สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร (ภาค)

161
หุ้น
119471.550B
เงินทุนของตลาด
90.105K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.34%
ผลตอบแทนเงินปันผล
−0.59%
เปลี่ยนแปลง
−0.72%
ประสิทธิภาพ เดือน
−17.66%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000070 SAMYANG HOLDINGS
75000.00-0.66%-500.00ซื้อ7.879K661.425B8.638752.38155.00ผลิตอาหาร
000080 HITE JINRO
20700.00-1.43%-300.00ขาย216.794K1441.638B256.1481.993318.00โรงกลั่นสุรา
000140 HITEJINRO HOLDINGS
9160.00-1.61%-150.00ขาย5.125K198.897B-566.898.00โรงงานต้มเหล้าเบียร์
000890 BOHAE BREW
1355.001.50%20.00ซื้อ2.782M152.348B-273.82407.00โรงกลั่นสุรา
001040 CJ
102500.00-0.49%-500.00ขาย35.945K2669.518B18.135679.8648.00ผลิตอาหาร
001130 DAEHAN FLR MILL
199000.00-0.50%-1000.00ขาย1.505K329.045B6.4830882.25354.00ผลิตอาหาร
001340 PAIKKWANG IND
3070.00-0.81%-25.00แนะนำให้ซื้อ690.008K132.960B5.45568.36140.00ประมงและฟาร์ม
001680 DAESANG
24700.00-0.80%-200.00ขาย72.420K862.736B12.981919.063930.00ผลิตอาหาร
001790 TS
21900.000.23%50.00ซื้อ4.953K180.431B150.52152.69572.00ผลิตอาหาร
001800 ORION HOLDINGS
17200.002.08%350.00ซื้อ44.407K1013.640B21.58780.722087.00ผลิตอาหาร
002140 KOR IND
3810.00-2.93%-115.00แนะนำให้ซื้อ3.137M96.835B54.4772.0696.00ผลิตอาหาร
002210 DONGSUNG PHARM
21250.00-1.16%-250.00ซื้อ1.164M490.490B-300.54334.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
002270 LOTTE FOOD
585000.00-1.68%-10000.00ซื้อ1.856K673.463B13.8442981.142200.00ผลิตอาหาร
002600 CHOHEUNG
182000.000.00%0.00ซื้อ63109.200B14.3812658.88252.00ผลิตอาหาร
002680 HANTOP
2490.002.05%50.00ขาย61.301K47.580B-274.47127.00ผลิตอาหาร
002760 BOLAK
2365.00-1.46%-35.00แนะนำให้ขาย287.103K143.760B223.8510.72133.00ผลิตอาหาร
002790 AMORE GROUP
62900.000.64%400.00ขาย53.396K4798.873B40.841530.36135.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003230 SAMYANG FOOD
70800.00-1.80%-1300.00ขาย37.266K543.101B17.054228.051107.00ผลิตอาหาร
003310 DAEJOO
1595.000.31%5.00ซื้อ199.327K56.274B33.4747.50123.00ประมงและฟาร์ม
003350 HKCMANUFACTURE
29700.00-1.00%-300.00แนะนำให้ขาย7.681K135.960B40.57739.38191.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
003380 HARIM HOLDINGS
11400.00-1.72%-200.00ขาย49.258K1085.577B11.371020.06ผลิตอาหาร
003680 HANSUNG ENT
7600.00-0.39%-30.00ซื้อ62.698K42.693B-535.28784.00ผลิตอาหาร
003920 NAMYANG DAIRY
580000.000.52%3000.00ขาย360392.194B68.968366.622442.00ผลิตอาหาร
003960 SJDR
21950.000.46%100.00ซื้อ7.902K130.239B41.06532.18613.00ผลิตอาหาร
004370 NONGSHIM
248500.00-0.40%-1000.00ขาย8.063K1442.765B17.7514054.415009.00ผลิตอาหาร
004410 SEOUL FOOD IND
209.000.97%2.00ซื้อ5.405M69.844B110.681.87249.00ประมงและฟาร์ม
004650 CHANGHAE ETHANOL
14150.00-0.35%-50.00ซื้อ6.809K112.807B22.38637.0945.00โรงกลั่นสุรา
004970 SILLA
14400.000.00%0.00ซื้อ2.595K230.400B5.702525.21553.00ประมงและฟาร์ม
005180 BINGGRAE
69400.00-0.57%-400.00แนะนำให้ขาย12.758K617.158B16.914128.961609.00ผลิตอาหาร
005300 LOTTE CHILSUNG
168000.000.00%0.00ขาย7.416K1379.314B-5323.785642.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
13100.00-1.50%-200.00ซื้อ91.218K1161.182B11.181190.094475.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
005610 SPC SAMLIP
100500.00-0.99%-1000.00ขาย6.738K822.680B20.824875.281385.00ผลิตอาหาร
005670 FOODWELL
10000.00-0.50%-50.00ซื้อ22.285K78.569B14.83677.88197.00ผลิตอาหาร
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
11550.002.67%300.00ซื้อ146.316K163.943B38.26294.081585.00ผลิตอาหาร
005860 HANILFEED
2150.00-1.83%-40.00ขาย651.804K86.294B241.479.0787.00ประมงและฟาร์ม
005990 MAEIL HOLDINGS
13350.001.14%150.00ขาย3.545K172.923B7.691728.202085.00ผลิตอาหาร
006040 DONGWON IND
247000.00-3.70%-9500.00ขาย3.628K943.315B12.9919748.16814.00ประมงและฟาร์ม
006090 OYANG
8280.00-1.08%-90.00ขาย7.122K78.868B9.91844.60776.00ประมงและฟาร์ม
006880 SINGSONGHOLDINGS
4920.00-1.30%-65.00ซื้อ25.887K58.967B-197.4024.00ผลิตอาหาร
006980 WOOSUNG FEED
3550.00-1.53%-55.00ขาย967.670K111.394B-240.36268.00ประมงและฟาร์ม
007070 GS RETAIL
37050.00-0.80%-300.00ซื้อ53.748K2875.950B25.651456.198830.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
007160 SAJO IND
53200.00-1.66%-900.00ขาย7.785K267.524B7.517202.29702.00ผลิตอาหาร
007310 OTTOGI
693000.00-0.86%-6000.00แนะนำให้ขาย3.060K2279.672B14.3248809.583231.00ผลิตอาหาร
007390 NATURECELL
8420.00-3.55%-310.00ขาย661.074K463.357B396.5522.0279.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
008040 SAJODONGAONE
1415.002.54%35.00ซื้อ1.627M194.780B10.68147.19439.00ผลิตอาหาร
009770 SAMJUNGPULP
33100.00-0.30%-100.00ขาย19382.999B-469.47303.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
009780 MSC
6760.000.30%20.00ขาย7.422K118.624B11.10607.27356.00ผลิตอาหาร
011150 CJ SEAFOOD
2990.002.40%70.00แนะนำให้ซื้อ2.177M104.919B96.8430.15435.00ผลิตอาหาร
012690 MONALISA
3485.00-1.55%-55.00ขาย97.099K129.425B-47.00175.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014100 BRM
9150.00-0.33%-30.00ขาย10.884K106.150B5.261745.79203.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
014710 SAJOSEAFOOD
6390.00-0.78%-50.00ซื้อ7.412K110.887B8.79733.04303.00ผลิตอาหาร
016100 LEADERS COSMETICS
9930.00-0.40%-40.00ขาย29.188K173.701B-484.17280.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
016670 POBIS TNC
1675.00-0.30%-5.00ซื้อ2.716M67.331B35.0747.90139.00ยาสูบ
016790 HYUNDAI FEED
18700.001.08%200.00ขาย35.220K113.784B-94.4781.00ประมงและฟาร์ม
017810 PMO
13700.0010.48%1300.00แนะนำให้ซื้อ1.231M461.791B29.77471.49288.00ผลิตอาหาร
018120 JRDISTILLER
30000.000.50%150.00แนะนำให้ซื้อ1.665K224.542B15.761894.1955.00โรงกลั่นสุรา
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
38250.00-3.89%-1550.00แนะนำให้ขาย355.714K1048.592B16.962359.68ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
019660 GLOBON
2730.00-2.85%-80.00ขาย42.505K81.724B-20.3812.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
023900 PUNGGUK
18250.000.55%100.00ซื้อ429.579K228.690B22.53805.5141.00โรงกลั่นสุรา
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
28150.00-1.23%-350.00แนะนำให้ขาย41.509K508.482B8.613708.1867.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025620 JAYJUN COSMETIC
6760.00-2.17%-150.00ขาย178.848K183.249B-707.40181.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
025870 SILLA SG
5670.002.72%150.00แนะนำให้ซื้อ51.481K22.080B-447.44187.00ผลิตอาหาร
025880 KC FEED
2645.000.57%15.00ซื้อ134.403K41.515B41.6363.1773.00ประมงและฟาร์ม
026960 DONGSUH
19000.00-1.55%-300.00ขาย54.081K1904.380B16.321182.32257.00ประมงและฟาร์ม
027050 COREANA
4115.00-0.24%-10.00ขาย72.910K165.000B55.8673.85363.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
027410 BGF
7370.00-0.67%-50.00ขาย64.993K707.580B18.89392.811778.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
027710 FARMSTORY
1180.00-0.84%-10.00แนะนำให้ขาย609.733K104.166B-116.80363.00ประมงและฟาร์ม
027740 MANIKER
1120.00-3.45%-40.00ขาย3.450M181.883B-33.68493.00ประมงและฟาร์ม
030720 DONGWON FISH
8880.00-0.11%-10.00ขาย33.993K41.372B-316.75224.00ประมงและฟาร์ม
033780 KT&G
99400.000.00%0.00แนะนำให้ขาย142.055K12550.754B13.567332.044102.00ยาสูบ
033920 MUHAK
11550.000.43%50.00ซื้อ47.822K324.149B86.55132.88534.00โรงกลั่นสุรา
035810 EASY BIO
6050.000.17%10.00ขาย321.473K349.881B12.29486.67182.00ประมงและฟาร์ม
036580 FARMSCO
6110.00-3.78%-240.00ขาย265.595K222.370B-139.29418.00ประมงและฟาร์ม
036670 KCI
10300.00-0.96%-100.00ขาย91.866K111.906B12.59825.76148.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
043650 KSDB
4080.00-0.24%-10.00ซื้อ19.613K71.495B142.8428.63336.00โรงกลั่นสุรา
044480 BIOGENETICS
7080.000.14%10.00ขาย41.589K86.858B-656.40125.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
044820 COSMAX BTI
18850.000.00%0.00ขาย13.004K180.178B19.97943.9563.00ผลิตอาหาร
048410 HDBIO
16400.00-2.38%-400.00ขาย1.319M574.261B222.6075.4774.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
049770 DONGWON F&B
291000.00-1.52%-4500.00ซื้อ8.201K1140.371B17.2717113.402315.00ผลิตอาหาร
051500 CJ FW
31350.001.29%400.00ซื้อ57.578K367.426B34.47903.812844.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
051900 LG H&H
1293000.00-1.15%-15000.00ขาย25.435K21916.906B30.7642521.684328.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
052260 SKBIOLAND
16500.00-0.30%-50.00ขาย27.443K248.250B16.501003.16258.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
054050 N.W BIO
11700.000.86%100.00ซื้อ29.196K185.955B22.25521.32427.00ประมงและฟาร์ม
057030 YBM NET
4465.000.22%10.00แนะนำให้ซื้อ141.745K72.101B194.9922.85490.00บริการส่วนบุคคล
060240 LONGTU KOREA
4825.00-4.46%-225.00ขาย42.492K122.089B79.8263.2766.00บริการส่วนบุคคล
065170 NEXT BT
1745.00-2.51%-45.00ขาย459.941K110.809B98.3218.2142.00ประมงและฟาร์ม
065950 WELCRON
3600.00-2.57%-95.00ขาย1.194M100.248B14.10262.02166.00ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
066360 CHERRYBRO
2610.00-2.79%-75.00แนะนำให้ขาย180.468K74.837B-335.88ผลิตอาหาร
069110 COSON
8360.00-0.36%-30.00ซื้อ19.102K156.869B-133.83149.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
072710 NONGSHIM HOLDINGS
89600.000.34%300.00แนะนำให้ซื้อ480414.155B8.989948.866.00ผลิตอาหาร
072870 MEGASTUDY
11600.00-1.28%-150.00ขาย5.833K139.320B6.791729.53108.00บริการส่วนบุคคล
073560 WOORISON F&G
2220.00-1.77%-40.00ขาย583.478K156.477B5.78391.15ประมงและฟาร์ม
078520 ABLE C&C
11600.00-0.43%-50.00ขาย32.053K314.940B-523.96286.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
084690 DAESANG HOLDINGS
7400.000.41%30.00ขาย18.057K266.886B10.31714.5213.00ผลิตอาหาร
086060 GENEBIOTECH
5630.00-2.76%-160.00ขาย318.021K49.855B-241.9433.00ผลิตอาหาร
086220 NATURALFNP
3025.00-2.42%-75.00ขาย6532.197Bผลิตอาหาร
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4850.00-0.41%-20.00ซื้อ349.905K125.265B6.09800.14626.00ผลิตอาหาร
090430 AMOREPACIFIC
169500.00-1.17%-2000.00ขาย122.663K11803.621B41.854097.835811.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
092730 NEOPHARM
53400.000.95%500.00ซื้อ34.753K413.711B23.942232.7394.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
097950 CJ CHEILJEDANG
300500.00-0.33%-1000.00ซื้อ73.162K4830.993B5.6853066.565122.00ผลิตอาหาร
101530 HAITAI CONFECTIONERY
9200.00-1.50%-140.00แนะนำให้ขาย26.481K247.675B238.5339.162400.00ผลิตอาหาร
123330 GENIC
7050.000.14%10.00ขาย51.400K48.266B-2365.28179.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
123690 HANKOOK COSMETICS
10200.00-1.92%-200.00ขาย59.697K167.098B-494.21104.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
133750 MEGAMD
2220.00-0.45%-10.00ขาย23.674K46.911B-13.21237.00บริการส่วนบุคคล
136480 HARIM
3200.00-2.44%-80.00ขาย674.011K285.171B-129.902003.00ประมงและฟาร์ม
136490 SUNJIN
11150.00-0.89%-100.00ขาย9.124K267.516B23.91470.46299.00ประมงและฟาร์ม
139480 EMART
143000.00-0.69%-1000.00ขาย49.821K4012.442B10.7213430.4330085.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
142760 BLS
10850.00-0.46%-50.00ขาย109.641K192.745B-1070.6827.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
145990 SYC
55100.000.92%500.00ซื้อ5.576K527.781B15.773462.21885.00ผลิตอาหาร
154030 ASIA SEED
7970.006.84%510.00แนะนำให้ซื้อ2.158M68.748B-281.33ประมงและฟาร์ม
161890 KOLMAR KOREA
61900.00-0.48%-300.00ขาย84.319K1389.965B32.021976.91788.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
175250 ICURE PHARM. INC.
35950.00-2.04%-750.00ขาย20.885K235.388B-2183.43ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
189980 HYUNGKUK F&B
7780.000.39%30.00ขาย10.273K54.423B18.16501.53105.00เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
192820 COSMAX
108500.002.36%2500.00ขาย75.931K1064.880B32.973215.39665.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
194700 NOVAREX
23000.00-1.92%-450.00ซื้อ51.045K186.453B18.691261.62ผลิตอาหาร
200130 KBH
25200.000.00%0.00ขาย18.296K744.443B14.511736.14162.00ผลิตอาหาร
203690 PROSTEMICS
5010.00-2.53%-130.00ขาย231.061K229.002B-149.6267.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
204990 HS VITAL
2330.009.13%195.00ซื้อ572.594K67.520B-1909.75102.00ผลิตอาหาร
208890 EDUPARTNER
1840.00-8.00%-160.00ซื้อ113.982Bบริการส่วนบุคคล
214420 TONYMOLY
13800.00-0.72%-100.00ซื้อ94.494K243.081B-780.24199.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
215050 B&D LIFE HEALTH
2795.00-11.55%-365.00ขาย1.792K6.704Bผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
215200 MEGASTUDYEDU
35550.00-2.34%-850.00ขาย154.554K425.685B10.413527.43863.00บริการส่วนบุคคล
215570 CRONEX
26600.001.14%300.00ซื้อ227.122Bประมงและฟาร์ม
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
7920.00-0.38%-30.00ขาย82.344K178.200B32.15248.33ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
222040 COSMAX NBT
9900.001.02%100.00ขาย106.315K202.154B33.22294.99280.00ผลิตอาหาร
222980 MCNULTY
10300.00-0.96%-100.00ขาย6.867K51.740B76.00136.84118.00ผลิตอาหาร
225850 MIEV
3000.000.00%0.00ขาย3379.997B-1015.41ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
225860 M&C LIFE SCIENCE
828.00-4.83%-42.00แนะนำให้ขาย7.544K9.882B-304.69ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
226320 IT'S HANBUL
24200.00-2.02%-500.00ขาย34.277K541.654B981.7225.1694.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227610 OUTIN
13700.003.01%400.00ซื้อ788.145K131.223B14.38924.93130.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
14300.001.06%150.00ซื้อ29.065K122.919B21.23666.3754.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
237880 CLIO COSMETICS
22900.001.78%400.00ซื้อ88.329K373.737B3393.496.63ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
238200 BIFIDO
29050.00-1.86%-550.00แนะนำให้ขาย14.213K121.064B73.42403.1478.00ผลิตอาหาร
239610 HLSCIENCE
105900.00-1.21%-1300.00ซื้อ50.160K542.429B41.872560.1660.00ผลิตอาหาร
240340 INTERKOS
2850.00-4.20%-125.00ซื้อ3549.955Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
241710 COSMECCA KOREA
21350.00-1.39%-300.00ขาย18.581K231.222B28.58757.50505.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
248170 SEMPIO FOODS
32950.00-2.51%-850.00ซื้อ37.414K154.351B7.344605.21ผลิตอาหาร
250000 BORATR
6860.00-1.58%-110.00ขาย7.893K46.047B9.72716.7885.00ค้าปลีกและจัดจำหน่ายอาหาร
252370 YOUCEL
4000.000.13%5.00ขาย55.293Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
260930 CTK COSMETICS
20950.000.96%200.00ขาย4.511K202.595B19.901051.41ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
263920 BLOSSOM M&C
24750.002.48%600.00ขาย76.533K228.263B-148.3485.00ผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
264900 CROWN
9730.000.00%0.00ขาย8.661K121.782B9.501023.771426.00ผลิตอาหาร
266870 POWER FULX
2825.000.18%5.00ขาย317.790Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
3390.00-0.29%-10.00ขาย13.233K24.397Bผลิตอาหาร
267810 ANTZ
4900.000.00%0.00ซื้อ117.580Bบริการส่วนบุคคล
267980 MAEIL DAIRIES
86100.00-1.26%-1100.00ขาย9.310K683.700B10.988003.872022.00ผลิตอาหาร
270210 SR BIOTEK
8610.001.18%100.00ขาย2003.938Bผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล
270870 NEWTREE
19300.00-0.26%-50.00ขาย183.851K174.774B22.83847.44ผลิตอาหาร
271560 ORION
91200.00-0.55%-500.00เป็นกลาง60.829K3624.790B28.953167.52ผลิตอาหาร
277410 INSAN
1865.00-1.32%-25.00ขาย271.682K49.734B-68.86ผลิตอาหาร
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ