อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — เกาหลีใต้

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
4906.794B0.56%165.211Kบริการเชิงพาณิชย์10
7043.773B-0.27%297.802Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
2314.979B-0.61%215.283Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
8043.400B-0.21%103.704Kระบบขนส่ง4
7962.958B-0.33%708.745Kระบบขนส่ง7
87.244B-3.81%108.865Kสาธารณูปโภค1
616.232B-0.39%371.840Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
7294.439B0.07%1.054Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร37
4232.139B0.29%441.285Kการค้าปลีก3
17932.441B0.31%782.606Kการผลิตของผู้ผลิต93
7892.105B0.70%158.025Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
2986.536B0.29%410.276Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
1562.910B-0.79%502.171Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
77018.351B-0.22%385.772Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ60
1789.433B0.38%2.498Mบริการผู้บริโภค9
3366.519B-0.07%858.222Kการผลิตของผู้ผลิต9
876.169B-0.18%98.195Kบริการผู้บริโภค3
8271.430B-0.22%345.843Kบริการผู้บริโภค3
1979.054B0.01%186.011Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10
8907.186B0.96%320.758Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24
54644.835B0.94%374.187Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ52
215.865B-1.19%281.067Kแร่พลังงาน1
449.956B-0.95%1.135Mบริการเชิงพาณิชย์5
2379.160B1.00%2.161Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
1756.156B2.84%1.750Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13
609.166B0.52%807.644Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6
11152.700B-0.80%451.092Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน28
188.669B-0.10%43.924Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
4375.832B-0.10%253.799Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22
888.239B-0.45%140.868Kบริการทางด้านเทคโนโลยี6
8857.421B0.47%73.811Kการค้าปลีก9
2983.240B0.91%125.046Kการค้าปลีก1
—%การค้าปลีก1
16939.131B1.72%1.390Mสาธารณูปโภค2
14884.546B0.24%1.844Mการผลิตของผู้ผลิต53
53790.641B1.18%537.278Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์90
6292.476B0.33%1.936Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์50
22450.512B0.57%730.724Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์70
1296.437B1.28%878.895Kบริการการกระจายสินค้า7
610.259B-1.35%68.421Kการค้าปลีก1
37397.454B-3.18%498.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร38
44769.582B-0.04%302.587Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม60
1147.183B1.63%479.494Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5
6540.259B-0.75%132.824Kการเงิน22
19701.548B-2.07%2.096Mการเงิน57
1385.824B-0.45%250.167Kบริการเชิงพาณิชย์3
2621.460B0.57%313.191Kบริการการกระจายสินค้า7
6799.587B0.19%72.006Kการค้าปลีก4
7642.042B-1.03%38.938Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12
3490.733B-0.70%370.791Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16
17286.136B1.03%72.866Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร23
228.394B0.29%40.906Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4
5671.345B0.65%71.437Kสาธารณูปโภค14
2352.694B2.30%718.802Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10
60.440B2.72%112.184Kการค้าปลีก1
243.661B0.56%401.180Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
4005.862B0.48%465.273Kบริการผู้บริโภค3
49166.595B1.18%195.354Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร33
7364.856B0.25%1.312Mการผลิตของผู้ผลิต10
35485.756B1.00%450.405Kการผลิตของผู้ผลิต108
12140.893B-0.07%404.473Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49
37369.118B-0.33%213.025Kบริการทางด้านเทคโนโลยี69
369.850B0.00%1.155Kแร่พลังงาน1
1482.626B-1.11%20.844Kการค้าปลีก5
49076.399B0.80%323.731Kบริการทางด้านเทคโนโลยี34
24582.031B-0.70%471.514Kการเงิน26
4872.764B0.03%366.821Kการเงิน11
719.351B1.35%21.287Mอื่นๆ7
14953.720B-0.08%263.564Kการเงิน4
8488.570B0.29%1.403Mการเงิน2
6490.483B0.35%282.319Kการสื่อสาร5
4411.573B0.37%1.075Mระบบขนส่ง9
249.928B1.15%868.224Kบริการผู้บริโภค1
308.808B0.48%1.448Mบริการการกระจายสินค้า7
8415.183B-0.43%271.180Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ58
752.574B0.94%192.329Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ5
6830.933B0.19%265.676Kการผลิตของผู้ผลิต35
2378.888B1.29%113.750Kอื่นๆ6
12215.207B0.01%208.758Kบริการเชิงพาณิชย์59
1274.474B-0.14%138.367Kการผลิตของผู้ผลิต11
52807.753B0.83%605.356Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8
10697.291B0.83%5.210Mบริการผู้บริโภค28
2356.924B-0.97%182.172Kการเงิน2
1040.362B0.78%388.991Kการผลิตของผู้ผลิต7
49.870B-0.28%330.511Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
12129.100B-0.73%1.037Mแร่พลังงาน1
10491.895B1.76%283.039Kแร่พลังงาน7
4034.778B0.19%84.771Kบริการผู้บริโภค17
492.349B0.83%695.018Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3
9695.226B2.54%105.966Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7
759.095B-0.39%37.989Kระบบขนส่ง8
16992.979B-1.16%403.576Kบริการทางด้านเทคโนโลยี66
312.129B-0.71%13.210Kบริการเชิงพาณิชย์1
808.987B-1.02%170.990Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7
33858.449B1.02%989.205Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ66
21648.422B-0.71%422.807Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ49
16233.624B-0.12%82.637Kการเงิน7
2817.711B2.98%210.134Kบริการผู้บริโภค7
744.411B0.47%311.628Kบริการผู้บริโภค3
3195.519B-0.59%3.165Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
1636.795B0.72%95.572Kการเงิน5
477.864B-0.25%347.120Kการเงิน1
16078.127B0.31%253.980Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
36614.880B-0.91%995.385Kการเงิน10
159.405B0.96%2.307Mบริการผู้บริโภค2
94.108B-0.26%14.044Kการเงิน1
89491.164B0.47%1.236Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์83
—%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
1675.068B-0.52%429.607Kการค้าปลีก7
7451.340B0.68%1.251Mการสื่อสาร12
25778.857B-0.46%251.951Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน47
428625.425B-0.46%8.353Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์45
6702.485B0.23%154.782Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ31
11414.300B-0.11%259.324Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
275.924B-0.68%107.652Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4
720.663B1.21%233.758Kระบบขนส่ง6
28931.019B-0.12%446.395Kการผลิตของผู้ผลิต36
5895.262B-0.25%251.511Kบริการการกระจายสินค้า23
16560.562B0.22%102.222Kการสื่อสาร5
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ