หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
290120 DAYOU AP
7330.00-23.65%-2270.00แนะนำให้ขาย1.999M105.031B20.36471.57284.00การผลิตของผู้ผลิต
226350 IMTECH
508.00-18.85%-118.00แนะนำให้ขาย4.660M20.351B118.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3000.00-11.50%-390.00ซื้อ282เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
114920 DAEJOO ENT
2270.0014.65%290.00ซื้อ55.985B116.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
042000 CAFE24 CORP.
35450.00-23.35%-10800.00ขาย855.156K447.482B825.19บริการทางด้านเทคโนโลยี
281310 BIOSYNECTICS
7430.008.94%610.00ซื้อ1115.862B12.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
225860 M&C LIFE SCIENCE
415.0012.16%45.00ซื้อ3.502K3.748B27.00บริการการกระจายสินค้า
059090 MICO
8360.0022.22%1520.00แนะนำให้ซื้อ38.628M196.754B23.31293.43357.00บริการเชิงพาณิชย์
223310 ESV
144.004.35%6.00ซื้อ16.128M17.188B-143.9569.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
203690 PROSTEMICS
3905.0029.95%900.00ซื้อ8.487M134.636B-92.8156.00อื่นๆ
289080 SV INVESTMENT
1895.0015.55%255.00ซื้อ23.696M87.836B-41.7639.00การเงิน
242350 PNI
990.00-5.26%-55.00ขาย1.401K4.519B73.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
130500 GH ADVANCED MATERIALS
4885.005.51%255.00ซื้อ23.069M41.580B253.68อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
088290 EWON COMFORTECH
7640.00-3.66%-290.00ขาย1.183M188.375B713.2011.1250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
057030 YBM NET
4615.0021.77%825.00แนะนำให้ซื้อ16.945M58.264B34.38110.24บริการผู้บริโภค
066310 QSI
16400.00-19.01%-3850.00ขาย392.334K162.281B146.13138.57เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
226330 SYNTEKABIO
10650.009.23%900.00ขาย2.956Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
011690 YUYANG D&U
1725.00-13.32%-265.00ขาย12.890M110.554B-161.90เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
241820 PCL
11050.0029.69%2530.00แนะนำให้ซื้อ2.685M77.848B-698.60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
005320 KUKDONG
1520.0022.09%275.00ซื้อ33.299M29.434B4.45สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
041960 KOMIPHARM
17550.0030.00%4050.00ซื้อ1.372M827.137B-194.65เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
065130 TOP ENG
13150.00-12.33%-1850.00ซื้อ1.606M224.467B4568.69เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
010770 PHHC
3460.00-7.73%-290.00แนะนำให้ขาย592.656K52.913B-3145.5899.00การผลิตของผู้ผลิต
067370 SUNBIO
19800.00-5.49%-1150.00ขาย7.013K166.059Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
065620 JENAX
9110.001.45%130.00ซื้อ3.653M155.383B-490.2237.00การผลิตของผู้ผลิต
215790 INNO INSTRUMENT
1915.00-13.35%-295.00แนะนำให้ขาย1.700M37.033B-454.6895.00การผลิตของผู้ผลิต
025440 DAESUNGELTEC
1075.00-16.34%-210.00ซื้อ12.866M103.648B-45.02582.00การผลิตของผู้ผลิต
027970 SEHA
2050.00-4.21%-90.00ขาย1.086M65.331B332.23อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
016100 LEADERS COSMETICS
4490.003.22%140.00ขาย317.958K77.965B-2118.84สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
037230 HKPAK
2720.007.09%180.00แนะนำให้ซื้อ21.424M61.375B35.4371.7097.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
256940 KPS
27150.006.47%1650.00ซื้อ380.514K114.641B27.48927.9299.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
163430 DPECO
3400.0011.48%350.00ซื้อ113บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
064510 ECOMAISTER
2085.00-14.72%-360.00ขาย1.683M44.586B-2874.61การผลิตของผู้ผลิต
268600 CELLIVERY
84000.009.95%7600.00ซื้อ3.988M597.456B71.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
016920 CAS
1640.008.61%130.00ซื้อ14.525M34.713B11.06140.99315.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
109820 GENEMATRIX
2970.008.00%220.00ซื้อ3.260M51.689B-95.15บริการเชิงพาณิชย์
078590 DUAL
1970.00-10.45%-230.00ซื้อ4.652M122.026B-91.48การผลิตของผู้ผลิต
150900 FASOO.COM
4010.00-8.45%-370.00ซื้อ344.669K37.589B-391.72บริการทางด้านเทคโนโลยี
245620 EDGC
5790.0013.98%710.00แนะนำให้ซื้อ7.606M180.864B-244.0980.00บริการเชิงพาณิชย์
014130 HAN EXPRESS
6130.007.36%420.00ซื้อ7.829M66.840B10.43547.66ระบบขนส่ง
018620 WOOGENE B&G
2500.003.73%90.00แนะนำให้ขาย6.043M64.132B-194.8597.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
045060 OKONG CORP.
6580.00-12.62%-950.00ขาย4.294M134.499B20.09374.85149.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
200780 BCWORLDPHARM
19300.00-3.02%-600.00ซื้อ4.593M132.219B17.631131.95เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
033230 INSUNG
3190.00-5.90%-200.00ซื้อ1.111M58.794B-9.13บริการทางด้านเทคโนโลยี
058220 ARION
1185.00-5.20%-65.00ขาย2.083M51.531B-219.9551.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
215570 CRONEX
3295.006.29%195.00ขาย660บริการเชิงพาณิชย์
950130 ACCESS BIO
2865.009.35%245.00แนะนำให้ซื้อ20.380M62.415B-478.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
042500 RINGNET
4225.000.72%30.00ขาย4.817M48.624B543.51บริการทางด้านเทคโนโลยี
202960 PANDORA TV
700.000.00%0.00ขาย501เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
149010 IKSEMICON
3770.00-14.99%-665.00แนะนำให้ขาย1เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036480 DSMBIO
14700.003.52%500.00ขาย440.937K53.960B15.11939.50136.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004140 DONGBANG TRNSPT & L
2210.00-2.21%-50.00ซื้อ19.389M73.401B4.22535.01ระบบขนส่ง
224020 SKCS
921.00-14.72%-159.00ขาย1อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
103660 CIAAT
1600.00-5.88%-100.00ขาย1.545K7.000Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
084650 LABGEN
9830.002.40%230.00ซื้อ3.974M93.879B91.33เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
289010 I-SCREAM EDU
12850.007.98%950.00ซื้อ9.417Mบริการเชิงพาณิชย์
322000 HES
27200.00-8.11%-2400.00ซื้อ512.018K313.600Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
092590 LUXPIA
696.00-14.39%-117.00แนะนำให้ขาย15.971Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
279060 INNOVEX
1650.00-1.79%-30.00ซื้อ2.004Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
290720 FOODNAMOO
19950.001.53%300.00ซื้อ838.905K119.995B26.05754.42104.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
214610 MICO BIO
12200.005.63%650.00ซื้อ44.366K137.467B100.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
900260 ROTHWELL
461.004.77%21.00ขาย23.631M61.078B15.5628.28การผลิตของผู้ผลิต
009730 KOSSEN
600.00-7.55%-49.00แนะนำให้ขาย12.939M67.743B-416.6080.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
037950 ELCOMTEC
2210.009.14%185.00ซื้อ50.045M175.987B-6.71เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
004410 SEOUL FOOD IND
202.00-10.62%-24.00ซื้อ22.792M76.418B-1.31246.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
118990 MOTREX
2665.00-3.27%-90.00ขาย3.591M83.560B-449.29342.00การผลิตของผู้ผลิต
206640 BODITECH
12300.002.07%250.00ซื้อ2.751M252.593B71.88167.83เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086460 SNP GENETICS
2075.00-5.68%-125.00แนะนำให้ขาย114.377Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
053980 OSANGJAIEL
6380.00-5.48%-370.00ซื้อ967.060K116.610B-26.61200.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
309900 TTC DEFENCE
4500.00-2.07%-95.00ขาย22เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
018700 BARUNSON
3950.00-4.13%-170.00ซื้อ6.948M72.243B-441.21บริการผู้บริโภค
302920 TCO
10400.00-13.33%-1600.00ขาย1057.360B12.00บริการผู้บริโภค
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
8100.00-12.43%-1150.00ซื้อ381.691K487.579B13.20701.91การเงิน
288490 NARASOFT
280.001.08%3.00ขาย1.621Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
266170 ANDU ENTERTAINMENT
912.00-10.59%-108.00แนะนำให้ขาย3.307K4.830B13.00บริการผู้บริโภค
012690 MONALISA
5610.00-9.66%-600.00ขาย6.705M245.689B76.58อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
256630 POINTENG
3540.00-8.29%-320.00แนะนำให้ซื้อ1.310M203.228B-19.44เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
327260 METAL-LIFE
21100.006.84%1350.00ขาย448.770Kการผลิตของผู้ผลิต
038290 MACROGEN
24000.006.67%1500.00ซื้อ737.309K227.943B86.96267.18เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
041920 MEDIANA
9200.006.98%600.00แนะนำให้ซื้อ1.447M71.878B836.23เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
180640 HANJINKAL
65900.009.83%5900.00ซื้อ7.087M3074.590B-4284.58ระบบขนส่ง
064550 BIONEER
7210.006.34%430.00ซื้อ5.510M153.828B-335.72380.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
090080 PHC
1275.002.41%30.00ขาย3.673M69.726B-1058.46809.00การผลิตของผู้ผลิต
144510 GREEN CROSS LAB CELL
30100.003.26%950.00ขาย99.641K310.291B-211.31เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
226950 OLIX
34250.000.29%100.00ขาย508.066K205.699B-2186.59เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
232680 RAONTEC
4245.00-7.52%-345.00แนะนำให้ขาย4.145K20.133B78.00การผลิตของผู้ผลิต
234300 STRAFFIC
5410.001.12%60.00ขาย220.530K62.636B-798.91ระบบขนส่ง
025870 SILLA SG
8410.00-10.53%-990.00ขาย360.438K38.240B544.76สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
051980 CENTRALBIO
533.002.30%12.00ขาย743.024K23.916B-148.34เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
239610 HLSCIENCE
59700.005.66%3200.00ซื้อ693.710K265.649B3893.23เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
052190 ESA
987.00-12.27%-138.00ขาย4.217M53.359B-837.60บริการทางด้านเทคโนโลยี
067570 NVH
3380.00-5.98%-215.00ซื้อ7.336M86.983B443.56การผลิตของผู้ผลิต
035620 BARUNSON E&A
2720.000.74%20.00ซื้อ19.999M199.183B-353.83สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
060720 KH VATEC
20050.00-11.67%-2650.00ขาย2.560M522.600B-302.9598.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
050760 S POLYTECH
4175.00-9.24%-425.00แนะนำให้ขาย559.634K77.410B680.86เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
083500 FNS TECH
11550.00-9.06%-1150.00ขาย273.100K92.226B185.13การผลิตของผู้ผลิต
222810 HANRYU A.I CENTER
699.00-0.57%-4.00ขาย6.983M22.941Bบริการทางด้านเทคโนโลยี
299670 SMVINA
1890.0014.55%240.00เป็นกลาง1.891K8.720B14.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
263690 DRGEM
8360.000.48%40.00ซื้อ2.311M91.058Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
012860 MOBASE ELECTRONICS
1500.00-9.64%-160.00ขาย1.939M87.025B-240.72การผลิตของผู้ผลิต
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ