สาธารณูปโภค (ภาค)

2
หุ้น
419.480M
เงินทุนของตลาด
177
ปริมาณการซื้อขาย
−0.80%
เปลี่ยนแปลง
+3.32%
ประสิทธิภาพ เดือน
+3.26%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
GZE1RLATVIJAS GAZE
8.74 EUR−0.91%−0.08 EUR
มีแรงซื้อ
1140.996K EUR351.918M EUR1.306.70 EUR
VIRSIVIRSI-A
4.46 EUR−0.22%−0.01 EUR
มีแรงขาย
5042.248K EUR67.562M EUR6.530.68 EUR