สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร (ภาค)

163
หุ้น
108819.781B
เงินทุนของตลาด
195.326K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.81%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+1.04%
เปลี่ยนแปลง
+2.18%
ประสิทธิภาพ เดือน
−9.22%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000070 SAMYANG HOLDINGS
62300.003.83%2300.00ซื้อ10.461K527.220B8.307226.61155.00ผลิตอาหาร
000080 HITE JINRO
25850.00-4.79%-1300.00ขาย843.360K1863.832B-476.323318.00โรงกลั่นสุรา
000140 HITEJINRO HOLDINGS
10800.00-0.92%-100.00ขาย59.370K232.867B-1432.018.00โรงงานต้มเหล้าเบียร์
000890 BOHAE BREW
1250.009.65%110.00ซื้อ30.505M140.767B-59.13407.00โรงกลั่นสุรา
001040 CJ
82100.002.75%2200.00ขาย52.475K2676.155B-2029.1448.00ผลิตอาหาร
001130 DAEHAN FLR MILL
160500.000.63%1000.00ขาย1.359K262.413B17.249250.33354.00ผลิตอาหาร
001340 PAIKKWANG IND
2545.001.80%45.00ขาย243.404K107.399B5.02497.66140.00ประมงและฟาร์ม
001680 DAESANG
21650.002.36%500.00ขาย54.975K732.806B11.711806.273930.00ผลิตอาหาร
001790 TS
18900.001.34%250.00ขาย13.755K154.006B128.47152.69572.00ผลิตอาหาร
001800 ORION HOLDINGS
16000.000.95%150.00ซื้อ25.318K953.483B24.65643.112087.00ผลิตอาหาร
002140 KOR IND
3625.001.26%45.00ขาย1.311M88.324B53.7566.6196.00ผลิตอาหาร
002270 LOTTE FOOD
431500.000.47%2000.00แนะนำให้ขาย631486.138B10.1642273.342197.00ผลิตอาหาร
002600 CHOHEUNG
152000.000.33%500.00แนะนำให้ขาย2890.900B13.1111555.77252.00ผลิตอาหาร
002680 HANTOP
2010.000.75%15.00ขาย22.859K38.903B-274.47127.00ผลิตอาหาร
002760 BOLAK
2020.001.00%20.00ขาย460.234K119.800B325.086.15134.00ผลิตอาหาร
002790 AMORE GROUP
67900.006.76%4300.00ซื้อ224.112K4849.453B46.481368.36135.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003230 SAMYANG FOOD
79000.00-0.63%-500.00ซื้อ26.134K598.842B15.425155.611107.00ผลิตอาหาร
003310 DAEJOO
1325.002.32%30.00ขาย138.262K45.833B38.5033.63123.00ประมงและฟาร์ม
003350 HKCMANUFACTURE
27850.001.09%300.00ซื้อ45.842K124.857B116.54236.41200.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003380 HARIM HOLDINGS
9380.003.76%340.00ขาย143.248K846.001B11.78767.16ผลิตอาหาร
003680 HANSUNG ENT
5710.001.24%70.00ขาย37.965K32.321B-578.20784.00ผลิตอาหาร
003920 NAMYANG DAIRY
488000.000.10%500.00ขาย320331.360B15.8530752.122442.00ผลิตอาหาร
003960 SJDR
16900.000.00%0.00ขาย10.346K154.880B1.4611572.08613.00ผลิตอาหาร
004370 NONGSHIM
247000.001.44%3500.00ซื้อ12.772K1408.069B17.9913531.605009.00ผลิตอาหาร
004410 SEOUL FOOD IND
180.002.27%4.00ขาย1.390M59.384B-0.19248.00ประมงและฟาร์ม
004650 CHANGHAE ETHANOL
12650.000.40%50.00ขาย22.586K115.805B9.001407.5145.00โรงกลั่นสุรา
004970 SILLA
12900.000.00%0.00ขาย130.667K206.400B5.692268.78553.00ประมงและฟาร์ม
005180 BINGGRAE
57400.002.50%1400.00ขาย7.448K495.141B13.654102.671609.00ผลิตอาหาร
005300 LOTTE CHILSUNG
138000.003.76%5000.00ซื้อ19.579K1091.957B-11545.665642.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
11200.002.75%300.00ขาย80.759K951.646B9.691125.314475.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
005610 SPC SAMLIP
96100.00-0.31%-300.00ขาย4.352K781.343B20.024815.951385.00ผลิตอาหาร
005670 FOODWELL
6200.00-0.48%-30.00แนะนำให้ขาย17.116K60.881B1.883308.10197.00ผลิตอาหาร
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
10600.001.92%200.00ขาย29.613K151.556B-229.751585.00ผลิตอาหาร
005860 HANILFEED
2020.00-0.74%-15.00ขาย1.026M80.186B911.632.2387.00ประมงและฟาร์ม
005990 MAEIL HOLDINGS
11900.000.00%0.00ขาย1.672K155.374B4.202833.182085.00ผลิตอาหาร
006040 DONGWON IND
224000.000.45%1000.00ซื้อ2.020K820.114B11.1420013.22814.00ประมงและฟาร์ม
006090 OYANG
8500.00-0.93%-80.00ขาย144.227K80.847B23.47365.56796.00ประมงและฟาร์ม
006880 SINGSONGHOLDINGS
4100.00-2.26%-95.00แนะนำให้ขาย121.177K49.622B-152.9224.00ผลิตอาหาร
006980 WOOSUNG FEED
3320.00-0.30%-10.00ขาย614.398K102.897B-233.77268.00ประมงและฟาร์ม
007070 GS RETAIL
41000.000.74%300.00ขาย89.228K3133.900B25.981566.818830.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
007160 SAJO IND
40950.001.99%800.00ขาย9.219K198.542B8.914504.11702.00ผลิตอาหาร
007310 OTTOGI
569000.001.25%7000.00ขาย2.129K1832.870B12.1746168.413231.00ผลิตอาหาร
007390 NATURECELL
7750.002.65%200.00ซื้อ941.665K461.988B155.4348.5890.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
008040 SAJODONGAONE
1065.000.47%5.00แนะนำให้ขาย463.432K138.853B10.55109.36439.00ผลิตอาหาร
009770 SAMJUNGPULP
33850.00-2.59%-900.00ซื้อ42786.874B-469.47303.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
009780 MSC
5410.001.12%60.00ขาย10.038K94.160B8.42635.65356.00ผลิตอาหาร
011150 CJ SEAFOOD
3020.000.00%0.00ขาย866.759K108.512B83.5436.15437.00ผลิตอาหาร
012690 MONALISA
4040.001.76%70.00แนะนำให้ซื้อ426.948K145.146B-17.25178.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014100 BRM
7520.001.35%100.00ขาย37.273K85.798B4.311723.05203.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014710 SAJOSEAFOOD
5420.001.31%70.00ขาย35.554K92.119B7.68697.05300.00ผลิตอาหาร
016100 LEADERS COSMETICS
6040.002.37%140.00ขาย72.101K102.792B-2019.67280.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
016670 POBIS TNC
1610.003.54%55.00ซื้อ3.177M62.321B15.99101.89139.00ยาสูบ
016790 HYUNDAI FEED
14200.002.16%300.00ขาย44.929K85.492B-94.4781.00ประมงและฟาร์ม
017810 PMO
9400.00-0.32%-30.00ซื้อ23.976K351.185B23.24459.23288.00ผลิตอาหาร
018120 JRDISTILLER
30300.000.33%100.00แนะนำให้ซื้อ1.537K199.914B15.371964.4055.00โรงกลั่นสุรา
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
30400.001.50%450.00ขาย52.674K790.977B16.101867.96ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
019660 GLOBON
3465.002.21%75.00ซื้อ81.376K98.592B-20.3813.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
023900 PUNGGUK
18800.001.62%300.00ขาย95.266K233.100B26.11708.5741.00โรงกลั่นสุรา
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
20800.001.96%400.00ขาย54.922K363.966B7.833002.8167.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025620 JAYJUN COSMETIC
4290.002.02%85.00เป็นกลาง217.983K111.514B-707.40181.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025870 SILLA SG
14700.000.00%0.00ซื้อ54.064K58.800B-306.05187.00ผลิตอาหาร
025880 KC FEED
2465.002.71%65.00เป็นกลาง483.785K37.884B43.7254.8973.00ประมงและฟาร์ม
026960 DONGSUH
17750.001.72%300.00ขาย33.472K1721.836B14.321218.88257.00ประมงและฟาร์ม
027050 COREANA
3480.000.72%25.00ขาย243.797K138.200B44.3677.88363.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
027410 BGF
6080.002.36%140.00ซื้อ78.332K568.510B15.52382.691778.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
027710 FARMSTORY
1040.00-0.48%-5.00ขาย1.938M91.474B-134.89363.00ประมงและฟาร์ม
027740 MANIKER
916.00-2.55%-24.00แนะนำให้ขาย13.393M147.388B-56.59493.00ประมงและฟาร์ม
030720 DONGWON FISH
9120.00-1.41%-130.00ขาย184.777K43.048B16.49560.87224.00ประมงและฟาร์ม
033780 KT&G
102500.000.00%0.00เป็นกลาง127.728K12942.176B13.187777.254102.00ยาสูบ
033920 MUHAK
9320.001.86%170.00เป็นกลาง22.149K253.335B48.46188.80534.00โรงกลั่นสุรา
035810 EASY BIO
5180.000.78%40.00ขาย587.694K297.747B13.00395.36182.00ประมงและฟาร์ม
036580 FARMSCO
4930.001.02%50.00ขาย137.422K170.892B-267.29418.00ประมงและฟาร์ม
036670 KCI
9530.001.93%180.00ขาย30.727K100.608B9.91943.30145.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
043650 KSDB
3150.000.16%5.00ขาย24.469K54.976B109.8328.63336.00โรงกลั่นสุรา
044480 BIOGENETICS
6780.003.83%250.00ซื้อ180.207K80.224B16.63392.60125.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
044820 COSMAX BTI
13500.002.27%300.00ขาย9.970K126.172B19.08691.8663.00ผลิตอาหาร
048410 HDBIO
15550.00-0.64%-100.00แนะนำให้ซื้อ7.755M542.037B157.7599.2174.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
049770 DONGWON F&B
232000.003.34%7500.00ซื้อ8.136K866.373B12.7217653.002315.00ผลิตอาหาร
051500 CJ FW
25350.001.00%250.00ขาย18.798K297.977B19.081350.812844.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
051900 LG H&H
1262000.00-0.79%-10000.00ขาย21.964K21313.688B28.9643926.494328.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
052260 SKBIOLAND
13700.000.00%0.00ซื้อ55.022K205.500B15.17903.22258.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
054050 N.W BIO
11850.001.28%150.00ขาย39.930K187.558B22.44521.32427.00ประมงและฟาร์ม
057030 YBM NET
4700.0024.67%930.00ซื้อ9.659M61.015B67.7255.67490.00บริการส่วนบุคคล
060240 LONGTU KOREA
5640.004.06%220.00ซื้อ217.519K135.546B35.87167.0166.00บริการส่วนบุคคล
065170 NEXT BT
1570.002.61%40.00ซื้อ167.224K94.714B84.0418.2142.00ประมงและฟาร์ม
065950 WELCRON
3470.001.61%55.00ซื้อ441.431K92.768B13.03262.02166.00ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
066360 CHERRYBRO
2940.00-2.97%-90.00ขาย759.956K84.453B-281.59ผลิตอาหาร
069110 COSON
6760.005.62%360.00ซื้อ48.568K119.662B-253.98149.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
072710 NONGSHIM HOLDINGS
89000.000.56%500.00แนะนำให้ซื้อ601410.444B8.7310137.016.00ผลิตอาหาร
072870 MEGASTUDY
11500.004.07%450.00ซื้อ84.984K131.020B6.841615.44108.00บริการส่วนบุคคล
073560 WOORISON F&G
2080.00-0.95%-20.00ขาย1.899M145.399B5.66370.73ประมงและฟาร์ม
078520 ABLE C&C
10800.000.93%100.00ขาย32.136K284.620B-338.21286.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
084690 DAESANG HOLDINGS
6830.002.09%140.00ขาย17.845K242.262B8.78761.9613.00ผลิตอาหาร
086060 GENEBIOTECH
5410.000.93%50.00ซื้อ956.966K46.153B33.29161.0233.00ผลิตอาหาร
086220 NATURALFNP
2000.000.00%0.00ขาย38921.148Bผลิตอาหาร
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4270.00-1.95%-85.00ซื้อ433.830K112.018B5.37811.45618.00ผลิตอาหาร
090430 AMOREPACIFIC
152500.002.01%3000.00ซื้อ229.765K10240.902B43.613428.115811.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
092730 NEOPHARM
48450.002.00%950.00ขาย22.682K371.480B20.482343.2994.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
097950 CJ CHEILJEDANG
219000.000.92%2000.00ขาย30.818K3477.033B32.196740.205122.00ผลิตอาหาร
101530 HAITAI CONFECTIONERY
7860.003.42%260.00ซื้อ20.720K201.534B-239.482400.00ผลิตอาหาร
123330 GENIC
5180.001.17%60.00ขาย23.314K35.103B-2365.28179.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
123690 HANKOOK COSMETICS
7920.002.46%190.00แนะนำให้ขาย50.908K124.198B-737.32104.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
133750 MEGAMD
3020.005.04%145.00ซื้อ4.100M62.574B-46.74237.00บริการส่วนบุคคล
136480 HARIM
3125.00-2.50%-80.00ขาย2.436M278.651B-161.142003.00ประมงและฟาร์ม
136490 SUNJIN
9970.001.53%150.00ขาย54.820K233.512B21.02467.15299.00ประมงและฟาร์ม
139480 EMART
113500.003.65%4000.00ขาย104.052K3051.128B12.119041.5030085.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
142760 BLS
7480.000.81%60.00ขาย106.568K131.208B-1409.4827.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
145990 SYC
49750.003.00%1450.00ขาย7.708K466.883B18.912554.25885.00ผลิตอาหาร
149300 APURES
2250.00-5.66%-135.00ขาย24.386K64.551Bประมงและฟาร์ม
154030 ASIA SEED
6400.002.56%160.00ขาย145.149K57.505B-306.50ประมงและฟาร์ม
161890 KOLMAR KOREA
42750.003.26%1350.00ขาย195.863K947.281B22.651858.36788.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
175250 ICURE PHARM. INC.
23750.000.64%150.00ซื้อ40.196K151.367B-385.87ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
192820 COSMAX
71000.001.87%1300.00ขาย91.531K700.209B23.532962.45665.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
194700 NOVAREX
19150.000.26%50.00ขาย17.221K151.866B15.231261.62ผลิตอาหาร
195500 MANIKER F&G
13550.00-7.82%-1150.00ซื้อ768.600K152.557B34.03432.02ผลิตอาหาร
200130 KBH
26300.000.77%200.00ซื้อ31.336K771.030B13.721902.69162.00ผลิตอาหาร
203690 PROSTEMICS
4230.005.62%225.00ซื้อ1.707M179.643B-123.401.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
204990 HS VITAL
2505.000.60%15.00ขาย421.689K78.747B-2030.40102.00ผลิตอาหาร
208890 EDUPARTNER
999.00-11.59%-131.00ขาย11.989Bบริการส่วนบุคคล
214420 TONYMOLY
9980.003.31%320.00ซื้อ119.902K168.933B-661.25199.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
215050 B&D LIFE HEALTH
2250.000.00%0.00ขาย54.774Bผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
215200 MEGASTUDYEDU
33350.000.30%100.00เป็นกลาง19.351K387.658B9.113672.37863.00บริการส่วนบุคคล
215570 CRONEX
3185.00-14.95%-560.00ขาย7.938K11.937Bประมงและฟาร์ม
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
7270.00-2.68%-200.00ซื้อ3.424M167.441B126.7359.13ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
222040 COSMAX NBT
6580.005.11%320.00ขาย186.175K129.131B31.27200.20280.00ผลิตอาหาร
222980 MCNULTY
8750.00-0.11%-10.00ขาย5.398K43.581B55.33158.33118.00ผลิตอาหาร
225850 MIEV
2600.00-13.33%-400.00ขาย28.664B-1669.08ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
225860 M&C LIFE SCIENCE
579.00-0.69%-4.00ซื้อ66.622B-304.69ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
226320 IT'S HANBUL
19300.003.21%600.00ซื้อ35.183K410.078B813.1823.0094.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227610 OUTIN
8360.002.33%190.00ขาย42.699K80.608B25.34322.45158.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
12400.003.77%450.00ขาย135.133K103.808B23.46509.2954.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
236030 SSIAL FOOD
16250.00-2.69%-450.00ขาย10033.066B78.00ผลิตอาหาร
237880 CLIO COSMETICS
18800.001.90%350.00ขาย53.790K306.464B591.2431.21ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
238200 BIFIDO
21900.000.00%0.00ขาย6.694K89.571B45.43482.1077.00ผลิตอาหาร
239610 HLSCIENCE
64700.000.00%0.00ขาย35.945K327.380B19.813265.7660.00ผลิตอาหาร
240340 INTERKOS
2250.00-13.29%-345.00แนะนำให้ขาย5.321K8.684Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
241710 COSMECCA KOREA
13850.001.09%150.00ขาย26.141K146.316B35.64384.45505.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
248170 SEMPIO FOODS
30400.00-2.09%-650.00ขาย19.011K141.793B5.905259.14ผลิตอาหาร
250000 BORATR
7750.000.13%10.00ขาย23.300K51.134B10.80716.7885.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
252370 YOUCEL
4460.00-14.89%-780.00ซื้อ26.943Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
260930 CTK COSMETICS
14900.002.41%350.00ขาย7.096K141.621B11.581265.36ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
263920 BLOSSOM M&C
11850.00-1.25%-150.00ขาย234.267K113.423B-62.3285.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
264900 CROWN
8570.001.66%140.00ขาย4.577K105.511B8.79958.611426.00ผลิตอาหาร
266870 POWER FULX
2200.00-4.14%-95.00ซื้อ114.478Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2550.007.37%175.00ขาย29.732K17.279Bผลิตอาหาร
267810 ANTZ
3520.00-3.16%-115.00ขาย15.384Bบริการส่วนบุคคล
267980 MAEIL DAIRIES
94200.001.62%1500.00ซื้อ9.173K726.824B11.078377.872022.00ผลิตอาหาร
270210 SR BIOTEK
7000.0014.75%900.00ขาย202.823Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
270870 NEWTREE
15050.001.35%200.00ขาย46.290K134.129B17.52847.44ผลิตอาหาร
271560 ORION
102000.000.49%500.00ซื้อ72.328K4012.172B29.933391.15ผลิตอาหาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ