หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000240 HANKOOK TIRE WORLDWIDE
16400.00-3.53%-600.00ซื้อ73.293K1558.816B9.171853.79218.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000325 NOROOHOLDINGS(1P)
19000.001.60%300.00ซื้อ25.132K178.243B-785.45103.00วัสดุพื้นฐาน
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
5730.004.56%250.00ซื้อ21.449K314.789B7.07694.631395.00ไฟแนนซ์
000547 HEUNGKUKF&MINS(2PB)
25250.004.55%1100.00ซื้อ6.954K314.789B7.07694.631395.00ไฟแนนซ์
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
198000.00-0.50%-1000.00ซื้อ18.570K13114.186B12.2525182.585692.00ไฟแนนซ์
000990 DB HITEK
13000.002.36%300.00ซื้อ1.050M549.998B6.352001.322004.00เทคโนโลยี
001460 BYC
261500.0010.11%24000.00ซื้อ19.926K148.344B15.1615662.94791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001465 BYC(1P)
148000.0029.82%34000.00แนะนำให้ซื้อ8.145K148.344B15.1615662.94791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001515 SKSECU(1P)
3315.002.31%75.00ขาย1.125M322.849B37.9318.48786.00ไฟแนนซ์
001540 AHN-GOOK PHA
14950.000.34%50.00ซื้อ145.859K170.741B24.32620.56606.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001570 KUMYANG
2390.000.63%15.00ซื้อ69.029K92.420B18.75126.67101.00วัสดุพื้นฐาน
001725 SHINYOUNGSECU(1P)
56000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ1.707K960.062B7.128454.41624.00ไฟแนนซ์
001740 SKNETWORKS
6170.00-2.99%-190.00ซื้อ1.391M1529.982B64.0299.353174.00พลังงาน
001799 TS(3PB)
24600.004.90%1150.00ซื้อ3.001K179.192B19.631124.08572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
002170 SAMYANGTONGSANG
47900.00-0.62%-300.00ซื้อ14.659K144.600B5.708450.38285.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
002710 TCC STEEL
2610.004.61%115.00ซื้อ570.068K52.389B6.15465.23281.00วัสดุพื้นฐาน
002920 YOOSUNG ENT
2925.001.39%40.00ซื้อ29.574K73.993B20.12143.42702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003475 YUANTA SECURITIES(1P)
2225.001.60%35.00ซื้อ71.680K617.540B6.43584.401701.00ไฟแนนซ์
003620 SSANGYONG MTR
5280.00-3.30%-180.00ซื้อ165.971K818.126B-448.274773.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004105 TAEYANGMTL(1P)
3515.001.30%45.00ซื้อ160.882K64.666B-332.03640.00ในทางอุตสาหกรรม
004360 SEBANG
14100.001.08%150.00แนะนำให้ซื้อ13.960K266.689B7.341901.83740.00ในทางอุตสาหกรรม
004490 SGBC
46900.00-1.26%-600.00ซื้อ21.505K652.801B6.767025.13915.00ในทางอุตสาหกรรม
005290 DONGJIN
11400.007.55%800.00ซื้อ2.547M544.994B11.42927.841329.00วัสดุพื้นฐาน
005305 LOTTECHILSUNG(1P)
781000.00-1.39%-11000.00ซื้อ661513.140B9.93185684.605642.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.000.00%0.00ซื้อ034.728B-1910.2832.00ในทางอุตสาหกรรม
005720 NEXEN
6380.002.08%130.00แนะนำให้ซื้อ31.307K329.384B5.671103.07862.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005810 POONGSAN HOLDINGS
40600.001.37%550.00แนะนำให้ซื้อ4.412K313.798B7.435393.51370.00วัสดุพื้นฐาน
006040 DONGWON IND
240500.00-1.64%-4000.00ซื้อ3.734K822.302B8.0230500.05814.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
006140 PJ ELECTRO
5000.00-0.79%-40.00แนะนำให้ซื้อ43.662K75.600B16.96297.21235.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
007340 DTR AUTOMOTIVE
33100.002.00%650.00แนะนำให้ซื้อ6.701K283.203B5.086391.42865.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007860 SEOYON
4510.001.12%50.00ซื้อ87.844K96.814B-2450.2516.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008370 WONPOONG
4320.004.85%200.00ซื้อ640.663K49.440B38.17107.95185.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009780 MSC
7500.003.02%220.00แนะนำให้ซื้อ55.098K128.128B9.82741.16356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
010690 HWASHIN
2620.005.01%125.00ซื้อ220.145K86.638B-1734.09794.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011330 UNI CHEM
2385.005.53%125.00ซื้อ6.545M138.007B13.35195.03194.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012510 DOUZONE BIZON
45900.00-0.22%-100.00ซื้อ120.335K1336.419B33.851358.761001.00เทคโนโลยี
012600 CHUNGHO COMNET
2630.002.73%70.00ขาย292.615K20.048B4.45578.58113.00เทคโนโลยี
013120 DONGWON
4445.002.89%125.00แนะนำให้ซื้อ203.730K392.291B4.121049.74207.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014285 KUMKANG KIND(1P)
93000.002.88%2600.00ซื้อ41.612K128.422B6.773583.76398.00วัสดุพื้นฐาน
014825 DWS(1P)
20950.00-0.24%-50.00ซื้อ1.163K772.811B17.301757.32460.00วัสดุพื้นฐาน
015750 SW HITECH
4485.002.63%115.00แนะนำให้ซื้อ1.483M349.563B-304.631465.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016740 DUAL
3740.0015.43%500.00ซื้อ17.641M87.696B7.42437.67สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017810 PMO
102500.000.99%1000.00ซื้อ8.094K377.999B16.596700.31288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
023440 JEILSTEEL
1785.000.00%0.00ซื้อ1.475M52.644B41.7342.7842.00วัสดุพื้นฐาน
023590 DAOU TECH
22900.002.23%500.00ซื้อ155.838K969.172B6.153640.74540.00ไฟแนนซ์
023770 PLAYWITH
7300.003.99%280.00แนะนำให้ซื้อ36.649K25.625B-1244.3140.00เทคโนโลยี
024120 KBA
5870.002.98%170.00แนะนำให้ซื้อ11.525K65.550B6.00950.59287.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
027970 SEHA
1560.00-0.32%-5.00ซื้อ209.213K46.264B17.3590.19224.00วัสดุพื้นฐาน
028040 MIRAE SCI
1790.00-4.53%-85.00ซื้อ4.305M57.769B-240.4361.00เทคโนโลยี
029460 KC
15950.005.63%850.00ซื้อ288.353K187.902B0.9815472.93519.00ในทางอุตสาหกรรม
029780 SAMSUNG CARD
34700.00-0.43%-150.00ซื้อ97.466K3718.868B10.923189.972387.00ไฟแนนซ์
030190 NICE INFO
11450.00-0.43%-50.00ซื้อ123.600K687.502B17.96640.41516.00ในทางอุตสาหกรรม
030530 WONIK HOLDINGS
4720.006.55%290.00ซื้อ1.376M331.289B3.981113.45644.00ในทางอุตสาหกรรม
031440 SF
101000.001.00%1000.00ซื้อ38.108K387.229B45.492198.324013.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
031820 COMTEC
1540.000.65%10.00ซื้อ3.668M73.213B-14.26164.00เทคโนโลยี
032685 SOFTCEN(1P)
23600.001.51%350.00ซื้อ44.091K51.221B-50.40212.00เทคโนโลยี
032980 BYON
1690.000.60%10.00ขาย1.879M78.296B-155.3329.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
034730 SK
278000.00-0.89%-2500.00ซื้อ135.176K19820.130B8.3933432.854120.00เทคโนโลยี
03473K SK(1P)
149500.000.67%1000.00แนะนำให้ซื้อ1.219K19820.130B8.3933432.854120.00เทคโนโลยี
034830 KOREIT
2685.002.87%75.00ซื้อ741.605K634.172B3.83682.16163.00ไฟแนนซ์
035250 KANGWON LAND INC
32100.00-1.68%-550.00แนะนำให้ซื้อ425.401K6619.428B22.261466.553620.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00ขาย067.155B-206.47122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036180 YOUNG IN F.T
7100.000.14%10.00ซื้อ587.706K124.786B69.76102.10107.00ในทางอุตสาหกรรม
036480 DSMBIO
20000.00-4.76%-1000.00ซื้อ116.951K79.800B38.04552.07137.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
036490 SK MATERIALS
178000.003.73%6400.00ซื้อ97.532K1628.085B14.9411486.10468.00วัสดุพื้นฐาน
036530 S&T HOLDINGS
13800.00-0.72%-100.00แนะนำให้ซื้อ2.061K219.182B8.141707.198.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036620 VIRTUALTEK
962.0010.07%88.00ซื้อ3.645M34.485B-27.1912.00วัสดุพื้นฐาน
036810 FINE SEMITECH
6760.008.16%510.00ซื้อ1.177M113.612B6.71942.91305.00เทคโนโลยี
036830 SOULBRAIN
53800.003.07%1600.00ซื้อ135.384K880.719B8.905868.20965.00วัสดุพื้นฐาน
036930 JEL
7330.000.41%30.00ซื้อ635.210K352.219B8.06905.51358.00เทคโนโลยี
039490 KIWOOM
86300.001.41%1200.00ซื้อ264.125K1880.688B12.467230.48514.00ไฟแนนซ์
043370 PHA
9280.005.45%480.00ซื้อ157.441K184.790B11.22784.50625.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
044060 JOKWANG ILI
9930.000.10%10.00ซื้อ200.562K98.066B24.38406.85113.00ในทางอุตสาหกรรม
044340 WINIX
31300.0010.02%2850.00ซื้อ4.851M464.948B24.431164.37512.00ในทางอุตสาหกรรม
045520 CLEAN & SCIENCE
29000.005.07%1400.00ซื้อ2.060M172.224B25.131098.47149.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
045890 GV
6400.00-0.78%-50.00ซื้อ2.143M167.936B-92.09289.00ในทางอุตสาหกรรม
047310 POWER LOGICS
9960.003.43%330.00แนะนำให้ซื้อ2.338M331.474B21.77442.65386.00เทคโนโลยี
048410 HDBIO
8580.0015.32%1140.00ซื้อ33.572M250.852B113.3965.6174.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
049180 CELLUMED
10950.003.30%350.00ซื้อ6.790M216.537B-39.6774.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
049550 INKTEC
3250.000.31%10.00ซื้อ21.784K51.864B-265.51372.00วัสดุพื้นฐาน
051160 GAEASOFT
6020.001.18%70.00ซื้อ718.984K85.034B-75.17170.00เทคโนโลยี
051900 LG H&H
1390000.00-1.84%-26000.00ซื้อ43.683K23726.560B34.7540746.084328.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
051905 LGH&H(1P)
836000.00-0.48%-4000.00ซื้อ1.266K23726.560B34.7540746.084328.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
052260 SKBIOLAND
19200.006.37%1150.00ซื้อ1.360M270.750B17.991003.16258.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
052770 YDONLINE
805.000.00%0.00ขาย025.213B-752.17160.00เทคโนโลยี
053660 HYUNJIN
2665.0010.58%255.00ซื้อ1.955M56.620B-3580.74155.00ในทางอุตสาหกรรม
054780 KEYEAST
3115.00-1.11%-35.00ซื้อ7.518M268.303B-20.8554.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
056730 FOURTH-LINK
1460.000.00%0.00ขาย067.396B-216.7628.00พลังงาน
058470 LEENO
59800.00-0.17%-100.00ซื้อ42.835K907.079B18.613219.07454.00เทคโนโลยี
058610 SPG
9620.002.01%190.00ซื้อ4.540M189.327B58.72160.59290.00ในทางอุตสาหกรรม
063160 CKD BIO
23350.00-1.89%-450.00แนะนำให้ซื้อ18.383K122.081B15.351550.98353.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
064090 FN REPUBLIC
2040.001.49%30.00ซื้อ1.738M120.177B12.80169.9390.00เทคโนโลยี
064960 S&T MOTIV
39350.00-2.72%-1100.00ซื้อ68.283K538.628B10.163984.79910.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065130 TOP ENG
9330.000.65%60.00แนะนำให้ซื้อ322.155K143.733B7.971164.27285.00เทคโนโลยี
065350 SSDELTATECH
4130.00-0.12%-5.00ซื้อ89.498K90.665B16.72262.52417.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
065940 BIOVILL
1635.000.00%0.00ขาย071.896B-1334.8772.00วัสดุพื้นฐาน
066310 QSI
5140.000.78%40.00ซื้อ26.117K41.247B-41.22131.00เทคโนโลยี
067830 SAVEZONEI&C
4140.002.99%120.00แนะนำให้ซื้อ46.652K151.814B5.97673.19218.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
068940 ICK
1790.003.17%55.00แนะนำให้ซื้อ533.003K52.274B-322.27109.00เทคโนโลยี
069510 ESTEC
12650.002.43%300.00ซื้อ39.680K134.738B5.212372.62343.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
104500.00-1.42%-1500.00ซื้อ45.667K2391.062B10.0110593.702412.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
073110 LMS
7250.000.83%60.00ซื้อ70.514K63.960B4.021789.14419.00เทคโนโลยี
073560 WOORISON F&G
2165.000.70%15.00ซื้อ5.121M148.861B8.00268.74สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
074600 WONIK QNC
14950.00-5.68%-900.00ซื้อ381.675K416.665B12.251303.36386.00เทคโนโลยี
075180 SAC
5750.003.60%200.00ซื้อ28.536K106.560B14.41385.20395.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
078000 TELCOWARE
14500.00-1.36%-200.00แนะนำให้ซื้อ33.379K142.630B13.041127.41208.00เทคโนโลยี
078940 CODENATURE
1490.000.00%0.00ซื้อ075.548B-478.3415.00บริการโทรคมนาคม
079190 EMW
2780.000.00%0.00ขาย088.360B-603.31246.00เทคโนโลยี
079940 GABIA
8270.000.85%70.00ซื้อ253.192K106.890B16.77488.87263.00เทคโนโลยี
081660 FILA KOREA
71000.001.14%800.00ซื้อ554.081K4290.278B27.922514.35318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
082740 HSD ENGINE
5040.00-0.98%-50.00ซื้อ246.194K167.663B-607.06833.00ในทางอุตสาหกรรม
083450 GST
6360.002.09%130.00ซื้อ142.333K55.411B6.94907.72392.00เทคโนโลยี
083470 KJ PRETECH
387.000.00%0.00ขาย09.561B-1011.13159.00เทคโนโลยี
083550 KM
9430.008.27%720.00ซื้อ1.830M81.114B22.62385.09245.00ในทางอุตสาหกรรม
083660 CSA COSMIC
4170.000.00%0.00ขาย082.348B-134.3663.00วัสดุพื้นฐาน
084370 EUGENETECH
12750.00-0.78%-100.00ซื้อ673.725K287.318B7.131802.01126.00เทคโนโลยี
086390 UNITEST
17250.000.00%0.00ซื้อ398.826K349.565B6.672584.35144.00ในทางอุตสาหกรรม
088980 MKIF
10250.000.99%100.00ซื้อ1.054M3542.800B17.77571.300.00ไฟแนนซ์
089140 NEXTURN
13000.001.96%250.00ซื้อ135.803K136.261B39.23325.0071.00ในทางอุตสาหกรรม
089890 KOSES
7400.000.41%30.00ซื้อ115.000K124.197B7.98924.11139.00เทคโนโลยี
090355 NOROOPAINT(1P)
11450.005.05%550.00ซื้อ382.339K164.400B13.20622.57741.00วัสดุพื้นฐาน
090470 JASTECH
14100.005.22%700.00ซื้อ778.771K193.917B9.201458.81258.00ในทางอุตสาหกรรม
091700 PARTRON
11300.00-1.31%-150.00ซื้อ1.131M588.603B61.62185.80482.00เทคโนโลยี
092130 E-CREDIBLE
18650.000.54%100.00ซื้อ11.032K223.409B17.841039.95142.00เทคโนโลยี
092460 HANLA IMS
8850.006.63%550.00ซื้อ152.292K90.914B37.25226.75150.00ในทางอุตสาหกรรม
093320 KINX
30050.006.94%1950.00แนะนำให้ซื้อ266.241K127.906B13.132140.1192.00เทคโนโลยี
093370 FOOSUNG
8500.005.07%410.00ซื้อ2.817M749.189B28.37285.12297.00วัสดุพื้นฐาน
096610 RFSEMI
7090.00-1.94%-140.00ซื้อ500.511K58.715B-211.85376.00เทคโนโลยี
096770 SK INNOVATION
195000.00-0.26%-500.00ซื้อ205.352K17001.350B10.6318387.011419.00พลังงาน
096775 SK INNOVATION(1P)
130500.000.00%0.00ซื้อ3.933K17001.350B10.6318387.011419.00พลังงาน
097230 HANJIN HVY IND
1190.000.00%0.00ขาย0126.167B-2006.262632.00ในทางอุตสาหกรรม
097520 MCNEX
18400.00-1.34%-250.00ซื้อ529.496K268.673B8.632159.94489.00เทคโนโลยี
098660 STO
3490.002.20%75.00ซื้อ4.557K27.633B-135.61120.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
100090 SAMKANG M&T
4625.003.01%135.00ขาย5.630M123.245B-777.37306.00ในทางอุตสาหกรรม
101000 DMC
3320.000.00%0.00ขาย01060.164B-41389.16216.00ในทางอุตสาหกรรม
101240 CQV
8210.003.40%270.00ซื้อ120.021K56.130B9.38846.54141.00วัสดุพื้นฐาน
102710 ENF
17000.002.10%350.00แนะนำให้ซื้อ183.889K236.893B7.762149.95345.00วัสดุพื้นฐาน
104830 WIMCO
28000.0010.45%2650.00แนะนำให้ซื้อ281.916K319.613B10.432431.65216.00วัสดุพื้นฐาน
107640 HANJUNGNCS
2030.000.50%10.00ซื้อ601สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
108490 ROBOTIS
17000.00-1.16%-200.00ซื้อ211.063K193.517B48.10357.59สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
110790 CREAS F&C
25050.000.20%50.00ซื้อ25.447K292.887B6.853648.80สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
110990 DIT
10500.009.72%930.00ซื้อ2.377M180.873B7.661248.97ในทางอุตสาหกรรม
111110 HOJEON
11950.004.82%550.00ซื้อ28.563K92.847B18.16627.88สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00ขาย046.247B-554.9460.00เทคโนโลยี
112610 CSWIND
36100.00-0.82%-300.00แนะนำให้ซื้อ116.489K564.587B32.571119.3295.00พลังงาน
121600 ANP
18350.0010.88%1800.00ซื้อ573.557K177.113B23.09716.89166.00วัสดุพื้นฐาน
122640 YEST
14150.00-2.41%-350.00ซื้อ860.325K157.953B-451.58143.00เทคโนโลยี
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
4335.001.05%45.00ซื้อ1.049M116.433B-802.33348.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
124500 ITCEN
5110.00-0.78%-40.00ซื้อ249.855K81.952B-333.89551.00เทคโนโลยี
131290 TSE
9350.0018.50%1460.00ซื้อ3.081M80.594B8.13970.87386.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ