Electronic Equipments & Parts
0113 MMS VENTURES BHD
0.73-2.67%-0.02แนะนำให้ขาย125.100K149.187M16.770.0481.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0117 SMRT HOLDINGS BERHAD
0.110.00%0.00ขาย044.775M10.430.0145.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0119 APPASIA BERHAD
0.100.00%0.00ขาย334.000K32.799M133.800.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0120 VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.36-5.26%-0.02แนะนำให้ขาย550.000K64.284M9.460.0446.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0123 PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.06-7.69%-0.01แนะนำให้ขาย147.700K36.283M-0.0143.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0126 MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.400.00%0.00ขาย066.110M-0.32ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0127 JHM CONSOLIDATION BHD
1.13-2.59%-0.03ขาย264.100K646.816M15.490.07เซมิคอนดักเตอร์
0129 SILVER RIDGE HOLDINGS BHD
0.190.00%0.00แนะนำให้ขาย20.000K27.369M12.610.02104.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0132 TECHNODEX BHD
0.070.00%0.00ขาย038.377M-0.0147.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0138 MY E.G. SERVICES BHD
1.41-2.76%-0.04ขาย21.448M5.074B67.070.0273.00ซอฟต์แวร์
0143 KEY ASIC BHD
0.110.00%0.00ขาย860.200K104.563M37.160.0023.00เซมิคอนดักเตอร์
0145 TFP SOLUTIONS BHD
0.100.00%0.00ขาย021.707M-0.0146.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0146 JF TECHNOLOGY BHD
0.88-4.35%-0.04ขาย479.900K193.200M204.440.00เซมิคอนดักเตอร์
0152 DGB ASIA BERHAD
0.100.00%0.00ขาย3.350M75.617M-0.01ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
0154 EA HOLDINGS BERHAD
0.010.00%0.00แนะนำให้ขาย050.723M-0.0149.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0156 MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.110.00%0.00ขาย287.400K78.151M-0.0150.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0166 INARI AMERTRON BERHAD
1.40-6.67%-0.10แนะนำให้ขาย17.303M4.764B18.960.086490.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0169 SMTRACK BERHAD
0.14-3.45%-0.01ซื้อ3.727M21.591M-0.04ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0174 IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.030.00%0.00ซื้อ440.000K8.159M-0.00146.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0176 KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.56-0.88%-0.01แนะนำให้ขาย706.900K276.442M12.450.05ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
0181 AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.20-2.44%-0.01ขาย767.800K112.470M21.290.0169.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
0183 SALUTICA BERHAD
0.32-2.99%-0.01ขาย468.200K129.707M58.360.01Electronic Equipments & Parts
03020 TT VISION HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00076.700M10.080.02เซมิคอนดักเตอร์
3247 GUH HOLDINGS BHD
0.490.00%0.00ซื้อ4.400K136.118M-0.011282.00เซมิคอนดักเตอร์
3867 MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
9.10-4.21%-0.40ขาย87.700K1.890B12.320.7712222.00เซมิคอนดักเตอร์
4456 DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.25-1.96%-0.01แนะนำให้ขาย2.103M448.299M12.740.02624.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5005 UNISEM (M) BHD
2.54-1.55%-0.04ขาย8.700K1.876B19.610.139600.00เซมิคอนดักเตอร์
5011 MESINIAGA BHD
1.40-0.71%-0.01ขาย26.100K85.167M-0.141000.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5028 HEITECH PADU BHD
0.900.56%0.01ซื้อ919.000K90.597M-0.271155.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5036 EDARAN BHD
0.48-2.04%-0.01ขาย245.700K28.374M28.810.0298.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5068 LUSTER INDUSTRIES BHD
0.070.00%0.00ขาย1.100M148.203M12.610.012788.00Electronic Equipments & Parts
5161 JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.170.00%0.00ขาย505.900K350.355M-0.059200.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
5162 VSTECS BERHAD
1.031.98%0.02ซื้อ12.600K181.800M7.430.14346.00ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
5195 CENSOF HOLDINGS BERHAD
0.143.70%0.00ขาย6.000K67.737M-0.02147.00ซอฟต์แวร์
5204 PRESTARIANG BERHAD
0.38-3.75%-0.02แนะนำให้ขาย2.610M192.921M275.860.00213.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5216 DATASONIC GROUP BERHAD
0.44-3.30%-0.02แนะนำให้ขาย493.000K614.250M14.510.03619.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
5277 FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.34-5.56%-0.02ขาย4.301M186.851M21.910.02Electronic Equipments & Parts
5286 MI TECHNOVATION BERHAD
1.60-6.43%-0.11แนะนำให้ขาย2.074M855.000M16.320.10172.00อุปกรณ์และการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์
6963 V.S INDUSTRY BHD
1.01-1.94%-0.02แนะนำให้ขาย4.354M1.865B13.480.086506.00Electronic Equipments & Parts
7022 GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.59-5.92%-0.10ขาย2.943M1.131B19.470.091700.00เซมิคอนดักเตอร์
7031 AMTEL HOLDINGS BHD
0.650.00%0.00ขาย035.499M21.320.0389.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
7100 UCHI TECHNOLOGIES BHD
2.73-0.73%-0.02ขาย146.000K1.234B18.060.15540.00Electronic Equipments & Parts
7120 ACOUSTECH BHD
0.37-3.90%-0.01แนะนำให้ขาย30.000K71.937M-0.041531.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
7146 AE MULTI HOLDINGS BHD
0.100.00%0.00ขาย028.443M-0.01543.00เซมิคอนดักเตอร์
7155 SKP RESOURCES BHD
1.22-2.40%-0.03แนะนำให้ขาย907.700K1.563B14.750.081001.00Electronic Equipments & Parts
7204 D&O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
0.620.00%0.00ขาย799.900K692.430M26.100.03เซมิคอนดักเตอร์
7223 JADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01แนะนำให้ซื้อ100.500K32.960M-0.01124.00อุปกรณ์สำหรับสำนักงาน
8338 DATAPREP HOLDINGS BHD
0.19-2.50%-0.01แนะนำให้ขาย256.600K84.279M-0.02330.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
8907 EG INDUSTRIES BHD
0.44-1.12%-0.00ขาย281.500K117.375M8.740.06966.00Electronic Equipments & Parts
9008 OMESTI BHD
0.400.00%0.00ขาย360.100K191.037M-0.31570.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
9075 THETA EDGE BERHAD
0.391.30%0.01ขาย40.000K41.289M-0.01209.00ที่ปรึกษาและบริการด้านไอที
9172 FORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
1.710.00%0.00ขาย33.800K422.983M11.540.154084.00สินค้าอิเลคโทรนิคส์สำหรับใช้ในบ้าน
9334 KESM INDUSTRIES BHD
7.51-1.18%-0.09ขาย13.600K326.914M16.430.46850.00เซมิคอนดักเตอร์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ