อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

7
หุ้น
3.261B
เงินทุนของตลาด
86
ปริมาณการซื้อขาย
−1.19%
เปลี่ยนแปลง
+4.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.64%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.86%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม