หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

การเคลื่อนไหวราคาเชิงลบมักต่อเนื่องมาเมื่อราคาหุ้นตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดของเดือน นักลงทุนจะตรวจสอบหุ้นเหล่านั้นเพื่อหาตัวที่มีศักยภาพในการเติบโต เทรดเดอร์จะจับตาหุ้นเหล่านั้นเพื่อรวมมันเข้าไปในกลยุทธ์การเก็งกำไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นจะตกลงต่ำกว่าราคาต่ำสุดประจำเดือน ซึ่งอาจะมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่อง ความผันผวนตามฤดูกาลและเหตุผลอื่นๆ

           
000040 KR MOTORS
475.00-1.04%-5.00ขาย201.284K89.980B-261.97255.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000050 KYUNGBANG
10800.00-0.92%-100.00ขาย107.922K291.262B14.60739.56615.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000590 CS HOLDINGS
63400.002.26%1400.00ขาย79772.740B17.343655.633.00ในทางอุตสาหกรรม
001020 PAPERCOREA
886.00-0.67%-6.00ขาย108.105K64.854B-1153.76194.00วัสดุพื้นฐาน
001470 SAMBU CONST
4860.001.14%55.00ขาย61.277K120.543B-3199.91453.00ในทางอุตสาหกรรม
002600 CHOHEUNG
188000.000.00%0.00ขาย768112.800B14.0413392.74251.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002787 CHINHUNG INT (2PB)
10550.00-0.47%-50.00ขาย3.716K290.100B31.2863.78210.00ในทางอุตสาหกรรม
003080 SUNGBO CHEM
5300.000.00%0.00ขาย26.524K105.158B17.17308.67142.00วัสดุพื้นฐาน
005935 SAMSUNGELEC(1P)
34900.000.00%0.00ขาย946.328K296839.650B6.766460.6098557.00เทคโนโลยี
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
209500.00-0.95%-2000.00ขาย509.906K13708.243B19.9810484.029422.00เทคโนโลยี
006405 SAMSUNG SDI(1P)
90600.00-0.11%-100.00ขาย3.669K13708.243B19.9810484.029422.00เทคโนโลยี
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
9430.000.00%0.00ขาย5.328K75.619B10.06937.59283.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007120 MIRAEING
369.00-0.27%-1.00ขาย625.199K37.988B-21.5851.00ไฟแนนซ์
008500 ILJEONG IND
20350.00-5.57%-1200.00ขาย54024.420B-5894.53147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009780 MSC
6920.00-1.00%-70.00ขาย15.835K121.792B9.34741.16356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
010770 PHHC
5850.003.72%210.00ขาย59.043K81.005B-1194.7165.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011070 LG INNOTEK
100000.00-5.66%-6000.00ขาย319.351K2366.451B14.516892.188797.00เทคโนโลยี
012170 KIWI MEDIA GROUP
308.00-2.53%-8.00ขาย887.805K60.762B-199.7749.00พลังงาน
012320 KYUNGDONG INVEST
41100.001.86%750.00ขาย8.239K93.426B2.1119494.28287.00สาธารณูปโภค
012340 NUINTEK
825.00-0.60%-5.00ขาย127.794K44.660B-76.33157.00ในทางอุตสาหกรรม
014200 KANGLIM
3035.00-0.49%-15.00ขาย176.851K150.263B-286.28244.00ในทางอุตสาหกรรม
015020 E-STARCO
685.000.74%5.00ขาย73.401K26.640B-106.9360.00ไฟแนนซ์
015540 MEDIPARTNER BIOTECHNOLOGY
6570.00-1.05%-70.00ขาย9.549K36.219B-1696.4718.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016380 DONGBU STL
9070.00-3.30%-310.00ขาย50.453K246.964B-9192.12712.00วัสดุพื้นฐาน
016385 DONGBU STL(1P)
38000.00-1.55%-600.00ขาย2.182K246.964B-9192.12712.00วัสดุพื้นฐาน
017680 DECO&E
230.00-10.51%-27.00แนะนำให้ขาย10.869M26.838B-183.46113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
018000 UNISON
1400.00-0.71%-10.00แนะนำให้ขาย667.089K131.041B-85.89199.00พลังงาน
018500 DONGWON METAL
825.00-0.36%-3.00ขาย102.040K38.564B-353.85725.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
6440.00-1.08%-70.00ขาย6.873K381.453B-40.71840.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
019490 HITRON
3670.001.38%50.00ขาย11.019K17.848B-1253.88232.00เทคโนโลยี
019570 GIC
752.000.00%0.00ขาย282.348K39.754B-121.377.00ไฟแนนซ์
019590 MVENTURE
1160.000.00%0.00ซื้อ069.548B49.3423.4413.00ไฟแนนซ์
024070 WISCOM
2665.00-1.11%-30.00ขาย50.834K40.845B38.8868.54256.00วัสดุพื้นฐาน
025530 SJMH
3190.00-0.31%-10.00ขาย7.810K43.231B17.93177.922.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025560 MIRAE
159.000.00%0.00ขาย3.169M100.808B-21.01152.00เทคโนโลยี
025820 LEEKU IND
1925.00-1.53%-30.00แนะนำให้ขาย61.106K64.374B11.08173.73175.00วัสดุพื้นฐาน
029480 BARUN TECHNOLOGY
528.001.73%9.00ขาย869.806K17.828B-138.49109.00เทคโนโลยี
030790 TYNETWORKS
1835.00-2.13%-40.00ขาย641.588K174.951B-53.09เทคโนโลยี
033600 ACONL
1250.00-5.66%-75.00ขาย309.084K20.442B-1716.9247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
1940.00-29.96%-830.00ขาย581.654K32.625B-437.3433.00เทคโนโลยี
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00ขาย067.155B-206.47122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036030 KTH
4830.00-1.33%-65.00แนะนำให้ขาย21.019K172.504B30.80156.82610.00เทคโนโลยี
037270 YGP
1950.000.78%15.00ขาย201.542K113.433B-138.9336.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
038880 IA
3020.001.68%50.00ขาย75.368K124.690B-203.5384.00เทคโนโลยี
039290 INFOBANK
7820.00-0.89%-70.00ขาย67.192K65.821B42.97182.47193.00เทคโนโลยี
039740 KIES
3275.00-1.36%-45.00แนะนำให้ขาย42.684K26.260B-300.3399.00เทคโนโลยี
040350 CUROCOM
1335.00-1.84%-25.00แนะนำให้ขาย270.990K145.866B-256.5536.00เทคโนโลยี
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
28800.00-1.54%-450.00ขาย317.395K13199.00ในทางอุตสาหกรรม
042940 SANGJI CAELUM
1775.00-1.93%-35.00ขาย233.344K65.391B-37.1733.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
043090 PHARMSWELLBIO
3875.00-2.64%-105.00แนะนำให้ขาย190.826K105.114B-71.0725.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
043100 SOLCO
273.00-11.07%-34.00ขาย14.920M44.151B-50.01181.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
043200 PARU
2490.00-0.80%-20.00ขาย90.729K73.843B-939.90124.00ในทางอุตสาหกรรม
043590 CLOVER
1490.00-7.45%-120.00แนะนำให้ขาย915.887K34.373B-500.56167.00ในทางอุตสาหกรรม
045340 TSB
2945.001.20%35.00ซื้อ36.110K25.203B25.72114.52107.00เทคโนโลยี
045510 ZWNS
1895.000.00%0.00แนะนำให้ขาย9.981K60.605B-135.21145.00เทคโนโลยี
046070 KODACO
2260.00-0.66%-15.00ขาย651.877K85.902B473.0518.86365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
048550 SM C&C
2025.002.02%40.00ขาย114.245K188.669B-49.39273.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
049180 CELLUMED
8800.00-2.22%-200.00แนะนำให้ขาย357.520K179.767B-39.6774.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
051915 LGCHEM(1P)
201500.00-0.74%-1500.00แนะนำให้ขาย8.290K28040.124B19.0919221.5514280.00วัสดุพื้นฐาน
052220 IMBC
2800.00-0.53%-15.00ขาย57.439K64.400B107.4926.05120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
052690 KEPCO E&C
25650.00-3.02%-800.00ขาย161.718K975.816B45.28566.482254.00ในทางอุตสาหกรรม
052770 YDONLINE
805.000.00%0.00ขาย025.213B-752.17160.00เทคโนโลยี
053060 SAE DONG
692.00-1.70%-12.00ขาย64.537K14.816B-411.94370.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053280 YES24
4580.00-5.47%-265.00ขาย99.367K78.776B-226.04429.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053610 PROTEC
17800.00-0.84%-150.00ขาย29.421K158.307B5.963071.52225.00เทคโนโลยี
054180 CHOONGANG OCEAN
3400.00-10.05%-380.00แนะนำให้ขาย927.148K86.248B-44.8684.00ในทางอุตสาหกรรม
056090 U&I
9940.00-0.50%-50.00ขาย20.105K75.878B-899.36110.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
057030 YBM NET
4400.000.00%0.00ซื้อ225.463K71.211B23.63186.22490.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
059210 META
3245.000.46%15.00ขาย62.030K76.233B-196.50198.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
060230 EXAX
1900.000.53%10.00ขาย165.361K135.571B-198.35164.00ในทางอุตสาหกรรม
060570 IRIVER
8740.00-0.68%-60.00ขาย579.060K485.572B-120.75161.00เทคโนโลยี
064520 BARUN
418.000.00%0.00ขาย027.761B-378.12235.00เทคโนโลยี
065680 UJU
8600.00-0.46%-40.00แนะนำให้ขาย14.927K73.694B110.5577.79555.00เทคโนโลยี
065940 BIOVILL
1635.000.00%0.00ขาย071.896B-1334.8772.00วัสดุพื้นฐาน
066830 GENOTECH
2295.00-10.53%-270.00ขาย7.937K12.850Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
067000 JOYCITY
10800.00-0.46%-50.00ขาย54.013K118.028B-905.71305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
069540 LIGHTRON
5420.00-28.12%-2120.00แนะนำให้ขาย6.047M73.381B-803.32145.00เทคโนโลยี
074610 NANOMEDICS
6070.00-0.49%-30.00ขาย329.675K169.346B-564.1634.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
079190 EMW
2780.000.00%0.00ขาย088.360B-603.31246.00เทคโนโลยี
079650 SEOSAN
3340.001.06%35.00ขาย50.928K66.800B-69.45148.00วัสดุพื้นฐาน
079970 TOBESOFT
3120.000.48%15.00ขาย555.231K75.080B-1644.61266.00เทคโนโลยี
083380 DONGBUKA 13TH SHIP
5010.000.00%0.00ขาย17.944B16.70300.000.00ในทางอุตสาหกรรม
083470 KJ PRETECH
387.000.00%0.00ขาย09.561B-1011.13159.00เทคโนโลยี
083650 BHI
3115.000.81%25.00แนะนำให้ขาย126.663K80.983B-674.90468.00ในทางอุตสาหกรรม
084870 TBH GLOBAL
2325.00-3.73%-90.00แนะนำให้ขาย319.714K48.492B-915.33632.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
085310 NK
1810.003.43%60.00ขาย720.008K142.773B-130.47211.00ในทางอุตสาหกรรม
090080 PHC
2165.001.41%30.00ขาย205.488K80.601B-522.95774.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
090370 METALABS
1460.00-1.68%-25.00ขาย369.880K65.040B-926.49466.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
091580 SANGSIN EDP
10800.000.00%0.00ขาย92.438K140.480B15.78684.59196.00ในทางอุตสาหกรรม
092200 DIC
6250.00-2.19%-140.00ขาย103.005K147.090B-702.72870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
092590 LUXPIA
494.00-14.83%-86.00แนะนำให้ขาย2513.602Bเทคโนโลยี
092780 DONGYANG PISTON
5520.001.66%90.00ซื้อ107.696K72.690B7.64722.87สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
093640 TAMUL
3900.00-1.39%-55.00ขาย34.858K30.987B-609.7259.00เทคโนโลยี
095910 S-ENERGY
5540.001.84%100.00ขาย63.649K69.272B-75.65203.00พลังงาน
096040 E-TRON
170.001.80%3.00ขาย1.018M40.791B-27.7733.00เทคโนโลยี
097780 S-MAC
1030.00-0.48%-5.00ขาย975.023K227.566B-6.74142.00เทคโนโลยี
098120 MCS
2430.00-1.22%-30.00แนะนำให้ขาย21.483K20.200B-324.42121.00เทคโนโลยี
100790 MIRAE ASSET VENTURE
6900.0029.94%1590.0011.961M211.604Bไฟแนนซ์
101000 DMC
3320.000.00%0.00ขาย01060.164B-41389.16216.00ในทางอุตสาหกรรม
101060 SBS MEDIA HOLDINGS
2200.000.00%0.00แนะนำให้ขาย80.768K307.772B20.50107.347.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
101400 N CITRON
553.00-1.25%-7.00ขาย765.451K56.887B-134.9440.00เทคโนโลยี
103130 WOONGJINENERGY
1100.00-7.17%-85.00ขาย2.987M34.039B-1979.51334.00เทคโนโลยี
103230 S&W CORP.
6070.00-6.62%-430.00ขาย726.656K43.704B-877.59196.00ในทางอุตสาหกรรม
106080 G2HYSONIC
798.000.00%0.00ขาย016.435B-747.3174.00เทคโนโลยี
108860 SELVAS AI
3895.000.39%15.00ขาย92.917K85.906B-460.10137.00เทคโนโลยี
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00ขาย046.247B-554.9460.00เทคโนโลยี
112240 SFC
2575.00-10.43%-300.00ขาย3.225M108.602B-457.04107.00พลังงาน
115440 WOORINET
7150.004.69%320.00ขาย72.920K45.515B12.68563.67114.00เทคโนโลยี
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
2590.005.28%130.00ขาย316.114K62.926B-214.1751.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
121850 KOYJ
2045.00-6.62%-145.00ขาย38.623K21.036B-1133.1598.00เทคโนโลยี
122350 SAMKEE
2795.000.18%5.00ขาย205.328K86.162B507.1512.20468.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
122870 YG ENTERTAINMENT
36500.002.24%800.00ขาย447.328K658.516B38.281025.49262.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
123260 PINENEX
755.00-25.98%-265.00ขาย18.523M18.132B5.47138.0256.00เทคโนโลยี
126870 NEUROS
6580.000.15%10.00ขาย1.504M139.189B-297.24131.00ในทางอุตสาหกรรม
134790 SIDIZ
38450.000.13%50.00ขาย2.288K76.900B24.071597.45117.00ในทางอุตสาหกรรม
137400 P&T
11100.00-1.33%-150.00ขาย111.491K96.251B15.65766.39224.00ในทางอุตสาหกรรม
138360 ACTCOS
4290.00-16.37%-840.00แนะนำให้ขาย5.248M116.846B-323.0870.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
145210 SAEHWA IMC
2990.000.00%0.00ขาย086.911B-560.56134.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
145995 SYC(1P)
37600.00-1.05%-400.00ขาย496620.578B14.304489.09885.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
149950 AVATEC
5580.00-0.71%-40.00ขาย24.915K82.749B10.89512.44508.00เทคโนโลยี
153360 HI GOLD NO.3
1830.00-1.08%-20.00ขาย10.553K29.554B-133.800.00ในทางอุตสาหกรรม
161570 THE MIDONG
3580.00-4.53%-170.00ขาย256.472K48.666B-449.4936.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
7070.00-2.88%-210.00ขาย20011.596Bเทคโนโลยี
180400 CANCER ROP
7940.00-5.48%-460.00ขาย490.033K175.710B-344.5575.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
182360 CUBEENT
5050.003.70%180.00ซื้อ942.296K134.197B172.6929.244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
192410 GNI
408.000.00%0.00ขาย09.970B-151.0785.00เทคโนโลยี
194510 PATI GAMES
536.000.00%0.00ขาย013.126B-887.15143.00เทคโนโลยี
196490 DAT
3215.00-2.28%-75.00แนะนำให้ขาย1.197M168.653B43.4988.95112.00ในทางอุตสาหกรรม
199290 BIOPROTECH
4200.000.00%0.00ขาย1.001K13.400Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
206400 ENTERMATE
800.002.43%19.00ขาย185.670K36.323B-500.420.00เทคโนโลยี
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
339500.00-0.44%-1500.00ขาย144.512K22463.017B100.233387.132191.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
5510.000.18%10.00แนะนำให้ขาย29.951K51.692B-98.6544.00เทคโนโลยี
210120 VICTENTS
7500.00-14.77%-1300.00แนะนำให้ขาย414.213Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
6000.0011.11%600.00ขาย15026.964B14.43548.40ไฟแนนซ์
213500 HANSOLPAPER
16550.00-11.02%-2050.00แนะนำให้ขาย1.010M393.507B10.071643.99840.00วัสดุพื้นฐาน
214150 CLASSYS
5670.001.25%70.00ซื้อ169.486K351.387B50.13115.71ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
215360 W.I.C
30850.000.00%0.00ขาย54.501K281.727B19.441649.01357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
221980 KDCHEM
12650.00-0.78%-100.00ขาย1.596K49.461B7.541677.3432.00วัสดุพื้นฐาน
223310 ESV
645.00-7.19%-50.00แนะนำให้ขาย2.925M72.892B-312.5330.00เทคโนโลยี
244880 NANOOM
4300.00-4.34%-195.00ขาย6.318K21.586Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
250930 KB NO.10 SPAC
2055.00-0.48%-10.00ซื้อ134.812K10.707B163.0212.70ไฟแนนซ์
258050 TECH TRANS
2970.00-14.90%-520.00ขาย5.173K19.198Bวัสดุพื้นฐาน
262830 DAISHIN BALANCE IV
2065.000.00%0.00ซื้อ010.346B153.1313.49ไฟแนนซ์
264900 CROWN
10300.000.00%0.00ขาย26.638K128.917B7.821317.921459.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
270660 EVERYBOT
9410.00-7.75%-790.00แนะนำให้ขาย11
272550 SAMYANG PACKAGING
17700.00-2.48%-450.00ขาย39.285K251.514B11.741507.23440.00วัสดุพื้นฐาน
276920 IBKS NO.7 SPAC
2150.000.00%0.00ขาย76.481K7.848Bไฟแนนซ์
285490 NOVATECH
19550.004.55%850.00ขาย75.268K90.454B23.09846.86เทคโนโลยี
288620 SFC
26550.00-1.30%-350.00แนะนำให้ขาย87.830K146.140B28.28938.95พลังงาน
900120 CKH
310.00-1.90%-6.00แนะนำให้ขาย205.948K34.225B-608.91366.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ