หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

การเคลื่อนไหวราคาเชิงลบมักต่อเนื่องมาเมื่อราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเดือน นักลงทุนจะตรวจสอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อหาตัวที่มีศักยภาพในการเติบโต เทรดเดอร์จะจับตาหุ้นเหล่านั้นเพื่อรวมมันเข้าไปในกลยุทธ์การเก็งกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจะตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดประจำเดือน ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่อง ความผันผวนตามฤดูกาลและเหตุผลอื่นๆ

           
000040 KR MOTORS
481.000.84%4.00แนะนำให้ขาย83.624K90.359B-166.15255.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000100 YUHAN
214000.00-1.38%-3000.00แนะนำให้ขาย46.466K2535.625B59.783629.911594.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
000150 DOOSAN
73000.00-2.01%-1500.00ขาย150.434K1558.406B-5239.133930.00ในทางอุตสาหกรรม
000250 SCD
33350.00-1.04%-350.00แนะนำให้ขาย93.594K721.376B86.45390.75364.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001290 SANGSANGININV&SEC
1495.00-1.64%-25.00แนะนำให้ขาย265.186K142.933B-260.49142.00ไฟแนนซ์
001745 SKNETWORKS(1P)
77500.00-3.00%-2400.00ขาย3.093K1433.757B84.3870.633174.00พลังงาน
001799 TS(3PB)
25300.001.20%300.00ขาย857153.180B589.2936.78572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002210 DONGSUNG PHARM
17400.00-0.85%-150.00แนะนำให้ขาย632.472K414.190B-456.77323.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003090 DAEWOONG
13400.00-1.11%-150.00ขาย61.930K787.824B13.141031.16714.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003120 ILSUNG PHARM
84300.00-0.47%-400.00ขาย938225.302B27.113123.80230.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003570 S&T DYNAMICS
5990.00-0.17%-10.00แนะนำให้ขาย8.645K199.516B5.581075.93876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003720 SAMYOUNG CHEM
1005.00-0.50%-5.00ขาย51.014K34.328B-127.37263.00วัสดุพื้นฐาน
003925 NAMYANGDAIRY(1P)
164000.00-2.09%-3500.00ขาย184322.863B15.4530752.122442.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
004990 LOTTE
35800.00-1.10%-400.00แนะนำให้ขาย114.901K3845.762B3.699803.314845.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
00499K LOTTE(1P)
47650.00-2.06%-1000.00แนะนำให้ขาย4.819K3845.762B3.699803.314845.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005070 COSMO AM&T
7240.00-2.56%-190.00แนะนำให้ขาย674.265K217.225B40.70183.12288.00วัสดุพื้นฐาน
005300 LOTTE CHILSUNG
135500.001.12%1500.00ขาย10.999K1100.167B-11545.665642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005690 PHARMICELL
8140.00-1.93%-160.00ขาย1.131M497.552B-157.64120.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
005720 NEXEN
5850.002.27%130.00แนะนำให้ขาย23.282K301.452B4.871175.69862.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006380 CAPRO
3360.00-0.15%-5.00แนะนำให้ขาย46.945K134.600B27.39122.87269.00วัสดุพื้นฐาน
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
15700.00-2.48%-400.00ขาย50.513K154.206B41.03392.43288.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
008930 HANMI SCIENCE
39700.00-3.05%-1250.00ขาย269.077K2596.824B137.10298.6898.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009160 SIMPAC
2915.00-3.95%-120.00แนะนำให้ขาย272.947K183.749B2.251348.35296.00ในทางอุตสาหกรรม
009540 KSOE
115000.00-3.36%-4000.00แนะนำให้ขาย239.318K8415.041B-1495.7027409.00ในทางอุตสาหกรรม
010130 KOR ZINC
426000.00-1.62%-7000.00แนะนำให้ขาย40.351K7652.946B13.5132040.691396.00วัสดุพื้นฐาน
010580 JICO
822.00-1.79%-15.00ขาย760.570K48.381B109.147.67123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
42200.00-0.82%-350.00แนะนำให้ขาย142.469K1697.077B26.941579.623593.00ในทางอุตสาหกรรม
010950 S-OIL
96300.00-3.02%-3000.00ขาย345.858K11179.471B-1269.602865.00พลังงาน
010955 S-OIL(1P)
58300.00-2.67%-1600.00แนะนำให้ขาย13.814K11179.471B-1269.602865.00พลังงาน
011090 ENEX
1220.000.41%5.00ขาย256.062K67.193B-49.86451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011155 CJSEAFOOD(1P)
31200.000.16%50.00แนะนำให้ขาย2.534K106.715B82.1536.15437.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
011160 DOOSANENC
1195.00-0.83%-10.00ขาย118.930K393.343B-6337.351854.00ในทางอุตสาหกรรม
011320 UNICK
6280.00-1.57%-100.00แนะนำให้ขาย263.816K121.309B-4.66553.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012205 KEYANGELECMACH(1P)
6940.00-2.25%-160.00ขาย6.670K93.073B17.22165.81621.00ในทางอุตสาหกรรม
012860 MOBASE ELECTRONICS
1630.00-2.10%-35.00แนะนำให้ขาย498.790K44.623B-635.601208.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014830 UNID
46050.00-0.97%-450.00แนะนำให้ขาย10.203K413.378B8.005811.83435.00วัสดุพื้นฐาน
016580 WHANIN PHARM
15900.00-1.85%-300.00ขาย41.974K301.321B12.381308.13462.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
016800 FURSYS
29200.00-1.02%-300.00แนะนำให้ขาย2.788K339.250B6.504540.97198.00ในทางอุตสาหกรรม
016880 WOONGJIN
1475.00-5.45%-85.00ขาย1.103M115.363B-1600.031112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017680 DECO&E
212.00-21.19%-57.00ขาย6.436M3.924B-549.44113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017890 KAI
8100.00-0.98%-80.00แนะนำให้ขาย56.306K168.349B5.131595.32146.00วัสดุพื้นฐาน
018880 HANON SYSTEMS
11350.00-0.87%-100.00แนะนำให้ขาย822.353K6112.010B22.58507.412136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
020120 KIDARISTUDIO
4310.00-0.46%-20.00ขาย38.848K73.434B-5.1660.00เทคโนโลยี
020400 DAEDONGMETAL
9240.000.00%0.00ขาย76623.598B17.10540.46120.00ในทางอุตสาหกรรม
020760 ILJIN DISPLAY
3320.000.30%10.00ขาย84.301K93.513B-608.22467.00เทคโนโลยี
023900 PUNGGUK
16900.00-1.74%-300.00แนะนำให้ขาย97.051K216.720B24.27708.5741.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
029460 KC
13350.00-1.48%-200.00แนะนำให้ขาย47.269K168.614B4.143271.81519.00ในทางอุตสาหกรรม
030000 CHEIL WORLDWIDE
23950.00-2.04%-500.00แนะนำให้ขาย201.129K2476.265B18.821299.261257.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
030790 TYNETWORKS
685.00-15.33%-124.00ขาย10.630M81.894B-359.16เทคโนโลยี
033290 COWELL F/S
5880.00-1.51%-90.00ขาย136.220K524.340B9.90603.03327.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
034020 DHICO
5720.00-1.21%-70.00ขาย582.094K1170.381B-3210.547779.00ในทางอุตสาหกรรม
035760 CJ ENM
150800.00-3.08%-4800.00ขาย149.145K3055.021B16.529417.00986.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036620 VIRTUALTEK
754.000.00%0.00ขาย67.928K39.978B-159.6712.00วัสดุพื้นฐาน
037440 HEERIM
4380.000.69%30.00ขาย4.578K55.961B19.44251.70936.00ในทางอุตสาหกรรม
038160 PAXNET
7400.00-4.52%-350.00ขาย776.952K84.724B-2391.6970.00ในทางอุตสาหกรรม
039340 WOW
4710.00-0.63%-30.00ขาย47.723K105.987B6.79698.21187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13900.00-2.80%-400.00ขาย24.228K116.457B4.073517.224.00เทคโนโลยี
045060 OKONG CORP.
3435.000.29%10.00ขาย161.404K57.727B9.00380.42127.00วัสดุพื้นฐาน
045970 COASIA
5990.003.28%190.00แนะนำให้ขาย84.838K145.990B-893.268.00เทคโนโลยี
051160 GAEASOFT
5380.00-0.19%-10.00ขาย60.756K78.557B535.4610.23170.00เทคโนโลยี
051900 LG H&H
1210000.00-1.39%-17000.00แนะนำให้ขาย24.081K20559.666B27.9343926.494328.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
052690 KEPCO E&C
20050.00-0.99%-200.00แนะนำให้ขาย41.310K770.381B31.27647.682320.00ในทางอุตสาหกรรม
053110 SORIBADA
909.00-0.11%-1.00แนะนำให้ขาย176.792K57.785B-153.03118.00เทคโนโลยี
053580 WEBCASH
44500.00-7.10%-3400.00แนะนำให้ขาย214.846K320.621B56.64849.09219.00ไฟแนนซ์
053610 PROTEC
15850.00-1.55%-250.00ขาย94.063K166.716B3.674588.59225.00เทคโนโลยี
054670 DHNP
11500.001.77%200.00ขาย282.537K158.599B12.23924.00330.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
054940 EXA E&C
1800.00-0.55%-10.00ขาย869.270K60.044B-238.31208.00ในทางอุตสาหกรรม
056090 U&I
6570.00-0.90%-60.00แนะนำให้ขาย11.660K50.759B-1809.69110.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
059090 MICO
5440.00-1.45%-80.00ขาย318.214K169.966B16.00345.03231.00เทคโนโลยี
063160 CKD BIO
29850.000.67%200.00ขาย55.148K152.089B15.841872.09378.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
064290 INTEKPLUS
4385.00-1.79%-80.00ขาย23.937K48.879B49.45131.88142.00เทคโนโลยี
064550 BIONEER
7100.00-3.53%-260.00แนะนำให้ขาย92.846K163.528B-394.72281.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
065370 WISE ITECH
9860.00-1.89%-190.00ซื้อ1.102K34.170Bเทคโนโลยี
068790 DMS
5080.00-0.97%-50.00แนะนำให้ขาย90.039K117.835B6.68771.24213.00ในทางอุตสาหกรรม
069140 NURIPLAN
4935.000.30%15.00แนะนำให้ขาย21.899K26.773B-665.1480.00ในทางอุตสาหกรรม
069620 DAEWOONG PHARMA
135000.00-3.23%-4500.00แนะนำให้ขาย52.380K1439.761B-611.781256.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
074600 WONIK QNC
11700.00-1.27%-150.00ขาย172.280K311.513B59.99197.53386.00เทคโนโลยี
075580 SEJIN HEAVY
4640.00-0.96%-45.00แนะนำให้ขาย120.009K179.776B24.76189.23407.00ในทางอุตสาหกรรม
078070 UBIQUOSS HOLDINGS
20500.00-4.65%-1000.00ขาย178.394K355.028B36.02596.93286.00ไฟแนนซ์
078520 ABLE C&C
10750.00-2.27%-250.00ขาย88.038K292.600B-338.21286.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
079370 ZEUS
11650.00-3.32%-400.00แนะนำให้ขาย73.376K123.662B4.942439.90468.00เทคโนโลยี
079430 HYUNDAI LIVART
13500.00-2.17%-300.00ขาย55.879K277.576B9.411466.31404.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
080010 ESANG
7380.000.00%0.00แนะนำให้ขาย5.163K66.402B10.01737.3078.00เทคโนโลยี
081000 ILJIN DIAMOND
29800.004.75%1350.00ขาย282.271K403.937B21.211341.60420.00ในทางอุตสาหกรรม
084670 DONGYANG EXPRESS
26550.00-0.93%-250.00ขาย2.793K72.473B13.162035.97766.00ในทางอุตสาหกรรม
084730 THINKWARE
7350.00-1.61%-120.00แนะนำให้ขาย10.424K70.427B49.98149.45367.00เทคโนโลยี
086080 DINONA
5360.003.28%170.00ขาย2.679K79.804B-73.5528.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
086250 HWASHIN TECH
1750.00-2.23%-40.00ขาย168.955K24.284B-1104.58118.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
089850 UBIVELOX
7810.00-0.38%-30.00ขาย57.168K52.823B8.10967.54247.00เทคโนโลยี
090850 EZWEL
9730.002.85%270.00ซื้อ63.370K98.579B14.42673.92264.00เทคโนโลยี
091580 SANGSIN EDP
8300.00-2.81%-240.00ขาย101.614K108.160B14.98569.95196.00ในทางอุตสาหกรรม
091990 CELLTRION HEALTHCARE
50800.00-2.31%-1200.00ขาย523.337K7400.866B-336.62ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
092200 DIC
2280.00-0.87%-20.00แนะนำให้ขาย43.995K89.116B-834.21870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
092230 KPX HOLDINGS
53700.00-0.19%-100.00แนะนำให้ขาย1.078K219.821B17.353100.0916.00วัสดุพื้นฐาน
093370 FOOSUNG
7650.00-1.54%-120.00ขาย822.744K719.555B35.42219.36297.00วัสดุพื้นฐาน
093520 MAKUS
3660.00-0.27%-10.00แนะนำให้ขาย88.571K59.319B10.64344.9834.00เทคโนโลยี
095190 EMKOREA
4270.00-2.06%-90.00แนะนำให้ขาย376.906K158.411B-130.94307.00ในทางอุตสาหกรรม
096040 E-TRON
258.000.39%1.00ขาย4.941M89.847B-23.9747.00เทคโนโลยี
096770 SK INNOVATION
157000.00-2.18%-3500.00แนะนำให้ขาย244.531K13957.630B13.7911636.841419.00พลังงาน
099190 I-SENS
26600.00-1.30%-350.00ขาย27.079K366.387B11.442361.09514.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
100590 MERCURY
9530.000.00%0.00แนะนำให้ขาย110.263K140.697B13.09728.17191.00เทคโนโลยี
101160 WORLDEX
6760.00-4.25%-300.00ขาย792.723K116.568B5.651250.16เทคโนโลยี
101490 S&S TECH
8600.00-3.26%-290.00ขาย488.712K169.925B27.42324.25194.00เทคโนโลยี
104200 NHN BUGS
5750.000.00%0.00ขาย18.480K75.996B11.24511.37126.00เทคโนโลยี
105330 KNW
4570.002.01%90.00ขาย10.009K24.695B-206.40121.00เทคโนโลยี
108490 ROBOTIS
11350.00-0.44%-50.00ขาย71.561K128.261B90.78128.77สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
110990 DIT
8630.000.00%0.00ขาย16.279K159.475B22.91376.71ในทางอุตสาหกรรม
114090 GKL
20750.00-3.71%-800.00ขาย159.490K1332.990B21.501002.471722.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
115180 QURIENT
21700.00-2.69%-600.00ขาย56.412K191.645B-2415.7620.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
123330 GENIC
5050.00-1.94%-100.00ขาย26.154K35.308B-1540.93179.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
126880 JNK HEATERS
5200.00-1.52%-80.00แนะนำให้ขาย240.314K113.734B-587.1595.00ในทางอุตสาหกรรม
131370 RSUPPORT
2750.00-3.85%-110.00แนะนำให้ขาย1.054M148.523B16.95168.71225.00เทคโนโลยี
134580 DMT
2470.00-0.40%-10.00ขาย29.056K26.963B-105.9681.00เทคโนโลยี
135160 GOC
2750.003.77%100.00ขาย14.667K18.049Bเทคโนโลยี
137940 NEXTEYE
1170.00-2.90%-35.00ขาย444.977K90.805B-196.9292.00ในทางอุตสาหกรรม
140660 WIWORLD
2100.0010.53%200.00ขาย154.726Bเทคโนโลยี
149300 APURES
1860.000.00%0.00ขาย5.961K50.342Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
160980 CYMECHS
9380.000.00%0.00ขาย75.174K95.952B84.34111.21101.00เทคโนโลยี
166090 HANA MATERIALS
15900.00-3.05%-500.00ขาย345.290K319.212B8.721891.01553.00เทคโนโลยี
170920 LTC
11550.00-0.43%-50.00ขาย17.528K84.888B65.38263.17103.00วัสดุพื้นฐาน
171090 SUNIC SYSTEM
8030.00-0.86%-70.00ขาย34.294K69.782B16.11502.81175.00เทคโนโลยี
179290 MITECH
4450.000.11%5.00ขาย190.906K135.222B-34.51ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
194370 JS CORP
13950.00-1.06%-150.00แนะนำให้ขาย53.518K180.162B21.52660.78165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
195500 MANIKER F&G
9000.00-0.99%-90.00ขาย167.173K94.336B21.04432.02สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
196490 DAT
2000.00-8.88%-195.00ขาย10.398M115.173B-400.82112.00ในทางอุตสาหกรรม
199800 TOOLGEN
57500.003.05%1700.00ขาย2.061K361.793B53.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
200470 HISEM
5060.00-2.13%-110.00แนะนำให้ขาย106.956K90.752B7.11726.82137.00เทคโนโลยี
214260 RAPHAS
16000.00-6.43%-1100.00743.596K140.073B-27.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
214430 I3SYSTEM
17000.00-2.02%-350.00แนะนำให้ขาย19.771K121.237B26.41657.05363.00เทคโนโลยี
216400 BIOCORE
3100.00-4.62%-150.00แนะนำให้ขาย3.579K22.271Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
217270 NEPTUNE
6820.000.44%30.00ขาย22.681K158.232B-2014.71สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
217500 RUSSELL
2155.00-0.92%-20.00ขาย138.358K63.092B14.97145.3255.00ไฟแนนซ์
221980 KDCHEM
12200.000.41%50.00ขาย2.244K47.506B6.831778.0032.00วัสดุพื้นฐาน
225570 NAT GAMES
7790.00-8.89%-760.00แนะนำให้ขาย691.506K202.076B-1184.22451.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
234070 A ONE ALFORM
6680.00-2.77%-190.00ขาย40124.274Bในทางอุตสาหกรรม
245450 CNSLINK
1800.00-14.29%-300.00ขาย1.023K3.318Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
255440 YAS
20750.00-2.81%-600.00ขาย61.696K277.418B8.912396.42170.00เทคโนโลยี
260870 SIGNET EV
9200.00-1.08%-100.00ขาย1.424K44.242Bในทางอุตสาหกรรม
263920 BLOSSOM M&C
8190.00-0.73%-60.00ขาย27.139K77.978B-62.3285.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
264290 HA SPAC 3RD
2045.00-0.24%-5.00ขาย44.475K6.314B235.428.71ไฟแนนซ์
264450 UBIQUOSS
28200.00-1.74%-500.00ขาย37.778K146.994B10.692684.46181.00เทคโนโลยี
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2050.000.00%0.00ขาย2.237K9.922B196.3710.44ไฟแนนซ์
265920 HANWHA SUSUNG SPAC
2045.00-0.24%-5.00ขาย6.311K9.102B96.4821.27ไฟแนนซ์
271740 KOREA NO.5 SPAC
2065.000.98%20.00ขาย7.870K8.180B259.357.89ไฟแนนซ์
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2050.00-0.24%-5.00ขาย30.609K12.351B88.7723.15ไฟแนนซ์
278280 CHUNBO
58000.00-5.54%-3400.00ขาย199.949K613.996B22.292754.00วัสดุพื้นฐาน
281820 KCTECH
17900.00-1.38%-250.00ขาย101.797K359.997B9.461917.76594.00เทคโนโลยี
290650 L&C BIO
23100.00-1.91%-450.00ขาย115.619K172.841B26.56902.91ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
294870 HDC-OP
30150.00-3.05%-950.00แนะนำให้ขาย661.966K1366.184B3.518868.23ในทางอุตสาหกรรม
298040 HYOSUNG HEAVY
27600.001.28%350.00ขาย29.919K253.745B6.414252.97ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ