สาธารณูปโภค (ภาค)

2
หุ้น
418.304M
เงินทุนของตลาด
260
ปริมาณการซื้อขาย
−2.69%
เปลี่ยนแปลง
−3.98%
ประสิทธิภาพ เดือน
−5.20%
ประสิทธิภาพ ปี
−0.63%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ418.304M EUR0.25%−2.69%2602