สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร (ภาค)

168
หุ้น
112060.120B
เงินทุนของตลาด
139.791K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.79%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.78%
เปลี่ยนแปลง
−3.95%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.96%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.07%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000070 SAMYANG HOLDINGS
66400.000.45%300.00ซื้อ5.811K582.031B12.985116.96155.00ผลิตอาหาร
000080 HITE JINRO
28450.00-0.35%-100.00ขาย142.494K1953.076B-239.923318.00โรงกลั่นสุรา
000140 HITEJINRO HOLDINGS
12600.00-0.79%-100.00ขาย44.202K269.188B-1069.608.00โรงงานต้มเหล้าเบียร์
000890 BOHAE BREW
999.000.30%3.00ขาย819.900K125.848B-59.13407.00โรงกลั่นสุรา
001040 CJ
90800.000.89%800.00ซื้อ33.917K3021.966B-1290.1448.00ผลิตอาหาร
001130 DAEHAN FLR MILL
150000.001.35%2000.00ขาย767246.784B36.184145.98354.00ผลิตอาหาร
001340 PAIKKWANG IND
2330.000.00%0.00ขาย52.833K100.096B4.68497.66140.00ประมงและฟาร์ม
001680 DAESANG
23100.000.87%200.00ซื้อ39.012K800.369B12.791806.273930.00ผลิตอาหาร
001790 TS
18500.001.37%250.00ขาย154.131K152.767B587.7036.78572.00ผลิตอาหาร
001800 ORION HOLDINGS
16900.000.00%0.00ขาย25.108K1016.647B18.18929.482087.00ผลิตอาหาร
002140 KOR IND
3430.002.24%75.00ขาย413.135K84.623B51.5066.6196.00ผลิตอาหาร
002270 LOTTE FOOD
423500.000.36%1500.00แนะนำให้ขาย1.195K479.347B10.7439428.562203.00ผลิตอาหาร
002600 CHOHEUNG
148000.00-0.67%-1000.00ขาย2488.800B16.508971.01252.00ผลิตอาหาร
002680 HANTOP
1955.00-0.76%-15.00แนะนำให้ขาย15.201K38.123B-294.92127.00ผลิตอาหาร
002760 BOLAK
2000.000.76%15.00ขาย317.862K119.800B325.086.15134.00ผลิตอาหาร
002790 AMORE GROUP
77700.001.30%1000.00ขาย99.797K5924.568B47.481636.36135.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003230 SAMYANG FOOD
87200.00-0.34%-300.00ขาย11.534K656.843B16.915155.611107.00ผลิตอาหาร
003310 DAEJOO
1345.002.67%35.00ขาย274.451K47.603B93.2114.43123.00ประมงและฟาร์ม
003350 HKCMANUFACTURE
28600.00-3.21%-950.00ขาย138.415K129.615B120.98236.41200.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003380 HARIM HOLDINGS
7640.000.66%50.00ขาย79.090K714.983B14.55525.16ผลิตอาหาร
003680 HANSUNG ENT
5350.00-1.29%-70.00ขาย15.891K30.931B-578.20781.00ผลิตอาหาร
003920 NAMYANG DAIRY
440500.00-0.45%-2000.00ขาย477299.413B17.3925324.732442.00ผลิตอาหาร
003960 SJDR
16050.00-0.62%-100.00ขาย10.260K147.090B1.3911572.08613.00ผลิตอาหาร
004370 NONGSHIM
233500.001.52%3500.00ขาย6.724K1350.243B18.0212954.785009.00ผลิตอาหาร
004410 SEOUL FOOD IND
158.000.64%1.00ขาย1.460M53.311B-0.19248.00ประมงและฟาร์ม
004650 CHANGHAE ETHANOL
12450.000.40%50.00ขาย12.088K114.427B9.111373.9745.00โรงกลั่นสุรา
004970 SILLA
11500.00-1.71%-200.00ขาย40.508K184.000B5.072268.78553.00ประมงและฟาร์ม
005180 BINGGRAE
54300.001.31%700.00ขาย6.848K480.110B13.244102.671609.00ผลิตอาหาร
005300 LOTTE CHILSUNG
132500.000.00%0.00แนะนำให้ขาย3.889K1087.851B-11545.665642.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
11600.00-3.73%-450.00ซื้อ118.925K1012.760B10.181139.464475.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
005610 SPC SAMLIP
87200.000.58%500.00ขาย3.622K706.775B23.133769.961385.00ผลิตอาหาร
005670 FOODWELL
5800.000.52%30.00ขาย9.806K57.880B1.723364.31197.00ผลิตอาหาร
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
10600.002.91%300.00ขาย17.727K154.471B-229.751585.00ผลิตอาหาร
005860 HANILFEED
1910.002.96%55.00ขาย180.302K75.261B855.642.2387.00ประมงและฟาร์ม
005990 MAEIL HOLDINGS
10300.003.00%300.00แนะนำให้ขาย10.904K134.484B3.642833.182085.00ผลิตอาหาร
006040 DONGWON IND
210500.000.24%500.00ขาย2.214K774.143B9.2422785.50814.00ประมงและฟาร์ม
006090 OYANG
7520.001.62%120.00ขาย16.762K70.859B20.57365.56796.00ประมงและฟาร์ม
006880 SINGSONGHOLDINGS
4050.000.12%5.00ขาย29.535K47.907B-55.9224.00ผลิตอาหาร
006980 WOOSUNG FEED
2885.004.53%125.00ขาย186.630K89.147B-262.54268.00ประมงและฟาร์ม
007070 GS RETAIL
37650.00-0.40%-150.00ขาย88.489K2899.050B22.751655.218830.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
007160 SAJO IND
37250.001.09%400.00ขาย8.161K184.201B8.274504.11702.00ผลิตอาหาร
007310 OTTOGI
540000.00-0.55%-3000.00ขาย2.713K1831.889B17.3731082.013231.00ผลิตอาหาร
007390 NATURECELL
10200.002.00%200.00ขาย715.696K624.142B209.9848.5890.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
008040 SAJODONGAONE
994.001.02%10.00ขาย182.067K130.208B9.89109.36439.00ผลิตอาหาร
009770 SAMJUNGPULP
32500.00-0.91%-300.00ขาย44281.249B-620.29303.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
009780 MSC
4850.000.00%0.00ขาย14.582K85.360B7.63635.65356.00ผลิตอาหาร
011150 CJ SEAFOOD
2705.002.46%65.00แนะนำให้ขาย171.011K97.193B74.8236.15437.00ผลิตอาหาร
012690 MONALISA
3590.002.13%75.00ขาย161.007K131.253B208.5117.22177.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014100 BRM
7770.000.91%70.00ขาย37.608K89.846B4.511723.05203.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014710 SAJOSEAFOOD
5180.000.78%40.00ขาย33.258K89.192B7.43697.05300.00ผลิตอาหาร
016100 LEADERS COSMETICS
5660.001.07%60.00แนะนำให้ขาย51.810K98.610B-2019.67280.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
016670 POBIS TNC
1510.002.72%40.00ขาย506.413K60.518B4.55354.04139.00ยาสูบ
016790 HYUNDAI FEED
12000.002.56%300.00ขาย8.731K73.806B31.39382.7682.00ประมงและฟาร์ม
017810 PMO
9440.002.83%260.00ซื้อ69.235K351.557B27.81383.43288.00ผลิตอาหาร
018120 JRDISTILLER
31150.000.00%0.00ซื้อ507206.203B15.861964.4055.00โรงกลั่นสุรา
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
26800.00-0.19%-50.00แนะนำให้ขาย53.325K707.786B14.411867.96ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
019660 GLOBON
3170.000.00%0.00ขาย83.990K92.194B-225.3414.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
023900 PUNGGUK
16200.004.18%650.00ขาย79.151K204.120B22.86708.5741.00โรงกลั่นสุรา
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
20500.000.99%200.00ขาย34.628K365.750B7.873002.8167.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025620 JAYJUN COSMETIC
3980.000.63%25.00ขาย321.943K112.338B-2235.00181.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025870 SILLA SG
9340.003.20%290.00ขาย18.858K37.360B-306.05187.00ผลิตอาหาร
025880 KC FEED
2270.000.67%15.00ขาย49.375K35.832B36.0462.9873.00ประมงและฟาร์ม
026960 DONGSUH
17500.001.16%200.00ขาย37.334K1726.769B15.071161.04257.00ประมงและฟาร์ม
027050 COREANA
3525.00-4.86%-180.00ขาย1.544M141.000B45.2677.88363.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
027410 BGF
5310.000.38%20.00แนะนำให้ขาย106.741K508.214B16.09329.961778.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
027710 FARMSTORY
1065.000.95%10.00ซื้อ626.246K93.225B-134.89363.00ประมงและฟาร์ม
027740 MANIKER
792.002.33%18.00ขาย2.340M124.182B-56.59493.00ประมงและฟาร์ม
030720 DONGWON FISH
10150.00-2.40%-250.00ซื้อ190.025K47.236B18.10560.87224.00ประมงและฟาร์ม
033780 KT&G
95200.00-0.52%-500.00ขาย453.314K12020.440B11.518268.054102.00ยาสูบ
033920 MUHAK
8750.00-0.79%-70.00แนะนำให้ขาย26.976K242.260B46.35188.80534.00โรงกลั่นสุรา
035810 EASY BIO
4880.002.09%100.00ขาย222.511K282.685B12.34395.36182.00ประมงและฟาร์ม
036580 FARMSCO
4410.000.00%0.00ขาย122.194K154.433B-324.39418.00ประมงและฟาร์ม
036670 KCI
10300.000.00%0.00ซื้อ14.237K110.830B10.44986.12151.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
043650 KSDB
2980.001.88%55.00ซื้อ56.881K51.079B-120.88336.00โรงกลั่นสุรา
044480 BIOGENETICS
6660.00-6.20%-440.00ขาย474.620K86.152B16.96392.60125.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
044820 COSMAX BTI
12850.000.00%0.00แนะนำให้ขาย4.600K122.827B18.57691.8663.00ผลิตอาหาร
048410 HDBIO
13800.002.99%400.00ขาย719.708K478.079B132.00104.5574.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
049770 DONGWON F&B
233500.002.64%6000.00ซื้อ7.188K901.105B13.8416876.842315.00ผลิตอาหาร
051500 CJ FW
25550.000.20%50.00ขาย6.904K303.319B23.641122.812844.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
051900 LG H&H
1267000.001.44%18000.00ซื้อ16.278K21229.908B28.4844491.274328.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
052260 SKBIOLAND
19500.000.78%150.00ซื้อ1.354M292.500B21.59903.22258.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
054050 N.W BIO
12400.000.00%0.00ขาย25.011K198.779B21.09588.05427.00ประมงและฟาร์ม
057030 YBM NET
3850.000.26%10.00ขาย107.803K62.310B69.1655.67490.00บริการส่วนบุคคล
060240 LONGTU KOREA
5740.00-8.01%-500.00ขาย3.512M145.964B24.90245.9666.00บริการส่วนบุคคล
065170 NEXT BT
1340.003.08%40.00ขาย159.269K82.952B-93.1242.00ประมงและฟาร์ม
065950 WELCRON
3455.002.37%80.00ขาย229.581K93.855B8.00432.07166.00ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
066360 CHERRYBRO
2610.005.67%140.00ขาย243.391K72.747B-188.59ผลิตอาหาร
069110 COSON
6550.001.55%100.00ขาย13.964K122.466B-253.98149.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
072710 NONGSHIM HOLDINGS
74000.00-2.25%-1700.00ขาย1.429K343.196B7.499882.856.00ผลิตอาหาร
072870 MEGASTUDY
11950.000.42%50.00ขาย13.458K141.691B7.401615.44108.00บริการส่วนบุคคล
073560 WOORISON F&G
1915.003.79%70.00ขาย520.169K132.590B6.92276.56ประมงและฟาร์ม
078520 ABLE C&C
9530.00-0.10%-10.00แนะนำให้ขาย43.976K249.213B-175.98286.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
084690 DAESANG HOLDINGS
6820.001.34%90.00ขาย16.723K246.970B8.95761.9613.00ผลิตอาหาร
086060 GENEBIOTECH
6750.005.63%360.00แนะนำให้ซื้อ9.748M58.121B41.92161.0233.00ผลิตอาหาร
086220 NATURALFNP
1740.000.00%0.00ขาย2.450K18.398Bผลิตอาหาร
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
3410.002.25%75.00ขาย179.870K87.711B10.22333.52639.00ผลิตอาหาร
090430 AMOREPACIFIC
188500.001.34%2500.00ซื้อ129.620K12912.442B44.484237.435811.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
092730 NEOPHARM
47050.000.11%50.00ขาย20.629K367.961B20.292343.2994.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
097950 CJ CHEILJEDANG
241000.000.84%2000.00ขาย15.469K3861.589B2051.79117.465122.00ผลิตอาหาร
101530 HAITAI CONFECTIONERY
7180.000.42%30.00ขาย36.934K190.397B-239.482400.00ผลิตอาหาร
103840 WOOYANG
4125.00-0.84%-35.00แนะนำให้ขาย397.481K53.039B11.86416.08ผลิตอาหาร
123330 GENIC
4795.00-0.10%-5.00แนะนำให้ขาย19.990K32.875B-1540.93179.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
123690 HANKOOK COSMETICS
8890.00-6.52%-620.00ซื้อ2.083M142.836B-737.32104.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
133750 MEGAMD
3050.003.04%90.00ขาย540.208K66.383B-46.74237.00บริการส่วนบุคคล
136480 HARIM
2650.002.71%70.00ขาย538.589K230.398B-645.492003.00ประมงและฟาร์ม
136490 SUNJIN
9250.002.21%200.00ขาย23.376K219.958B19.80467.15299.00ประมงและฟาร์ม
139480 EMART
126000.002.02%2500.00ขาย114.677K3432.767B21.415885.8830085.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
142760 BLS
6020.006.17%350.00ขาย113.454K106.452B-1409.4827.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
145990 SYC
51800.000.19%100.00ซื้อ3.844K500.716B17.063036.83885.00ผลิตอาหาร
149300 APURES
1970.000.25%5.00ขาย6.527K53.319Bประมงและฟาร์ม
154030 ASIA SEED
5170.002.78%140.00ขาย47.492K47.644B-306.50ประมงและฟาร์ม
161890 KOLMAR KOREA
45950.00-0.76%-350.00ขาย98.290K1051.390B21.962123.60788.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
175250 ICURE PHARM. INC.
33600.00-3.86%-1350.00ซื้อ193.061K215.505B-385.87ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
7600.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ133.817Bผลิตอาหาร
189980 HYUNGKUK F&B
1800.004.96%85.00ขาย102.870K63.201B15.92124.06105.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
192820 COSMAX
79600.000.76%600.00ซื้อ42.059K799.665B28.272816.00665.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
194700 NOVAREX
20100.002.03%400.00ขาย20.981K159.817B14.501386.24ผลิตอาหาร
195500 MANIKER F&G
7890.002.33%180.00ขาย74.380K81.882B32.30244.31ผลิตอาหาร
200130 KBH
26300.000.96%250.00ขาย20.750K776.939B13.441957.16162.00ผลิตอาหาร
203690 PROSTEMICS
3335.004.38%140.00ขาย204.034K149.590B-92.741.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
204990 HS VITAL
1245.003.32%40.00ขาย1.447M39.738B-1226.09102.00ผลิตอาหาร
208890 EDUPARTNER
817.00-0.37%-3.00ขาย111.626Bบริการส่วนบุคคล
214260 RAPHAS
15200.0010.95%1500.00ขาย1.376M124.510B-27.47ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
214420 TONYMOLY
9320.00-0.96%-90.00แนะนำให้ขาย100.125K162.987B-330.81199.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
215200 MEGASTUDYEDU
37850.000.66%250.00ซื้อ50.162K441.100B9.144171.10863.00บริการส่วนบุคคล
215570 CRONEX
3690.0010.81%360.00ซื้อ2611.762Bประมงและฟาร์ม
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
5090.002.00%100.00ขาย71.020K114.093B86.3559.13ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
222040 COSMAX NBT
6280.004.32%260.00ขาย70.696K129.544B-154.23280.00ผลิตอาหาร
222980 MCNULTY
11550.001.76%200.00ซื้อ296.933K57.461B72.95158.33118.00ผลิตอาหาร
225850 MIEV
3045.0012.78%345.00แนะนำให้ซื้อ110.147B-1669.08ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
225860 M&C LIFE SCIENCE
456.00-0.44%-2.00ขาย35.179B-406.24ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
226320 IT'S HANBUL
17300.001.17%200.00แนะนำให้ขาย14.354K379.377B752.3023.0094.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227610 OUTIN
7000.001.30%90.00ขาย9.075K69.065B-676.52148.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
11700.001.30%150.00ขาย15.055K101.636B20.68565.7654.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
236030 SSIAL FOOD
13050.00-2.61%-350.00ขาย10025.839B78.00ผลิตอาหาร
237880 CLIO COSMETICS
19450.000.00%0.00ซื้อ62.544K323.075B58.79330.85ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
238200 BIFIDO
22900.003.85%850.00ขาย25.895K93.661B45.79500.0777.00ผลิตอาหาร
239610 HLSCIENCE
52100.001.76%900.00แนะนำให้ขาย37.428K263.625B14.263654.0967.00ผลิตอาหาร
240340 INTERKOS
2295.000.00%0.00ขาย1.500K7.613Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
241710 COSMECCA KOREA
11650.000.87%100.00ขาย29.879K124.422B45.82254.26505.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
248170 SEMPIO FOODS
34450.003.77%1250.00ซื้อ32.829K157.319B6.555259.14ผลิตอาหาร
250000 BORATR
9910.005.88%550.00ซื้อ57.815K65.471B17.51565.8485.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
252370 YOUCEL
4475.0011.88%475.00ขาย25.903Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
260930 CTK COSMETICS
12300.000.00%0.00แนะนำให้ขาย10.717K119.721B9.791265.36ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
260970 S&D
100100.00-9.41%-10400.00ขาย440.081B55.00ผลิตอาหาร
263920 BLOSSOM M&C
7350.001.10%80.00ขาย290.946K69.471B6134.461.2085.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
264900 CROWN
8390.00-0.12%-10.00ขาย5.526K105.011B8.75958.611426.00ผลิตอาหาร
266870 POWER FULX
1940.00-2.76%-55.00ขาย60012.239Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
2625.001.94%50.00ขาย25520.446Bผลิตอาหาร
267810 ANTZ
2795.00-6.68%-200.00ขาย14.324Bบริการส่วนบุคคล
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ