หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดประจำเดือน

การเคลื่อนไหวราคาเชิงลบมักต่อเนื่องมาเมื่อราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเดือน นักลงทุนจะตรวจสอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อหาตัวที่มีศักยภาพในการเติบโต เทรดเดอร์จะจับตาหุ้นเหล่านั้นเพื่อรวมมันเข้าไปในกลยุทธ์การเก็งกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจะตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดประจำเดือน ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่อง ความผันผวนตามฤดูกาลและเหตุผลอื่นๆ

           
000040 KR MOTORS
502.00-2.52%-13.00ขาย105.112K66.420B-261.04255.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000120 CJ LOGISTICS
144500.00-1.70%-2500.00แนะนำให้ขาย27.768K3353.415B80.421827.825393.00ในทางอุตสาหกรรม
002795 AMOREG(1P)
28000.000.00%0.00ขาย9.446K4568.361B32.601822.24135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005380 HYUNDAI MTR
97100.00-0.41%-400.00ขาย477.785K25915.340B9.799963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005385 HYUNDAIMTR(1P)
60000.00-0.50%-300.00แนะนำให้ขาย23.345K25915.340B9.799963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
58400.00-1.35%-800.00ขาย3.248K25915.340B9.799963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005820 WONLIM
18150.000.00%0.00ขาย56135.563B16.611092.7824.00วัสดุพื้นฐาน
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
209500.000.24%500.00แนะนำให้ขาย386.976K13675.526B20.4210233.799422.00เทคโนโลยี
006405 SAMSUNG SDI(1P)
87200.00-0.57%-500.00ขาย2.749K13675.526B20.4210233.799422.00เทคโนโลยี
007070 GS RETAIL
34750.00-0.71%-250.00แนะนำให้ขาย97.929K2695.000B20.091742.428830.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007340 DTR AUTOMOTIVE
30600.00-0.49%-150.00ขาย1.260K268.367B7.124320.58865.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007630 POLUS BIOPHARM
8010.00-0.99%-80.00ขาย143.924K255.779B-258.6332.00เทคโนโลยี
009150 SAMSUNG ELEC MECH
112000.002.75%3000.00แนะนำให้ขาย1.603M7923.613B15.686950.0111774.00เทคโนโลยี
009580 MOORIM P&P
6640.00-1.34%-90.00ขาย207.319K419.708B7.18937.80656.00วัสดุพื้นฐาน
011070 LG INNOTEK
95400.00-1.14%-1100.00ขาย316.379K2283.625B12.267869.288797.00เทคโนโลยี
013030 HY-LOKCO
17450.00-5.68%-1050.00ขาย36.161K251.845B22.88808.50583.00ในทางอุตสาหกรรม
017680 DECO&E
326.00-10.68%-39.00ขาย8.913M37.911B-254.61113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
021880 MASON CAPITAL
404.00-0.98%-4.00ขาย319.275K40.467B97.074.204.00ไฟแนนซ์
027360 AJU IB INVESTMENT
1165.000.00%0.0019.916M
029480 BARUN TECHNOLOGY
684.00-0.87%-6.00แนะนำให้ขาย44.852K22.511B-148.41109.00เทคโนโลยี
031980 PSK
12300.00-0.81%-100.00ขาย107.974K252.112B4.652666.17235.00เทคโนโลยี
032830 SAMSUNG LIFE
89800.00-0.99%-900.00แนะนำให้ขาย100.816K16287.432B10.029053.955348.00ไฟแนนซ์
032940 WONIK
4540.00-2.05%-95.00ขาย132.341K83.126B3.551305.1472.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
036190 GEUMHWA PSC
27800.00-2.11%-600.00แนะนำให้ขาย2.747K170.400B5.395271.19776.00ในทางอุตสาหกรรม
036490 SK MATERIALS
161100.000.56%900.00แนะนำให้ขาย17.574K1519.925B13.6211762.47468.00วัสดุพื้นฐาน
038530 GOLD PACIFIC
1565.00-2.49%-40.00ขาย80.369K27.462B-37.8824.00เทคโนโลยี
042000 CAFE24 CORP.
89700.00-1.64%-1500.00ขาย63.303K860.071B-4990.48เทคโนโลยี
042700 HANMI SEMI
7640.00-5.45%-440.00ขาย363.605K406.283B12.53644.81533.00เทคโนโลยี
049430 KOMELON
6900.00-1.00%-70.00ขาย4.299K62.010B6.091145.29100.00ในทางอุตสาหกรรม
052190 ESA
2060.00-2.37%-50.00ขาย22.899K58.463B-581.09120.00เทคโนโลยี
052400 KONA I
11200.000.45%50.00ขาย201.303K166.474B-2917.43192.00ในทางอุตสาหกรรม
052710 AMOTECH
18800.00-0.79%-150.00ขาย54.768K184.638B17.391089.791030.00ในทางอุตสาหกรรม
052770 YDONLINE
2185.00-1.58%-35.00ขาย33.902K69.531B-751.17160.00เทคโนโลยี
054950 JVM
31200.00-0.95%-300.00ขาย5.830K190.491B19.441620.26328.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
058470 LEENO
47300.002.83%1300.00ขาย39.413K694.964B15.852901.57454.00เทคโนโลยี
060570 IRIVER
6850.00-1.15%-80.00แนะนำให้ขาย127.744K385.013B-141.20161.00เทคโนโลยี
062860 TLI
3580.00-2.59%-95.00ขาย23.384K36.282B-1298.46132.00เทคโนโลยี
063570 NICE TCM
11150.00-1.76%-200.00แนะนำให้ขาย114.672K344.250B14.52781.80456.00ในทางอุตสาหกรรม
064760 TCK
48500.000.41%200.00แนะนำให้ขาย32.983K563.903B12.823768.25324.00เทคโนโลยี
065130 TOP ENG
7900.001.94%150.00ขาย192.238K120.165B6.381215.62285.00เทคโนโลยี
065160 FT ENE
87.000.00%0.00ขาย0
065570 SAMYUNG ENC
5140.000.39%20.00แนะนำให้ขาย22.435K45.056B21.65236.52269.00ในทางอุตสาหกรรม
074600 WONIK QNC
11550.005.00%550.00ขาย115.624K289.168B8.501303.36386.00เทคโนโลยี
084440 UBION
1640.00-0.30%-5.00ขาย860
085620 MIRAE ASSET LIFE
4455.00-1.22%-55.00ขาย47.653K798.343B12.71407.581308.00ไฟแนนซ์
086390 UNITEST
11600.002.20%250.00ขาย173.677K230.004B3.593163.28144.00ในทางอุตสาหกรรม
086520 ECOPRO
34500.001.32%450.00แนะนำให้ขาย375.723K752.171B164.28207.27390.00ในทางอุตสาหกรรม
090430 AMOREPACIFIC
152000.001.33%2000.00ขาย168.814K10346.559B29.775038.825811.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
090435 AMOREPACIFIC(1P)
84200.00-0.59%-500.00ขาย4.268K10346.559B29.775038.825811.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
090460 BH
14300.00-2.39%-350.00แนะนำให้ขาย655.637K440.331B7.392011.70739.00เทคโนโลยี
092040 AMICOGEN
29450.00-2.16%-650.00ขาย67.137K577.664B39.61759.94113.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
095610 TES
13150.000.00%0.00ขาย143.109K252.293B5.372469.41210.00เทคโนโลยี
104830 WIMCO
24950.000.60%150.00แนะนำให้ขาย39.437K312.678B10.872284.78216.00วัสดุพื้นฐาน
105560 KBFINANCIALGROUP
46750.00-0.43%-200.00แนะนำให้ขาย590.981K18603.170B5.478615.0125320.00ไฟแนนซ์
108230 TOPTEC
11350.000.89%100.00ขาย184.591K406.209B14.33785.26320.00เทคโนโลยี
114810 IONES
8380.00-3.01%-260.00ขาย69.335K115.914B21.95393.68566.00เทคโนโลยี
120240 DAEJUNG C&M
13800.000.36%50.00ขาย18.873K97.630B9.431508.48157.00วัสดุพื้นฐาน
122640 YEST
7520.00-0.13%-10.00ขาย52.611K82.844B221.9233.93143.00เทคโนโลยี
126700 HYVISION
9310.00-4.41%-430.00ขาย335.546K136.748B4.412207.51220.00ในทางอุตสาหกรรม
131400 ACT
2915.00-4.43%-135.00ขาย75.153K49.183B13.94218.78262.00เทคโนโลยี
134790 SIDIZ
42500.00-1.16%-500.00ขาย1.233K86.000B36.161189.22120.00ในทางอุตสาหกรรม
136660 QMC
4500.00-6.25%-300.00ขาย9.409K
139480 EMART
185500.00-3.13%-6000.00แนะนำให้ขาย76.437K5335.990B12.6215176.6930085.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
140070 SURPLUSGLOBAL
2885.00-1.54%-45.00ขาย37.172K106.400B4.74618.67ในทางอุตสาหกรรม
140610 ENSOL BIOSCIENCES
11500.00-4.17%-500.00ขาย2.994K103.265Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
160980 CYMECHS
7420.00-1.07%-80.00ขาย51.453K77.438B3.402204.89101.00เทคโนโลยี
166090 HANA MATERIALS
13600.001.12%150.00ขาย104.660K258.462B7.971705.03446.00เทคโนโลยี
168330 NATURALENDOTECH
14650.00-0.34%-50.00ขาย148.220K301.119B-287.8562.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
171010 RAM TECH
3525.000.71%25.00แนะนำให้ขาย4.648K39.993B38.2491.90134.00เทคโนโลยี
178920 SKPI
31000.00-2.67%-850.00ขาย681.987K935.317B25.311258.23247.00วัสดุพื้นฐาน
180060 TOPSUN
8350.000.00%0.00ขาย1.335K66.856Bเทคโนโลยี
183300 KOMICO
21300.00-0.70%-150.00แนะนำให้ขาย32.803K188.224B7.802833.76วัสดุพื้นฐาน
189350 COSET
795.00-2.45%-20.00แนะนำให้ขาย1.301K3.180Bเทคโนโลยี
192080 DOUBLEUGAMES
60600.000.66%400.00ขาย25.055K1014.269B13.864437.53149.00เทคโนโลยี
194700 NOVAREX
18800.00-1.05%-200.00515.133K171.071B14.731325.33สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
199800 TOOLGEN
79700.000.00%0.00แนะนำให้ขาย3.908K513.013Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
208340 PHARMABCINE
63000.000.00%0.002.961M
208640 THUMBAGE
1390.00-2.11%-30.00ขาย521.152K107.615B-207.801.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
210120 VICTENTS
12300.0014.95%1600.00ขาย10123.308Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
210980 SK D&D
25500.00-2.49%-650.00แนะนำให้ขาย35.007K541.301B10.602731.4592.00ไฟแนนซ์
215790 INNO INSTRUMENT
4075.00-1.69%-70.00ขาย27.483K84.071B60.8968.08ไฟแนนซ์
222800 SIMMTECH
7220.00-0.28%-20.00ขาย73.998K164.672B9.98725.122302.00เทคโนโลยี
224880 SGA EMBEDDED
3305.000.00%0.00ขาย303
227100 DESIGN
13400.000.00%0.00358.360K35.656B14.06951.95ในทางอุตสาหกรรม
228760 GENOMICTREE
26600.00-4.66%-1300.00ขาย2.974K444.982B19.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
241510 ES INDUSTRY
1310.000.00%0.00ขาย17.838Bในทางอุตสาหกรรม
241820 PCL
8840.00-5.56%-520.00ขาย128.490K83.689B-498.4843.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
243840 SHIN HEUNG SEC
39150.00-3.21%-1300.00แนะนำให้ขาย68.217K265.016B28.421423.19ในทางอุตสาหกรรม
251630 V-ONE TECH
23300.00-2.31%-550.00แนะนำให้ขาย35.753K179.259B13.451793.78ในทางอุตสาหกรรม
252370 YOUCEL
17600.002.62%450.00แนะนำให้ขาย10122.440Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
252500 SEWHA P&C
4070.00-5.35%-230.00ขาย364.212K86.527B-84.2693.00ไฟแนนซ์
263020 DK&D
5790.00-7.06%-440.00946.476K
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2040.00-0.97%-20.00แนะนำให้ขาย1159.970B189.4710.87ไฟแนนซ์
272290 INNOX ADVANCED MATERIALS
38850.000.65%250.00ขาย67.750K342.382B12.333225.91เทคโนโลยี
276240 ELIVISION
2000.00-2.44%-50.00ขาย2104.798Bเทคโนโลยี
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2040.00-0.49%-10.00ขาย74.612K12.320B78.7726.03ไฟแนนซ์
281820 KCTECH
10750.00-2.71%-300.00ขาย56.132K219.172B596.00เทคโนโลยี
290650 L&C BIO
19000.00-3.55%-700.00ขาย158.903K142.516B22.42878.69ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
291210 KOREA NO.7 SPAC
2045.000.00%0.00ซื้อ7.687K10.348Bไฟแนนซ์
302550 REMED
19050.005.83%1050.00ซื้อ1991.685Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ