สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร (ภาค)

386
หุ้น
209190.929B
เงินทุนของตลาด
504.649K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.16%
ผลตอบแทนเงินปันผล
+0.32%
เปลี่ยนแปลง
+4.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.30%
ประสิทธิภาพ ปี
+7.66%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000040 KR MOTORS
505.00-0.39%-2.00ซื้อ167.340K96.042B-166.15255.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
000050 KYUNGBANG
10100.00-1.46%-150.00ซื้อ4.647K274.242B19.50525.59615.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
000240 HANKOOK TECHNOLOGY GROUP
13650.00-0.73%-100.00แนะนำให้ขาย51.624K1260.807B7.481837.84218.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
000270 KIA MTR
40400.00-0.49%-200.00ขาย637.516K16277.809B10.523857.4851357.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
000300 DAYOU PLUS
789.00-1.00%-8.00แนะนำให้ขาย108.949K83.930B20.2739.32175.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
000430 DAEWONKANGUP
3680.000.00%0.00แนะนำให้ขาย30.614K228.160B20.62178.451022.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
000680 LS NETWORKS
2420.00-0.82%-20.00ขาย25.297K179.298B13.57179.78446.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
000950 CHONBANG
16800.000.00%0.00ซื้อ38928.224B-28440.19699.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
001000 SILLATEXTILE
1895.000.80%15.00แนะนำให้ขาย68.620K45.642B382.454.9211.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
001070 TAIHAN TEXTILE
19100.000.00%0.00ขาย3.910K101.230B5.503473.78583.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
001380 SG CHOONGBANG
2000.00-1.72%-35.00ขาย267.736K89.342B25.7679.41111.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
001460 BYC
237500.00-0.84%-2000.00ขาย309177.165B35.546738.26791.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
001530 DI DONGIL
74500.00-1.59%-1200.00แนะนำให้ขาย2.397K183.302B-2074.27412.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
001620 DONGKOOK IND
765.00-1.29%-10.00แนะนำให้ขาย64.877K51.183B-188.88354.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
002020 KOLON CORP
17200.00-1.99%-350.00ซื้อ60.248K240.484B-584.2090.00ค้าปลีกรถยนต์ ชิ้นส่วน และบริการ
002070 NAMYEUNG
26800.0029.78%6150.00แนะนำให้ซื้อ2.462M133.357B-1335.62631.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
002170 SAMYANGTONGSANG
59500.00-0.67%-400.00ขาย4.011K176.106B5.6510605.63285.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
002350 NEXEN TIRE
9560.003.35%310.00ซื้อ147.471K889.512B7.681204.754221.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
002420 CENTURY
55400.00-1.77%-1000.00แนะนำให้ขาย2.346K22.988B-1211.7429.00สันทนาการและความบันเทิง
002450 SAMICK MUS INSTR
1815.00-0.82%-15.00ขาย103.914K152.862B6.63275.96111.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
002700 SHINIL IND
1735.001.46%25.00ซื้อ5.817M120.123B18.3793.09161.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
002880 DAYOU A-TECH
894.00-0.78%-7.00ขาย111.103K96.331B-175.41101.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
002920 YOOSUNG ENT
2725.00-1.09%-30.00ขาย18.605K70.659B8.16337.73702.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
003200 ILSHIN SPNG
73300.00-1.48%-1100.00แนะนำให้ขาย3.447K170.305B22.413320.271111.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
003560 IHQ
1790.00-1.92%-35.00แนะนำให้ขาย636.672K262.137B-77.16235.00ผลิตงานด้านการบันเทิง
003570 S&T DYNAMICS
6100.00-0.49%-30.00ขาย4.744K203.839B5.661083.62876.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
003610 PANGRIM
2015.000.75%15.00ขาย46.985K78.194B27.3573.13290.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
003620 SSANGYONG MTR
2525.00-4.90%-130.00ขาย438.837K397.825B-682.364773.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
003800 ACEBED
33750.00-0.30%-100.00ขาย94347.028B9.063735.70611.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
93500.00-1.16%-1100.00แนะนำให้ขาย521125.629B1.7753585.55161.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
004060 SG CORPORATION
1035.002.99%30.00ซื้อ7.109M203.437B40.4224.87235.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
004170 SHINSEGAE
242000.00-0.82%-2000.00แนะนำให้ขาย20.916K2400.083B3.0580109.863439.00ห้างสรรพสินค้า
004490 SGBC
40550.000.75%300.00ซื้อ8.915K553.211B5.367511.02915.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
004700 CHOKWANG LEAT
36950.00-1.60%-600.00ขาย588249.675B9.493958.05165.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
004830 DUKSUNG
3005.00-1.64%-50.00ขาย72.944K53.150B-55.49171.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
004840 DRB HOLDING
5630.000.18%10.00ซื้อ3.219K108.311B20.14279.00344.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
004990 LOTTE
37550.00-2.59%-1000.00ซื้อ114.854K4095.608B3.939803.314845.00ห้างสรรพสินค้า
005030 PUSAN CAST IRON
478.00-0.62%-3.00แนะนำให้ขาย90.951K20.370B-456.15293.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
005320 KUKDONG
1535.00-1.60%-25.00ขาย298.109K42.654B6.17301.6973.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
005380 HYUNDAI MTR
122000.00-0.81%-1000.00แนะนำให้ขาย372.561K32352.562B17.167165.91122217.00ผลิตรถยนต์และรถบรรทุก
005390 SHINSUNG TONGSANG
1860.008.14%140.00ซื้อ23.348M247.178B19.4188.60777.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
005710 DAEWONSANUP
5540.000.91%50.00ขาย13.899K110.006B3.351637.08509.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
005720 NEXEN
5870.00-1.18%-70.00ขาย6.674K313.047B5.051175.69862.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
005750 DAELIM B&CO
4030.000.75%30.00ซื้อ22.838K66.022B16.95235.94764.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
005800 SHINYOUNG WACOAL
106500.00-0.47%-500.00ขาย11996.300B113.87939.69812.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
005850 SL CORP.
22350.000.90%200.00ซื้อ48.364K1028.835B17.411271.964124.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
006050 KUKYOUNGG&M
1275.00-1.16%-15.00แนะนำให้ขาย103.493K43.725B59.5221.67110.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
006060 HS IND
10850.00-0.91%-100.00ซื้อ123.224K590.754B18.10605.06347.00รองเท้า
006370 DAEGU DPT STR
5800.00-0.85%-50.00ขาย10.301K63.306B-3616.95453.00ห้างสรรพสินค้า
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
8670.00-0.12%-10.00ขาย1.943K69.605B13.27654.13283.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
006730 SEOBU T&D
7730.00-1.65%-130.00ซื้อ78.960K428.615B-4.07596.00ห้างสรรพสินค้า
007210 BYUKSAN
2015.001.77%35.00ซื้อ1.709M135.749B37.3053.08340.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
007340 DTR AUTOMOTIVE
29500.00-0.51%-150.00ขาย1.693K258.766B4.366796.89865.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
007680 DAEWON
11500.000.00%0.00ขาย10.478K127.075B8.551311.15สร้างบ้าน
007700 F&F
88900.00-0.67%-600.00ขาย29.722K1378.300B17.515111.32252.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
007860 SEOYON
3475.00-1.14%-40.00แนะนำให้ขาย27.049K76.301B-760.0816.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
007980 PAN-PACIFIC
2800.00-1.23%-35.00ขาย46.234K131.913B9.36313.95616.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
008290 WPMULSAN
4965.00-0.70%-35.00แนะนำให้ซื้อ1.947M188.267B-151.7051.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
008370 WONPOONG
3625.00-0.82%-30.00แนะนำให้ขาย14.233K41.982B16.32223.99185.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
008500 ILJEONG IND
18200.00-2.15%-400.00แนะนำให้ขาย52521.978B-8958.55147.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
008600 WILLBES
1570.0015.87%215.00ซื้อ76.581M68.345B-173.44202.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
009240 HANSSEM
59000.00-0.17%-100.00ขาย45.726K1390.855B14.754008.092553.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
009270 SHINWON
2035.00-4.24%-90.00แนะนำให้ขาย1.389M165.239B49.8242.65629.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
009680 MOTONIC
8570.00-1.83%-160.00ขาย16.790K288.090B19.26453.16411.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
009810 NK MULSAN
723.00-3.98%-30.00ขาย2.620M62.935B-98.7418.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
009970 YOUNGONE HOLDINGS
54000.000.00%0.00ซื้อ3.444K626.664B6.068915.4512.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
010100 KOR FLANGE
2195.00-2.66%-60.00ขาย327.084K68.666B8.16276.23532.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
010470 ORICOM
4965.00-0.20%-10.00ซื้อ3.292K55.364B6.50780.78297.00โฆษณาและการตลาด
010580 JICO
859.00-2.39%-21.00ซื้อ250.384K50.867B114.757.67123.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
010600 WELLBIOTEC
2470.00-1.79%-45.00ขาย205.746K106.125B-455.42480.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
010690 HWASHIN
3860.004.61%170.00ซื้อ147.299K121.493B-135.61794.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
010770 PHHC
4180.000.48%20.00ขาย19.555K57.613B-2804.6065.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
011000 GENEONE
4255.000.24%10.00เป็นกลาง239.743K92.337B-487.1427.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
011080 HYUNGJI I&C
619.001.14%7.00ขาย145.577K23.841B-157.69240.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
011090 ENEX
1275.00-4.49%-60.00ซื้อ9.609M73.829B-49.86451.00ตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย
011210 HYUNDAI WIA
44000.000.00%0.00แนะนำให้ขาย51.663K1168.716B-459.613447.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
011300 SEONGAN
435.000.00%0.00แนะนำให้ขาย64.444K23.876B-183.22154.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
011320 UNICK
6750.001.66%110.00ซื้อ7.430M126.252B-4.66553.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
011330 UNI CHEM
1925.00-3.75%-75.00ซื้อ624.368K131.716B9.85231.24194.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
011420 GALAXIA SM
1920.00-2.29%-45.00ขาย120.290K54.135B-362.7293.00การออกอากาศกระจายเสียง
011780 KUMHO PETRO CHEM
70000.00-1.13%-800.00ขาย90.870K2246.608B4.7914789.531281.00ยางรถยนต์และผลิิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง
012330 HYUNDAI MOBIS
238500.00-1.04%-2500.00ขาย130.342K22822.861B11.4421064.998569.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
012860 SEOYON ELECTRONICS
2080.00-1.89%-40.00ซื้อ1.501M56.818B-663.601208.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
013120 DONGWON
4440.00-0.34%-15.00ซื้อ92.978K404.550B3.161411.44201.00สร้างบ้าน
013310 A-JIN INDUSTRY
2940.00-0.17%-5.00ซื้อ400.795K104.578B-156.42579.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
013520 HS R&A
1975.000.00%0.00ขาย40.839K120.991B-563.511124.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
013720 CHEONGBOIND
2290.00-2.14%-50.00ขาย23.433K18.895B729.083.21109.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
013870 GMB KOREA
5330.000.76%40.00ซื้อ80.766K100.892B112.0347.22702.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
013990 AGABANG&CO
3525.00-3.95%-145.00ขาย287.640K120.697B-440.48208.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
014470 BUBANG
2980.00-1.97%-60.00ขาย171.836K162.866B63.9847.5141.00ร้านค้าส่วนลด
014620 SKB
10300.00-1.44%-150.00ขาย45.921K291.853B-157.42368.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
014990 IN THE F
2865.00-5.29%-160.00แนะนำให้ขาย1.138M178.263B-100.01288.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
015540 MEDIPARTNER BIOTECHNOLOGY
6940.00-2.94%-210.00ขาย281.845K46.910B-2559.7418.00ค้าส่งสินค้าพิเศษอื่นๆ
015750 SW HITECH
3530.00-0.42%-15.00แนะนำให้ขาย163.804K283.570B9.57371.371465.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
016090 DAEHYUN
2350.00-0.42%-10.00ขาย25.868K104.506B6.50363.16470.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
016450 HANSAE YES24 HOLDINGS
7790.001.04%80.00ซื้อ17.272K302.708B72.52106.3216.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
016740 DUAL
3325.00-1.63%-55.00ซื้อ86.060K91.485B5.95572.85ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
016880 WOONGJIN
1605.00-0.62%-10.00ซื้อ1.756M119.431B-1600.031112.00สำนักพิมพ์สำหรับผู้บริโภค
018500 DONGWON METAL
855.00-1.72%-15.00ขาย50.890K40.668B-446.40725.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
018700 BARUNSON
2070.00-1.19%-25.00แนะนำให้ขาย45.984K34.291B-704.68248.00ผลิตงานด้านการบันเทิง
018880 HANON SYSTEMS
11700.00-0.85%-100.00ขาย318.239K6298.840B23.27507.412136.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
019010 VENUEG
1770.00-2.21%-40.00แนะนำให้ขาย65.525K87.242B23.4677.17182.00ห้างสรรพสินค้า
019180 THN
4160.00-2.00%-85.00ขาย279.854K76.410B4.25997.67356.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
019540 ILJITECH
4550.00-5.11%-245.00ขาย356.374K63.368B-191.93426.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
019770 SEOYON TOPMETAL
2880.000.70%20.00ซื้อ81.703K33.319B-399.47240.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
020000 HANDSOME
29600.00-0.84%-250.00ขาย60.864K655.792B8.503512.32881.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
021240 WJ COWAY
88600.002.55%2200.00แนะนำให้ซื้อ176.669K6239.669B17.055078.134781.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
022220 JEONGSAN AIKANG
2075.00-2.58%-55.00ขาย139.410K110.322B14.82143.76วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
023530 LOTTE SHOPPING
126000.000.00%0.00แนะนำให้ขาย40.973K3562.101B-10025.2026030.00ห้างสรรพสินค้า
023800 INZI
5090.00-1.74%-90.00ขาย85.015K75.212B558.259.28591.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
023810 INFAC
3745.00-0.40%-15.00แนะนำให้ขาย6.551K37.600B-202.67396.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
023890 HANKOOK ATLASBX
55300.000.73%400.00ซื้อ5.326K502.335B3.7014831.67615.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
024120 KBA
5620.00-0.35%-20.00แนะนำให้ขาย2.643K64.860B5.441037.53287.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
024740 HANILFORGING
1585.00-1.25%-20.00ขาย367.445K47.494B216.917.51210.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
024890 DAEWON CHEM
1400.000.00%0.00แนะนำให้ขาย11.737K57.562B18.3976.14239.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
024900 DUCKYANG IND
1100.00-2.22%-25.00แนะนำให้ขาย71.901K36.404B-28.28720.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
024910 KYUNGCHANG
1395.00-0.36%-5.00ซื้อ53.468K48.771B-1075.851162.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
024940 PNPOONGNYUN
2270.00-1.94%-45.00แนะนำให้ขาย20.604K21.758B3.81608.37188.00เครื่องครัว เครื่องมือ และเครื่องใช้ภายในบ้าน
024950 SAMCHULY
5600.00-0.36%-20.00แนะนำให้ขาย29.384K67.854B-1597.40ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
025440 DAESUNGELTEC
1130.003.20%35.00ซื้อ10.508M109.129B-39.95575.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
025530 SJMH
3050.000.16%5.00ขาย6.937K41.266B13.45226.392.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
025900 DONGWHA ENTERPRISE
18400.00-0.54%-100.00แนะนำให้ขาย17.356K324.198B11.321634.51702.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
025980 ANANTI
11700.00-4.49%-550.00แนะนำให้ขาย1.661M1034.445B-147.33247.00สันทนาการและความบันเทิง
026040 J.ESTINA
5250.00-3.67%-200.00แนะนำให้ขาย124.354K86.281B-437.84407.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
027390 HGTC
17700.001.14%200.00ขาย9.710K103.219B-3793.53350.00ห้างสรรพสินค้า
028150 GSHS
150300.000.13%200.00ขาย11.738K899.474B8.0918543.401066.00ห้างสรรพสินค้า
028300 HLB
167800.0029.98%38700.00แนะนำให้ซื้อ5.043M5052.757B-1883.0491.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ
030000 CHEIL WORLDWIDE
25550.002.20%550.00ซื้อ259.150K2531.968B19.241299.261257.00โฆษณาและการตลาด
030350 DRAGONFLY
3550.00-2.07%-75.00ขาย90.208K58.031B-428.5378.00ของเล่นและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก
031310 EYESVISION
4215.00-4.10%-180.00แนะนำให้ขาย156.484K65.081B63.9768.7059.00ค้าส่งสินค้าพิเศษอื่นๆ
031430 SHINSEGAE INTERNATIONAL
186500.00-0.80%-1500.00ขาย26.687K1342.320B19.019887.28976.00ค้าปลีกเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
031440 SF
73500.00-0.14%-100.00แนะนำให้ขาย3.810K285.001B136.50539.184013.00บาร์และภัตตาคาร
031510 AUSTEM
2095.00-2.78%-60.00ขาย120.791K53.897B-130.10509.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
032080 AZTECHWB
1770.00-3.54%-65.00แนะนำให้ขาย47.203K38.517B8.35224.69104.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
032350 LOTTE TOUR
11300.000.00%0.00ขาย113.659K779.817B232.9048.96309.00สันทนาการและความบันเทิง
032980 BYON
1420.00-1.05%-15.00ซื้อ591.203K72.919B-236.1729.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
033130 DCHOSUN
2250.00-1.53%-35.00แนะนำให้ขาย355.971K84.808B19.50117.18230.00สำนักพิมพ์สำหรับผู้บริโภค
033250 CHASYS
3880.00-2.88%-115.00ซื้อ969.982K95.880B-37.64205.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
033290 COWELL F/S
5990.00-1.48%-90.00ขาย161.932K534.001B10.08603.03327.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
033340 GOODPEOPLE
3560.00-5.57%-210.00ขาย1.125M186.565B-56.92437.00เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์แต่งกาย
033530 SEJONG
4435.00-0.67%-30.00แนะนำให้ขาย53.071K96.807B-465.17827.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
033600 LUXL
640.00-0.78%-5.00ขาย134.435K20.095B-791.1341.00ชิ้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก และรถมอเตอร์ไซค์
033830 TBC
1290.00-1.90%-25.00ขาย623.776K124.314B36.7735.76137.00การออกอากาศกระจายเสียง
034120 SBS
17050.00-0.87%-150.00ขาย27.300K304.269B136.19126.291146.00การออกอากาศกระจายเสียง
034230 PARADISE
18800.00-0.79%-150.00ซื้อ307.637K1614.245B-364.401586.00เกมและบ่อนคาสิโน
035000 GR
6950.00-0.57%-40.00ขาย2.536K113.291B7.85890.9275.00โฆษณาและการตลาด
035080 INTERPARK HOLDINGS
2275.00-0.22%-5.00ขาย98.278K123.188B-18.4919.00ห้างสรรพสินค้า
035150 BAIKSAN
6520.00-2.98%-200.00ขาย147.736K158.965B11.16602.30244.00สิ่งทอและสินค้าที่ทำจากหนัง
035200 PLUMB FAST
3020.000.17%5.00แนะนำให้ขาย16.935K28.795B33.8489.1176.00วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง
035250 KANGWON LAND INC
30800.00-0.48%-150.00ซื้อ211.186K6274.772B23.621310.603620.00เกมและบ่อนคาสิโน
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ศูนย์ช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ