หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000070 SAMYANG HOLDINGS
66200.00-1.63%-1100.00ซื้อ1.904K589.541B9.317226.61155.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
000320 NOROO HOLDINGS
12550.00-0.40%-50.00ซื้อ1.631K170.840B-305.25103.00วัสดุพื้นฐาน
000500 GAON CABLE CO
19950.001.01%200.00ซื้อ4.395K77.563B21.60914.39442.00ในทางอุตสาหกรรม
000590 CS HOLDINGS
59300.001.19%700.00ซื้อ43067.233B8.237123.383.00ในทางอุตสาหกรรม
000660 SK HYNIX
85600.000.47%400.00แนะนำให้ซื้อ948.610K58276.953B6.0514092.1722139.00เทคโนโลยี
00088K HANWHA(3PB)
14200.000.35%50.00ซื้อ11.411K2292.385B10.292541.615393.00ไฟแนนซ์
000990 DB HITEK
18150.00-1.89%-350.00ซื้อ150.828K801.519B8.192257.912004.00เทคโนโลยี
001067 JWPHARMA(2PB)
41500.003.23%1300.00ซื้อ235605.043B-406.641095.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001200 EUGENEIS
2195.00-0.23%-5.00ซื้อ49.068K213.046B5.80379.23682.00ไฟแนนซ์
001460 BYC
245000.000.62%1500.00แนะนำให้ซื้อ68179.232B36.146738.26791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001550 CHOBI
18100.003.43%600.00ซื้อ47.286K90.857B-168.12110.00วัสดุพื้นฐาน
001750 HANYANG SECU
7980.002.31%180.00ซื้อ70.306K99.283B9.74801.15294.00ไฟแนนซ์
001755 HANYANGSECU(1P)
8640.002.73%230.00ซื้อ5.370K99.283B9.74801.15294.00ไฟแนนซ์
002100 KYUNGNONG
13550.003.04%400.00ซื้อ182.520K285.247B330.0039.85346.00วัสดุพื้นฐาน
003280 HEUNG-A SHIPPING
830.0024.07%161.00ซื้อ25.138M64.766B-955.33813.00ในทางอุตสาหกรรม
003520 YUNGJIN PHARM
5780.003.40%190.00แนะนำให้ซื้อ963.442K1022.369B1116.765.01617.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
003535 H.I.S.C(1P)
2065.001.23%25.00ซื้อ3.564K443.781B4.43468.221661.00ไฟแนนซ์
003547 DAISHINSECU(2PB)
8750.000.00%0.00ซื้อ2.105K974.765B7.961596.991701.00ไฟแนนซ์
003550 LG CORP.
73600.001.10%800.00แนะนำให้ซื้อ60.266K12555.331B8.688391.05111.00ในทางอุตสาหกรรม
003570 S&T DYNAMICS
6690.008.43%520.00ซื้อ176.098K205.169B5.731075.93876.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003580 NEXT SCIENCE
10900.00-4.80%-550.00แนะนำให้ซื้อ4.998M317.607B-1100.9445.00วัสดุพื้นฐาน
003690 KOREAN RE
8330.00-0.83%-70.00ซื้อ57.187K964.901B9.11922.13299.00ไฟแนนซ์
004690 SAMCHULLY
86600.00-0.46%-400.00ซื้อ1.922K310.016B7.6811330.011485.00สาธารณูปโภค
004840 DRB HOLDING
5880.008.29%450.00ซื้อ548.883K104.649B19.46279.00344.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004920 CITECH
490.004.26%20.00ซื้อ1.602M24.512B-108.0138.00เทคโนโลยี
005160 DONGKUK
2615.000.38%10.00ซื้อ168.081K134.221B16.12161.63394.00วัสดุพื้นฐาน
005710 DAEWONSANUP
6000.000.17%10.00ซื้อ1.142K120.025B3.661637.08509.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
10750.000.47%50.00ซื้อ3.261K155.928B-229.751585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005930 SAMSUNG ELEC
53600.00-0.19%-100.00แนะนำให้ซื้อ3.009M364766.339B11.594632.8798557.00เทคโนโลยี
006060 HS IND
11750.00-1.26%-150.00ซื้อ85.889K642.007B19.67605.06347.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006140 PJ ELECTRO
4920.000.82%40.00แนะนำให้ซื้อ6.875K73.200B10.02486.86242.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
241500.001.47%3500.00แนะนำให้ซื้อ109.732K15573.087B23.839986.819422.00เทคโนโลยี
007110 ILSHIN STONE
3015.003.97%115.00ซื้อ3.479M224.544B801.473.6281.00วัสดุพื้นฐาน
007280 KOREA STEEL SHAPES
1695.000.30%5.00ซื้อ869.362K54.677B-329.73370.00วัสดุพื้นฐาน
007570 ILYANG PHARM
23000.000.22%50.00ซื้อ10.218K417.809B610.5537.59636.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
007720 DAEMYUNG CORPORATION
1785.005.31%90.00ซื้อ1.763M170.857B-22.25287.00ในทางอุตสาหกรรม
007820 SMC
9160.000.77%70.00ซื้อ66.779K182.109B33.87268.37195.00ในทางอุตสาหกรรม
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3535.00-2.48%-90.00ซื้อ22.020K38.028B11.76308.17137.00ในทางอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2185.003.55%75.00ซื้อ1.852M164.073B49.4742.65629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009580 MOORIM P&P
4735.00-1.87%-90.00ซื้อ181.204K300.905B5.06953.79656.00วัสดุพื้นฐาน
010040 KRC
4995.001.52%75.00ซื้อ213.815K109.867B17.57279.95594.00วัสดุพื้นฐาน
011210 HYUNDAI WIA
54800.00-0.90%-500.00ซื้อ31.235K1468.864B-459.613447.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011390 BUSAN IND
174000.004.82%8000.00แนะนำให้ซื้อ68.588K175.296B47.543492.0041.00วัสดุพื้นฐาน
011560 SEBO MEC
8460.00-0.24%-20.00ซื้อ3.699K84.839B7.631111.60320.00ในทางอุตสาหกรรม
011700 HANSHIN MACH
1750.000.00%0.00ซื้อ47.786K55.625B17.6699.1195.00ในทางอุตสาหกรรม
011760 HYUNDAI CORP
18500.002.49%450.00ซื้อ41.650K228.494B-1383.67304.00ในทางอุตสาหกรรม
011810 STX
8250.0010.15%760.00ซื้อ465.558K147.665B-793.93127.00ในทางอุตสาหกรรม
012200 KEYANG ELEC MACH
2860.00-0.35%-10.00ซื้อ15.507K93.562B17.31165.81621.00ในทางอุตสาหกรรม
012280 YEONGHWA MTL
1495.00-0.99%-15.00ซื้อ1.878M64.862B80.8218.68493.00วัสดุพื้นฐาน
012320 KYUNGDONG INVEST
34600.001.76%600.00ซื้อ65577.286B30.001133.49287.00สาธารณูปโภค
012700 LEADCORP
6700.00-0.30%-20.00ซื้อ81.625K175.681B5.051331.88341.00พลังงาน
013360 ILSUNG CONST
1375.004.96%65.00ซื้อ1.274M70.773B45.9328.52409.00ในทางอุตสาหกรรม
013810 SPECO
2900.002.65%75.00ซื้อ73.711K41.398B276.9410.20105.00วัสดุพื้นฐาน
014440 YOUNGBO CHEM
3500.000.86%30.00ซื้อ19.267K67.665B9.27374.23280.00วัสดุพื้นฐาน
014990 IN THE F
3080.003.70%110.00ซื้อ977.607K175.022B-100.01288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015590 CURO
1020.0016.97%148.00ซื้อ14.655M116.659B59.3915.13262.00ในทางอุตสาหกรรม
015750 SW HITECH
3690.00-0.14%-5.00ซื้อ55.013K295.569B9.98371.371465.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016360 SAMSUNG SECU
35350.00-0.98%-350.00ซื้อ70.768K3188.010B10.123526.242226.00ไฟแนนซ์
016450 HANSAE YES24 HOLDINGS
7700.00-1.79%-140.00ซื้อ11.269K307.812B73.74106.3216.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016600 QCP
751.0022.91%140.00ซื้อ20.782M83.262B-92.8127.00ไฟแนนซ์
017510 SEMYUNGELEC
5070.003.15%155.00ซื้อ69.675K74.934B22.03223.2178.00ในทางอุตสาหกรรม
017810 PMO
9450.001.83%170.00ซื้อ131.827K345.599B22.87459.23288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
018120 JRDISTILLER
31150.00-0.32%-100.00ซื้อ235206.865B15.911964.4055.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
021050 SEOWON
1580.0019.25%255.00ซื้อ22.759M61.555B14.0194.55143.00วัสดุพื้นฐาน
022220 JEONGSAN AIKANG
2150.000.94%20.00ซื้อ177.458K110.322B8.73243.99สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
023000 SAMWONSTEEL
3005.00-0.50%-15.00ซื้อ1.583K120.800B9.73310.45272.00วัสดุพื้นฐาน
023910 DAIHANPHARM
32400.000.31%100.00ซื้อ8.024K193.800B7.024603.08700.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
024120 KBA
6090.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3.421K70.035B5.871037.53287.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025000 KPX CHEMICAL
57300.001.06%600.00ซื้อ1.432K269.621B14.833823.42280.00วัสดุพื้นฐาน
025980 ANANTI
12750.006.69%800.00ซื้อ4.093M1009.112B-147.33247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
030200 KT
27450.000.00%0.00ซื้อ187.002K6729.338B10.422634.2323371.00บริการโทรคมนาคม
031330 SAMT
2335.002.64%60.00แนะนำให้ซื้อ963.453K225.214B8.68262.1283.00เทคโนโลยี
032540 TJ MEDIA
3380.000.30%10.00แนะนำให้ซื้อ10.137K46.950B-141.00206.00เทคโนโลยี
032940 WONIK
3975.00-0.38%-15.00ซื้อ54.385K71.558B-4503.2372.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
033100 CHERYONGELEC
7440.003.77%270.00ซื้อ390.241K115.164B28.32253.19119.00ในทางอุตสาหกรรม
033310 DK D&I
4100.004.59%180.00ซื้อ489.499K81.661B21.17185.1764.00วัสดุพื้นฐาน
033340 GOODPEOPLE
3745.004.17%150.00ซื้อ1.698M177.905B-56.92437.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033660 AJU CAPITAL
11000.00-2.22%-250.00แนะนำให้ซื้อ28.920K641.967B6.631696.13633.00ไฟแนนซ์
034300 SHINSEGAE E&C
27900.004.49%1200.00ซื้อ18.486K106.800B2.799584.76765.00ในทางอุตสาหกรรม
034590 INCHON CITY GAS
29650.00-0.17%-50.00ซื้อ144122.423B7.973724.87194.00สาธารณูปโภค
034730 SK
272500.000.93%2500.00ซื้อ58.283K19086.160B10.6225430.344120.00พลังงาน
035150 BAIKSAN
8460.00-0.24%-20.00ซื้อ316.585K200.599B14.09602.30244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035510 SHINSEGAE I&C
115500.00-2.12%-2500.00ซื้อ881193.106B7.0316777.49815.00เทคโนโลยี
035600 KGINICIS
17500.001.74%300.00แนะนำให้ซื้อ84.487K462.481B12.081423.31213.00เทคโนโลยี
035720 KAKAO
157500.001.29%2000.00ซื้อ179.175K12383.469B152.661038.692474.00เทคโนโลยี
035810 EASY BIO
5610.000.18%10.00ซื้อ209.744K324.393B14.16395.36182.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
035900 JYP ENT.
23350.002.86%650.00ซื้อ1.251M751.269B26.67856.92109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036010 ABEL
5390.000.00%0.00ซื้อ61.490K71.649B3.361604.41156.00ในทางอุตสาหกรรม
036570 NCSOFT
556000.001.28%7000.00แนะนำให้ซื้อ25.690K11313.484B32.6016863.942300.00เทคโนโลยี
036640 HRS
2600.00-0.38%-10.00ซื้อ22.146K42.686B-632.80167.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
037330 INZI DISPLAY
2220.003.50%75.00แนะนำให้ซื้อ1.088M94.107B6.34338.37205.00เทคโนโลยี
038340 UCI
4520.002.73%120.00ซื้อ151.975K145.592B-186.0343.00ในทางอุตสาหกรรม
039610 HS VALVE
7200.002.13%150.00ซื้อ157.939K73.393B22.09319.10125.00ในทางอุตสาหกรรม
039840 DIO
45600.001.11%500.00ซื้อ30.570K674.398B40.941101.62232.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
040350 CUROCOM
1550.0029.71%355.00แนะนำให้ซื้อ9.915M130.570B-197.9936.00เทคโนโลยี
040910 ICD
19200.00-1.54%-300.00แนะนำให้ซื้อ572.777K314.290B16.711184.62192.00เทคโนโลยี
041510 SME
39850.001.92%750.00ซื้อ125.492K915.289B65.71605.26321.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
041830 INBODY
24200.000.83%200.00ซื้อ56.178K319.244B14.521653.32166.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
042370 VITZRO TECH
6200.00-0.32%-20.00แนะนำให้ซื้อ53.893K139.041B8.47734.55327.00ในทางอุตสาหกรรม
043150 VATECH
27200.000.18%50.00ซื้อ12.256K403.293B12.342200.26553.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
045340 TSB
2910.003.01%85.00ซื้อ90.192K24.176B8.16346.13106.00เทคโนโลยี
045390 DAEATI
6220.003.15%190.00ซื้อ2.533M429.044B51.71116.60251.00เทคโนโลยี
045890 GV
3805.003.12%115.00ซื้อ2.345M137.787B-781.03289.00ในทางอุตสาหกรรม
048470 DAESCO
6840.003.95%260.00ซื้อ66.632K65.286B-5.7353.00วัสดุพื้นฐาน
049120 FINE DNC
2250.009.76%200.00ซื้อ2.690M53.684B-303.86285.00เทคโนโลยี
049520 UIL
5270.000.19%10.00ซื้อ10.744K110.381B10.41505.91483.00เทคโนโลยี
050090 PHOENIX MATERIALS
705.001.29%9.00ซื้อ148.741K47.900B-47.1555.00เทคโนโลยี
050960 SOOSAN INT
6510.00-0.61%-40.00ซื้อ4.891K44.219B17.99364.1585.00เทคโนโลยี
051490 NARA M&D
4050.002.27%90.00ซื้อ53.668K54.677B-9.91263.00ในทางอุตสาหกรรม
051600 KEPCO KPS
34500.00-1.43%-500.00แนะนำให้ซื้อ82.922K1575.000B10.593303.575853.00ในทางอุตสาหกรรม
051780 CUROHOLDINGS
674.0029.37%153.00แนะนำให้ซื้อ12.896M33.040B-146.4234.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053060 SAE DONG
896.0011.86%95.00ซื้อ12.581M17.150B-115.14370.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053690 HANMIGLOBAL
9630.001.05%100.00ซื้อ23.464K95.848B4.552094.23668.00ในทางอุตสาหกรรม
054040 KCI
3065.000.66%20.00ซื้อ146.129K46.530B23.15131.51240.00เทคโนโลยี
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1130.004.15%45.00ซื้อ1.751M51.502B44.7324.25100.00ในทางอุตสาหกรรม
054930 YOOSHIN
23000.003.60%800.00ซื้อ36.817K66.600B-1154.841176.00ในทางอุตสาหกรรม
056000 SINCETIMES
9620.003.44%320.00ซื้อ222.712K131.005B-54.1681.00เทคโนโลยี
056190 SFA
44200.00-1.23%-550.00แนะนำให้ซื้อ41.819K1499.545B11.523883.25576.00ในทางอุตสาหกรรม
058430 POSCO C&C
18200.00-1.62%-300.00ขาย2.178K111.000B13.491371.38369.00วัสดุพื้นฐาน
058470 LEENO
58800.000.68%400.00ซื้อ13.030K884.364B19.263032.19451.00เทคโนโลยี
060560 HOME CENTER HOLDINGS
1485.002.77%40.00แนะนำให้ซื้อ227.073K121.934B-435.42108.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
060980 HALLA HOLDINGS
45550.001.11%500.00ซื้อ11.365K471.767B116.19387.71277.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
064510 ECOMAISTER
5920.006.86%380.00ซื้อ594.826K71.421B-2715.12ในทางอุตสาหกรรม
064850 FNGUIDE
4000.000.00%0.00ซื้อ1.627K39.849B15.97250.49ในทางอุตสาหกรรม
065060 GNCO
1370.0022.32%250.00ซื้อ15.396M109.605B-397.41147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
066310 QSI
11800.00-1.26%-150.00ซื้อ14.874K95.805B-2.99131.00เทคโนโลยี
066570 LG ELECTRONICS INC.
72000.002.13%1500.00แนะนำให้ซื้อ310.429K12694.649B14.065013.0237835.00เทคโนโลยี
066575 LGELECTRONICS(1P)
29150.001.92%550.00แนะนำให้ซื้อ20.553K12694.649B14.065013.0237835.00เทคโนโลยี
066830 GENOTECH
1795.005.90%100.00ซื้อ119.370Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
067000 JOYCITY
8670.000.23%20.00ซื้อ2.071K94.532B-1356.88305.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
067010 ECS
4355.000.11%5.00ซื้อ5.311K24.718B13.05333.41148.00เทคโนโลยี
067390 ASTK
9570.000.63%60.00ซื้อ154.019K243.915B107.8488.19375.00ในทางอุตสาหกรรม
067900 Y-ENTEC
9160.000.99%90.00ซื้อ164.140K165.071B13.22686.18187.00ในทางอุตสาหกรรม
068240 DAWONSYS
16100.00-0.62%-100.00แนะนำให้ซื้อ138.516K428.358B38.89416.60261.00ในทางอุตสาหกรรม
070960 YP
6890.004.08%270.00ซื้อ364.504K318.643B-287.88สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
071050 KIH
71700.00-1.92%-1400.00ซื้อ55.374K3855.185B6.8510667.7337.00ไฟแนนซ์
071055 KIH(1P)
42900.00-1.61%-700.00ซื้อ2.546K3855.185B6.8510667.7337.00ไฟแนนซ์
071090 HISTEEL
21500.002.14%450.00ซื้อ4.502K42.082B-723.43215.00วัสดุพื้นฐาน
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
3910.004.97%185.00ซื้อ3.795M104.604B-11157.261126.00ในทางอุตสาหกรรม
072990 HCT
10250.003.12%310.00แนะนำให้ซื้อ163.233K68.276B13.43739.68ในทางอุตสาหกรรม
073190 DUOBACK
2910.00-0.34%-10.00ซื้อ61.409K32.305B-253.72170.00ในทางอุตสาหกรรม
075970 DONGKUK R&S
2760.0010.40%260.00ซื้อ4.361M46.000B18.29136.7193.00วัสดุพื้นฐาน
076080 WELCRON HANTEC
2095.000.72%15.00ซื้อ27.007K40.564B3.55586.40145.00ในทางอุตสาหกรรม
077360 DSHM
7230.002.99%210.00ซื้อ158.182K140.107B12.16577.38155.00เทคโนโลยี
078020 EBEST IS
5730.00-1.21%-70.00ซื้อ207.761K292.353B6.15943.14447.00ไฟแนนซ์
078130 KUK-IL PAPER
6370.000.47%30.00ซื้อ9.575M768.287B-174.29201.00วัสดุพื้นฐาน
079160 CJ CGV
37550.00-1.05%-400.00ซื้อ56.252K803.072B-6336.011466.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
079980 HUVIS
6370.00-0.93%-60.00ซื้อ14.037K211.613B44.17145.58967.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
082210 OPTRONTEC
7030.006.35%420.00ซื้อ1.570M143.459B26.11256.14319.00เทคโนโลยี
082800 LUMIMICRO
2090.0029.81%480.00แนะนำให้ซื้อ5.711M149.082B-652.66194.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library ศูนย์ช่วยเหลือ แนะนำเพื่อน คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ