หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์ลัทเวีย

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
BAL1R LATVIJAS BALZAMS
11.402.70%0.30แนะนำให้ซื้อ2.309K85.465M8.371.33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GZE1R LATVIJAS GAZE
11.00-0.90%-0.10ซื้อ60438.900M55500.000.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม