อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

4
หุ้น
413.130M
เงินทุนของตลาด
9.999K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.63%
เปลี่ยนแปลง
+7.30%
ประสิทธิภาพ เดือน
+28.94%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.95%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม