อื่นๆ (ภาค)

1
หุ้น
187.985M
เงินทุนของตลาด
705
ปริมาณการซื้อขาย
+0.62%
เปลี่ยนแปลง
−4.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+95.15%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.29%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
187.985M0.62%7051
โหลดเพิ่ม