กลุ่มบริษัทสื่อ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
104.107M
เงินทุนของตลาด
5.120M
ปริมาณการซื้อขาย
+4.76%
เปลี่ยนแปลง
+46.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−50.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−53.68%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
          
MACPIE MACPIE BERHAD
0.114.76%0.01ซื้อ5.120M104.107M-0.01
โหลดเพิ่ม