ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — คูเวต

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร20.817M KWD+2.51%136อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ1.352B KWD+0.19%651.626Kระบบขนส่ง1
สายการบิน288.2M KWD5.95%+0.15%576.331Kระบบขนส่ง1
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์24.179M KWD4.50%0.00%2.441Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ346.063M KWD9.37%−0.75%644.603Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง232.078M KWD4.56%+0.66%555.454Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ15.382M KWD7.74%+1.94%162.505Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ขุดเจาะตามสัญญา29.529M KWD+1.64%17.857Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า193.6M KWD0.00%0.00%214.248Kสาธารณูปโภค1
เครื่องใช้ไฟฟ้า263.88M KWD4.75%+0.16%517.309Kการผลิตของผู้ผลิต1
วิศวกรรมและก่อสร้าง99.913M KWD7.52%+0.64%552.637Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง452.958M KWD2.81%+1.27%281.519Kการเงิน5
กลุ่มบริษัททางการเงิน453.766M KWD7.20%+0.43%318.309Kการเงิน9
สิ่งพิมพ์/บริการทางการเงิน3.795M KWD−4.35%6.001Kบริการเชิงพาณิชย์1
ค้าปลีกอาหาร27.103M KWD+1.34%101การค้าปลีก1
อาหาร: รายใหญ่หลายแบรนด์219.99M KWD2.37%+1.00%891.011Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม33.185M KWD8.67%+1.39%58.474Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ55.834M KWD3.62%−1.45%3.171Kสาธารณูปโภค1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ61.019M KWD0.96%+0.06%1.911Mบริการผู้บริโภค3
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ8.38M KWD+4.75%2.359Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์912.792M KWD6.60%+0.88%934.599Kการเงิน7
ผู้จัดการด้านการลงทุน946.613M KWD2.09%+2.00%6.463Mการเงิน8
กองทรัสต์/กองทุนรวม264.076M KWD3.10%−0.09%3.272Mอื่นๆ2
ธนาคารรายใหญ่13.981B KWD2.92%+0.31%4.548Mการเงิน10
ผู้จัดจำหน่ายทางการแพทย์70.35M KWD4.26%+9.58%400Kบริการการกระจายสินค้า1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด435.091M KWD11.19%+0.55%190.863Kบริการเชิงพาณิชย์5
ภาพยนต์/บันเทิง122.035M KWD5.09%+10.97%42.061Kบริการผู้บริโภค2
ชุดประกันภัยรวม632.92M KWD3.81%+0.27%28.321Kการเงิน5
การผลิตน้ำมันและก๊าซ69.646M KWD6.96%0.00%105แร่พลังงาน1
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน55.021M KWD3.68%+2.21%10.249Kแร่พลังงาน1
บริการ/เครื่องมือเกี่ยวกับบ่อน้ำมัน187.229M KWD+1.81%504.033Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
การขนส่งอื่นๆ61.301M KWD4.40%+0.98%28.702Kระบบขนส่ง2
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย126.012M KWD6.87%+0.17%13Kการเงิน1
เยื่อกระดาษและกระดาษ31.5M KWD0.00%10.898Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์1.452B KWD1.96%+1.23%4.678Mการเงิน30
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.094B KWD1.65%−0.70%651.001Kการเงิน2
ธนาคารในภูมิภาค10.251B KWD0.00%−0.14%4.537Mการเงิน1
ร้านอาหาร11.909M KWD−4.86%164บริการผู้บริโภค2
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ7.614M KWD+1.81%3.51Kการค้าปลีก1
เหล็ก28.145M KWD0.00%0.00%6.258Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม147.257M KWD2.45%+4.65%1.44Mการผลิตของผู้ผลิต1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง421.243M KWD6.63%+0.70%500.78Kบริการการกระจายสินค้า3
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย3.299B KWD6.56%+0.33%2.047Mการสื่อสาร3