หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000120 CJ LOGISTICS
173000.001.47%2500.00แนะนำให้ซื้อ110.472K3889.505B93.281827.825393.00ในทางอุตสาหกรรม
000440 JA ENERVIS
6840.002.70%180.00ขาย39.274K41.473B40.30165.28109.00พลังงาน
000490 DAEDONG
6450.008.40%500.00ซื้อ566.346K123.333B-56.01831.00ในทางอุตสาหกรรม
000500 GAON CABLE CO
18750.003.02%550.00ซื้อ5.690K71.475B-295.24442.00ในทางอุตสาหกรรม
000720 HYUNDAI ENG & CONST
61600.001.15%700.00ซื้อ472.152K6781.566B22.782673.527131.00ในทางอุตสาหกรรม
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
180000.001.41%2500.00ซื้อ2.672K6781.566B22.782673.527131.00ในทางอุตสาหกรรม
000860 KANGNAM JEVISCO
25900.000.00%0.00ซื้อ2.947K168.350B4.066378.09602.00วัสดุพื้นฐาน
000950 CHONBANG
18800.002.45%450.00ซื้อ38.740K30.828B-10628.84699.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000970 KOR CASTIRON PIPE
10250.001.99%200.00ซื้อ44.745K216.185B29.92335.90241.00วัสดุพื้นฐาน
001140 KUKBO TRNSPT
13800.005.75%750.00ซื้อ52.689K21.954B22.00593.16184.00ในทางอุตสาหกรรม
001200 EUGENEIS
2590.001.77%45.00ซื้อ198.909K246.456B4.58555.96682.00ไฟแนนซ์
001230 DONGKUK STL MILL
7890.000.38%30.00ซื้อ166.848K742.968B-2290.522592.00วัสดุพื้นฐาน
001250 GS GLOBAL
2650.001.34%35.00ซื้อ139.565K215.725B10.47249.65236.00วัสดุพื้นฐาน
001260 NAMKWANG ENG & CONS
16050.006.64%1000.00ซื้อ232.948K147.784B217.3069.26258.00ในทางอุตสาหกรรม
001510 SK SECU
709.002.16%15.00ซื้อ4.325M319.625B37.5518.48786.00ไฟแนนซ์
001540 AHN-GOOK PHA
10100.00-0.49%-50.00ขาย14.084K116.310B16.56620.56606.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001570 KUMYANG
2545.003.46%85.00แนะนำให้ซื้อ158.011K93.707B19.42126.67101.00วัสดุพื้นฐาน
001620 DONGKOOK IND
869.001.88%16.00ซื้อ975.153K45.475B-1086.95354.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001720 SHINYOUNG SECU
60700.000.33%200.00ซื้อ4.039K955.119B5.8910278.72624.00ไฟแนนซ์
001740 SKNETWORKS
5870.000.86%50.00ซื้อ992.097K1400.078B62.6792.863174.00พลังงาน
001780 ALUKO
3080.004.41%130.00ซื้อ1.145M219.846B27.03109.14316.00วัสดุพื้นฐาน
001820 SAMWHA CAPACITOR
60300.003.08%1800.00ซื้อ288.760K600.269B11.944901.47366.00ในทางอุตสาหกรรม
002030 ASIA HOLDINGS
124000.000.00%0.00ซื้อ564235.783B4.3628419.7311.00วัสดุพื้นฐาน
002150 DOHWA ENGINEERING
12600.0029.23%2850.00ซื้อ6.365M328.770B28.05347.562050.00ในทางอุตสาหกรรม
002220 HANIL IRON & STL
19950.00-0.50%-100.00ซื้อ1.848K40.057B35.18786.47วัสดุพื้นฐาน
002300 HANKUK PAPR MFG
18100.00-0.28%-50.00ซื้อ31.361K87.649B-2014.26518.00วัสดุพื้นฐาน
002360 SH ENERCHEM
1195.007.17%80.00ซื้อ15.397M123.651B27.0941.15146.00วัสดุพื้นฐาน
002450 SAMICK MUS INSTR
1865.003.61%65.00ซื้อ687.630K153.956B10.83166.15111.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002680 HANTOP
2750.003.58%95.00แนะนำให้ซื้อ236.117K51.773B-83.80127.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002700 SHINIL IND
1420.003.27%45.00ซื้อ1.717M96.865B7.86174.84125.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002710 TCC STEEL
2010.001.52%30.00ซื้อ31.195K41.575B9.58266.40281.00วัสดุพื้นฐาน
002800 SINSIN PHARM
7770.005.71%420.00ซื้อ448.039K111.503B39.04188.27ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002810 SAMYUNG TRDG
14600.001.39%200.00ซื้อ1.969K252.096B9.371537.0175.00วัสดุพื้นฐาน
002900 TONGYANGMOOLSAN
2290.005.53%120.00ซื้อ11.969M141.894B-70.63685.00ในทางอุตสาหกรรม
003070 KOLONGLOBAL
8280.003.37%270.00ซื้อ73.181K200.714B24.57325.972584.00ในทางอุตสาหกรรม
003160 DI
3570.001.42%50.00ซื้อ52.042K100.924B3.86911.75115.00เทคโนโลยี
003470 YUANTA SECURITIES
3300.002.33%75.00ซื้อ425.570K621.393B6.47584.401701.00ไฟแนนซ์
003490 KAL
35050.002.49%850.00ซื้อ709.599K3243.686B10.373297.9218481.00ในทางอุตสาหกรรม
003530 H.I.S.C
2220.001.60%35.00ซื้อ398.199K375.260B5.05433.091661.00ไฟแนนซ์
004020 HYUNDAI STEEL
51300.000.79%400.00ซื้อ193.078K6681.676B17.392927.5511263.00วัสดุพื้นฐาน
004090 KOR PETRO
160500.007.36%11000.00ซื้อ32.127K93.419B21.446973.43วัสดุพื้นฐาน
004250 NPC
3910.000.13%5.00ซื้อ1.732K143.392B13.35292.50297.00วัสดุพื้นฐาน
004370 NONGSHIM
288000.000.00%0.00ซื้อ9.838K1665.396B22.1313013.495009.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
004440 DAELIM C&S
11250.005.14%550.00ซื้อ20.372K136.232B-331.81258.00วัสดุพื้นฐาน
004540 KLEANNARA
3305.00-0.30%-10.00ซื้อ37.798K123.448B-1565.09630.00วัสดุพื้นฐาน
004560 HYUNDAI BNG STEEL
9760.000.93%90.00ซื้อ14.700K145.812B5.731687.67445.00วัสดุพื้นฐาน
004710 HANSOL TECHNICS
7210.000.56%40.00ซื้อ110.455K153.564B18.43389.08802.00เทคโนโลยี
004830 DUKSUNG
3695.002.64%95.00แนะนำให้ซื้อ154.772K62.684B-176.51171.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004870 T'WAY HOLDINGS
2590.000.39%10.00ขาย244.176K194.626B7.46345.7159.00เทคโนโลยี
004980 SUNGSHIN CEMENT
13200.000.76%100.00ซื้อ449.751K309.259B105.21141.25690.00วัสดุพื้นฐาน
004985 SUNGSHINCEMENT(1P)
11550.000.43%50.00ซื้อ20.342K309.259B105.21141.25690.00วัสดุพื้นฐาน
004987 SUNGSHINCEMENT(2PB)
16550.000.91%150.00ซื้อ13.871K309.259B105.21141.25690.00วัสดุพื้นฐาน
005010 HUSTEEL
12800.001.19%150.00ซื้อ35.251K95.316B186.10318.72573.00วัสดุพื้นฐาน
005090 SAMKWANG GLASS
32000.001.59%500.00ซื้อ7.098K152.914B-4012.79503.00วัสดุพื้นฐาน
005290 DONGJIN
8080.00-1.46%-120.00ซื้อ467.352K421.599B11.17734.021329.00วัสดุพื้นฐาน
005380 HYUNDAI MTR
127500.000.00%0.00ซื้อ225.197K33889.288B12.809963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005385 HYUNDAIMTR(1P)
72400.00-0.82%-600.00ซื้อ18.940K33889.288B12.809963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
80400.00-0.62%-500.00ซื้อ35.169K33889.288B12.809963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
69600.000.14%100.00ซื้อ3.308K33889.288B12.809963.38122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005450 SHINHAN ENG & CONST
4440.005.46%230.00ซื้อ74.401K29.566B-1910.2832.00ในทางอุตสาหกรรม
005490 POSCO
264500.003.12%8000.00ซื้อ233.792K20520.290B6.6438631.7232287.00วัสดุพื้นฐาน
005880 KOR LINE
23700.000.64%150.00ซื้อ48.670K575.244B5.963948.09303.00ในทางอุตสาหกรรม
005930 SAMSUNG ELEC
41400.000.73%300.00ซื้อ5.444M257384.020B5.886993.7298557.00เทคโนโลยี
005935 SAMSUNGELEC(1P)
34000.000.44%150.00ซื้อ682.981K257384.020B5.886993.7298557.00เทคโนโลยี
006090 OYANG
10100.001.00%100.00ซื้อ12.832K94.227B4.282338.82794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
006260 LS
54600.001.11%600.00ซื้อ107.884K1499.422B5.509826.6868.00ในทางอุตสาหกรรม
006370 DAEGU DPT STR
10200.0017.24%1500.00แนะนำให้ซื้อ134.416K94.148B-3775.02453.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
53100.003.51%1800.00ซื้อ122.509K859.713B-689.95383.00วัสดุพื้นฐาน
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
239500.001.27%3000.00ซื้อ174.272K15474.937B23.1110233.799422.00เทคโนโลยี
006405 SAMSUNG SDI(1P)
93000.001.09%1000.00แนะนำให้ซื้อ2.774K15474.937B23.1110233.799422.00เทคโนโลยี
006570 DAELIM TRDG
4500.000.11%5.00ซื้อ1.046K68.436B-349.41319.00วัสดุพื้นฐาน
006650 KPIC
157000.00-0.32%-500.00ขาย22.889K972.736B3.0851143.68758.00วัสดุพื้นฐาน
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3390.001.50%50.00ซื้อ12.018K74.148B4.01832.02101.00วัสดุพื้นฐาน
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7170.001.85%130.00ซื้อ3.166M5731.465B8.88792.822989.00ไฟแนนซ์
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5030.000.90%45.00ซื้อ148.913K57.826B28.03177.8681.00วัสดุพื้นฐาน
007110 ILSHIN STONE
2625.002.74%70.00ซื้อ3.854M197.831B353.247.2378.00ในทางอุตสาหกรรม
007160 SAJO IND
53300.001.14%600.00ซื้อ5.786K260.601B5.409757.47702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007720 DAEMYUNG CORPORATION
2395.0020.35%405.00ซื้อ10.816M200.593B-17.27287.00ในทางอุตสาหกรรม
007810 KOR CIRC
5460.000.55%30.00ซื้อ24.434K128.261B-657.62584.00เทคโนโลยี
007860 SEOYON
3980.001.40%55.00ซื้อ32.839K85.201B-2450.2516.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008060 DAEDUCK ELEC
9740.000.10%10.00ซื้อ222.737K689.427B9.681005.651237.00เทคโนโลยี
008260 NI STEEL
2560.004.92%120.00ซื้อ909.726K69.784B6.98393.01191.00วัสดุพื้นฐาน
008420 MOONBAE STL
3855.002.12%80.00ซื้อ2.108M73.969B11.11339.7160.00วัสดุพื้นฐาน
008490 SUHEUNG
24750.00-1.00%-250.00ซื้อ10.284K289.228B12.412015.27727.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
008970 DONGYANG STL PIPE
1855.003.92%70.00ซื้อ6.364M212.184B-308.94173.00วัสดุพื้นฐาน
009070 KCTC
3900.008.33%300.00ซื้อ2.036M107.661B7.97451.77369.00ในทางอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2945.009.89%265.00ซื้อ30.144M186.140B-235.98629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009275 SHINWON(1P)
66000.008.37%5100.00แนะนำให้ซื้อ7.091K186.140B-235.98629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009300 SAM-A PHARM.
16500.001.23%200.00ซื้อ5.135K99.484B12.951259.02314.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009730 KOSSEN
2260.001.80%40.00ซื้อ705.081K92.646B-49.2180.00วัสดุพื้นฐาน
010040 KRC
9640.000.10%10.00ซื้อ8.245M204.769B39.05246.62634.00วัสดุพื้นฐาน
010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS
52800.002.92%1500.00ซื้อ103.345K1504.374B10.944691.143493.00ในทางอุตสาหกรรม
010640 CHINYANGPOLY
2770.00-4.97%-145.00แนะนำให้ซื้อ3.287M29.150B90.5032.2145.00วัสดุพื้นฐาน
010820 FIRSTEC
3255.007.60%230.00ซื้อ2.666M140.928B-461.03406.00ในทางอุตสาหกรรม
010960 SDC
5510.001.10%60.00ซื้อ102.061K132.708B6.96783.382218.00ในทางอุตสาหกรรม
011160 DOOSANENC
1530.004.79%70.00ซื้อ375.994K102.286B-2802.651854.00ในทางอุตสาหกรรม
011200 HYUNDAI MERC MAR
3900.003.59%135.00ซื้อ3.757M1181.479B-4828.901248.00ในทางอุตสาหกรรม
011320 UNICK
8960.004.43%380.00แนะนำให้ซื้อ5.313M155.846B83.96102.19561.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011760 HYUNDAI CORP
33150.001.07%350.00ซื้อ225.708K415.214B22.101483.88304.00ในทางอุตสาหกรรม
011790 SKC
38900.001.57%600.00ซื้อ48.437K1356.607B11.273397.861588.00วัสดุพื้นฐาน
011810 STX
17150.006.85%1100.00ซื้อ1.286M316.425B-262.74127.00ในทางอุตสาหกรรม
011930 SHINSUNG E&G
1070.002.88%30.00ซื้อ365.425K179.913B-97.68237.00พลังงาน
012320 KYUNGDONG INVEST
45700.000.88%400.00ซื้อ19.989K102.973B2.3219494.28287.00สาธารณูปโภค
013310 A-JIN INDUSTRY
2205.003.04%65.00ซื้อ425.079K63.622B15.42206.19579.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
013360 ILSUNG CONST
1820.005.81%100.00ซื้อ878.503K92.923B-230.30274.00ในทางอุตสาหกรรม
013580 KYE-RYONG CONST
21850.001.63%350.00ซื้อ10.648K190.443B2.289427.58989.00ในทางอุตสาหกรรม
013700 CAMUS E&C
1415.004.81%65.00แนะนำให้ซื้อ1.347M59.822B13.28101.66171.00ในทางอุตสาหกรรม
013810 SPECO
4665.003.78%170.00ซื้อ687.560K65.870B-444.39105.00วัสดุพื้นฐาน
014130 HAN EXPRESS
4790.003.68%170.00ซื้อ71.499K55.440B14.66315.06297.00ในทางอุตสาหกรรม
014470 BUBANG
2220.000.00%0.00ซื้อ43.461K90.610B40.8654.3341.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014580 BAEKKWANG MIN PDT
3170.004.62%140.00ซื้อ923.999K83.577B20.53147.61328.00วัสดุพื้นฐาน
014680 HANCHEM
79000.00-0.88%-700.00ซื้อ25.244K883.739B12.266505.42431.00วัสดุพื้นฐาน
014790 HALLA
5260.003.34%170.00ซื้อ641.507K192.700B21.91232.351266.00ในทางอุตสาหกรรม
014915 SUNGMOONELEC(1P)
13900.003.35%450.00ซื้อ511.433K73.546B-147.96126.00ในทางอุตสาหกรรม
014990 IN THE F
3655.000.14%5.00ซื้อ3.999M215.094B115.4431.62288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015750 SW HITECH
3870.002.65%100.00ซื้อ190.889K301.568B-304.631465.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015890 TAEKYUNG IND
6770.002.89%190.00ซื้อ887.004K192.325B18.81349.84251.00วัสดุพื้นฐาน
016360 SAMSUNG SECU
33050.003.12%1000.00แนะนำให้ซื้อ375.141K2862.065B8.004006.532226.00ไฟแนนซ์
016590 SHINDAEYANG PAPR
63700.002.08%1300.00ซื้อ17.552K251.458B3.0120721.27169.00วัสดุพื้นฐาน
016880 WOONGJIN
2310.00-1.28%-30.00ซื้อ207.585K173.045B-822.201112.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017040 KWANG MYUNG ELEC
3115.001.47%45.00ซื้อ433.371K133.046B55.2955.52195.00ในทางอุตสาหกรรม
017510 SEMYUNGELEC
8700.004.19%350.00แนะนำให้ซื้อ448.123K127.304B47.67175.2582.00ในทางอุตสาหกรรม
017800 HYUNDAI ELEV
120500.000.42%500.00ซื้อ384.869K3258.992B-1190.861874.00ในทางอุตสาหกรรม
018260 SAMSUNG SDS
217500.001.40%3000.00ซื้อ81.775K16591.615B27.137907.6813705.00เทคโนโลยี
018310 SAMMOK S-FORM
12900.005.74%700.00ซื้อ65.820K179.340B4.082992.13290.00วัสดุพื้นฐาน
018470 CHOIL ALUMINUM
958.001.16%11.00ซื้อ57.720K65.911B-43.14395.00วัสดุพื้นฐาน
018670 SK GAS
76300.000.26%200.00ซื้อ5.390K673.193B-210.30324.00พลังงาน
019210 YG-1
9860.00-0.30%-30.00ซื้อ85.034K301.708B14.23714.871528.00ในทางอุตสาหกรรม
019590 MVENTURE
1160.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ069.548B49.3423.4413.00ไฟแนนซ์
020760 ILJIN DISPLAY
3465.000.58%20.00ซื้อ57.776K97.327B13.82249.34487.00เทคโนโลยี
021050 SEOWON
1115.000.00%0.00ซื้อ93.713K51.799B11.4197.70143.00วัสดุพื้นฐาน
021320 KCC
8030.001.39%110.00ซื้อ75.842K169.488B8.10978.101072.00ในทางอุตสาหกรรม
021820 SEWON PRECSN IND
7080.001.43%100.00ซื้อ55069.800B-657.07295.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
022100 POSCO ICT
5640.000.71%40.00ซื้อ330.814K850.122B-160.722355.00เทคโนโลยี
023350 KECC
7310.0020.23%1230.00ซื้อ6.679M66.576B-1245.011238.00ในทางอุตสาหกรรม
023410 EUGENE
6790.001.34%90.00ซื้อ1.069M489.460B5.181352.20603.00วัสดุพื้นฐาน
023590 DAOU TECH
19850.002.58%500.00ซื้อ104.423K837.209B5.313640.74540.00ไฟแนนซ์
023600 SAMBO CORR
9220.00-0.22%-20.00ซื้อ9.423K135.354B4.062277.52233.00วัสดุพื้นฐาน
023770 PLAYWITH
7330.00-5.91%-460.00ซื้อ23.145K27.887B-1244.3140.00เทคโนโลยี
023890 ATLAS
54200.000.37%200.00ซื้อ1.033K494.100B4.7711310.16615.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
024060 HEUNGU
3345.0021.42%590.00แนะนำให้ซื้อ6.500M40.060B19.98137.85108.00พลังงาน
024800 YOOSUNG T&S
2825.00-0.18%-5.00ซื้อ29.198K77.014B9.35371.63703.00ในทางอุตสาหกรรม
024850 PSMC
920.002.22%20.00ซื้อ426.775K34.847B-34.71362.00เทคโนโลยี
024950 SAMCHULY
6680.001.37%90.00ซื้อ9.785K79.565B-314.83สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025320 SYNOPEX
3165.002.10%65.00ซื้อ6.522M215.760B-339.38141.00เทคโนโลยี
026040 J.ESTINA
8290.001.47%120.00ซื้อ991.399K122.807B-190.91407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026150 TSCONSTRUCT
7630.005.24%380.00ซื้อ2.963M108.712B64.80158.26241.00ในทางอุตสาหกรรม
026180 HIT
1920.00-0.26%-5.00ซื้อ80.377K114.579B-21.46576.00เทคโนโลยี
027710 FARMSTORY
1135.001.34%15.00ซื้อ284.987K98.039B6.54179.17363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
028100 DONG AH E&C
20350.005.99%1150.00ซื้อ448.678K216.960B10.231876.07364.00ในทางอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ