เครือข่ายร้านยา (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
107.104B
เงินทุนของตลาด
36.805K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.47%
เปลี่ยนแปลง
+2.97%
ประสิทธิภาพ เดือน
+35.78%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
318010 PHARMSVILLE
14150.002.17%300.00ซื้อ22.564K319280600.00108.673B21.73637.23
โหลดเพิ่ม