อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4633.500B-0.92%237.573Kบริการเชิงพาณิชย์10
6479.761B-1.93%396.806Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2178.305B0.53%1.067Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
7332.632B-0.62%482.946Kระบบขนส่ง4
7536.832B7.26%4.186Mระบบขนส่ง7
77.550B-0.36%66.496Kสาธารณูปโภค1
574.920B-0.13%139.829Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
6923.941B0.05%606.068Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
3942.993B-1.19%298.997Kการค้าปลีก3
16774.140B0.01%606.457Kการผลิตของผู้ผลิต92
7485.924B-0.97%463.520Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
2836.563B-1.96%487.904Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6
1442.340B0.08%441.386Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
70765.873B0.43%433.618Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
1675.757B-2.04%409.858Kบริการผู้บริโภค9
3079.566B-0.49%845.190Kการผลิตของผู้ผลิต9
819.392B-2.47%166.104Kบริการผู้บริโภค3
7489.470B-2.11%704.333Kบริการผู้บริโภค3
1847.513B-1.08%136.122Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
8618.388B-0.72%463.482Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
51928.462B-0.65%389.398Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
202.999B-1.83%209.774Kแร่พลังงาน1
417.595B-1.11%271.792Kบริการเชิงพาณิชย์5
2224.593B-0.92%621.381Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1683.652B-1.26%643.208Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
591.147B-1.50%1.733Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
10634.938B0.56%876.333Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
175.326B-2.18%17.358Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4275.868B-1.17%1.057Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
834.900B-1.08%106.583Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
7756.739B-0.15%152.825Kการค้าปลีก9
2819.770B2.90%493.071Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
16293.916B-2.41%3.309Mสาธารณูปโภค2
14004.778B-1.13%715.808Kการผลิตของผู้ผลิต54
51619.598B-2.04%825.348Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
5874.925B-1.40%569.859Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
21303.437B-1.43%761.124Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์69
1246.704B0.32%334.995Kบริการการกระจายสินค้า7
525.271B-0.67%79.330Kการค้าปลีก1
34045.087B-0.79%483.039Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
41657.413B-0.49%467.296Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1123.258B-0.56%1.015Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6061.106B0.04%126.575Kการเงิน22
17923.799B-0.17%2.256Mการเงิน57
1366.503B0.88%205.441Kบริการเชิงพาณิชย์3
2503.177B-0.04%1.752Mบริการการกระจายสินค้า7
6282.764B-0.34%148.037Kการค้าปลีก4
7218.078B0.45%45.914Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3387.529B-0.16%274.061Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
16310.602B-0.80%1.198Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
211.605B-0.71%27.880Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5346.672B-1.27%195.028Kสาธารณูปโภค14
2296.862B-0.91%1.721Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
58.179B-1.41%108.064Kการค้าปลีก1
181.255B-2.49%133.819Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
3587.889B-0.61%623.289Kบริการผู้บริโภค3
45722.255B-1.34%166.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร34
6675.994B0.20%1.018Mการผลิตของผู้ผลิต10
33191.440B-0.42%426.720Kการผลิตของผู้ผลิต107
11478.908B-1.45%618.743Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
34196.889B-1.34%415.671Kบริการทางด้านเทคโนโลยี68
339.300B0.00%1.884Kแร่พลังงาน1
1350.113B-0.14%31.311Kการค้าปลีก5
50044.483B-1.26%538.594Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
23172.998B0.01%773.202Kการเงิน26
4767.031B-0.79%825.171Kการเงิน11
658.842B-1.17%603.569Kอื่นๆ7
13531.302B-1.87%705.603Kการเงิน4
8082.490B0.01%2.145Mการเงิน2
6232.617B-0.41%929.717Kการสื่อสาร5
4009.629B-0.88%1.151Mระบบขนส่ง9
236.283B4.56%1.729Mบริการผู้บริโภค1
320.021B0.34%1.166Mบริการการกระจายสินค้า7
7946.508B0.08%347.560Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
730.288B0.23%155.964Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ6
6552.953B0.12%418.754Kการผลิตของผู้ผลิต35
2184.618B-2.10%133.433Kอื่นๆ6
11500.617B-0.65%499.031Kบริการเชิงพาณิชย์59
1213.074B-0.75%205.104Kการผลิตของผู้ผลิต11
48449.240B0.02%1.051Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
9688.829B-1.22%2.717Mบริการผู้บริโภค28
2266.332B-1.08%174.498Kการเงิน2
1009.390B-0.62%53.959Kการผลิตของผู้ผลิต7
46.822B-0.30%156.672Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
10805.900B-2.04%787.051Kแร่พลังงาน1
9796.540B-0.90%272.076Kแร่พลังงาน7
3677.839B0.12%638.516Kบริการผู้บริโภค17
457.098B-0.95%397.694Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9541.792B-0.48%114.910Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
715.439B-0.59%146.012Kระบบขนส่ง8
16082.429B-0.58%242.023Kบริการทางด้านเทคโนโลยี65
301.100B-1.28%52.051Kบริการเชิงพาณิชย์1
787.089B-1.07%336.211Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
32376.344B1.60%1.026Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
20573.915B0.01%389.926Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
15714.204B-1.41%203.256Kการเงิน7
2720.734B-1.39%367.787Kบริการผู้บริโภค7
670.193B-0.95%93.212Kบริการผู้บริโภค3
3263.970B-1.97%2.992Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1574.983B-1.82%144.848Kการเงิน5
475.486B-1.75%585.100Kการเงิน1
16166.575B0.16%189.835Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12
34054.064B-0.48%1.734Mการเงิน10
126.323B-1.64%1.588Mบริการผู้บริโภค2
90.799B-1.08%20.238Kการเงิน1
84425.430B-3.00%5.250Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
1526.517B0.41%296.800Kการค้าปลีก7
7129.042B-1.61%2.070Mการสื่อสาร12
23630.915B-1.04%347.969Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
401536.285B-2.39%24.981Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์44
6229.580B-0.30%533.847Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
10593.600B-0.95%492.007Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
250.732B-0.71%133.990Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
662.975B0.47%1.068Mระบบขนส่ง6
26878.267B-0.71%588.511Kการผลิตของผู้ผลิต36
5402.973B-0.74%344.216Kบริการการกระจายสินค้า23
15841.274B-0.69%229.339Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ