หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000050 KYUNGBANG
9960.000.00%0.00ซื้อ705266.482B18.95525.59615.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000075 SAMYANGHOLDINGS(1P)
44400.000.45%200.00ซื้อ47552.988B8.727226.61155.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
000155 DOOSAN(1P)
81900.001.24%1000.00แนะนำให้ซื้อ13.840K2381.519B-4746.733930.00ในทางอุตสาหกรรม
000157 DOOSAN(2PB)
86500.003.59%3000.00ซื้อ5.642K2381.519B-4746.733930.00ในทางอุตสาหกรรม
000180 SCE HOLDINGS
1855.00-0.27%-5.00ซื้อ36.951K122.138B-158.9966.00วัสดุพื้นฐาน
000270 KIA MTR
46400.005.45%2400.00ซื้อ2.940M17640.976B11.413857.4851357.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000320 NOROO HOLDINGS
11600.00-0.85%-100.00ซื้อ3.507K158.822B-704.94103.00วัสดุพื้นฐาน
000430 DAEWONKANGUP
4075.005.03%195.00ซื้อ128.963K240.560B16.92229.331022.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000490 DAEDONG
7530.008.82%610.00ซื้อ1.064M143.439B11.32611.33831.00ในทางอุตสาหกรรม
000650 CHUNIL EXP
71800.000.98%700.00ซื้อ499101.464B-909.25409.00ในทางอุตสาหกรรม
000680 LS NETWORKS
2585.002.17%55.00ซื้อ65.084K185.912B14.07179.78446.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
000990 DB HITEK
16000.000.31%50.00ซื้อ308.943K691.040B7.062257.912004.00เทคโนโลยี
001000 SILLATEXTILE
2055.000.00%0.00ขาย43.527K49.890B418.054.9211.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001020 PAPERCOREA
733.000.96%7.00ซื้อ100.437K65.156B-514.41194.00วัสดุพื้นฐาน
001060 JW PHARMA
28100.000.00%0.00ซื้อ27.833K563.904B-406.641095.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001067 JWPHARMA(2PB)
39900.000.50%200.00ซื้อ325563.904B-406.641095.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001260 NAMKWANG ENG & CONS
15150.007.45%1050.00ซื้อ237.327K138.455B16.71843.91258.00ในทางอุตสาหกรรม
001450 HYUNDAI M&F INS
26000.000.58%150.00ซื้อ210.597K2061.161B7.903270.793208.00ไฟแนนซ์
001460 BYC
260000.006.56%16000.00แนะนำให้ซื้อ3.551K181.375B39.556169.21791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001465 BYC(1P)
138000.002.60%3500.00แนะนำให้ซื้อ869181.375B39.556169.21791.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001530 DI DONGIL
83000.000.12%100.00ซื้อ4.186K200.736B-1401.42412.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
001570 KUMYANG
2155.00-3.36%-75.00ขาย55.435K87.047B5.49494.90101.00วัสดุพื้นฐาน
001680 DAESANG
22550.000.45%100.00ซื้อ56.265K777.848B12.431806.273930.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001750 HANYANG SECU
7430.000.00%0.00ซื้อ32.417K94.573B9.27801.15294.00ไฟแนนซ์
001799 TS(3PB)
31750.00-12.89%-4700.00ซื้อ44.351K196.533B163.95152.69572.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
001840 EEHWA
6210.001.64%100.00ซื้อ270.034K121.001B-25.77157.00ในทางอุตสาหกรรม
002100 KYUNGNONG
16650.000.30%50.00ซื้อ339.802K360.083B142.26116.69346.00วัสดุพื้นฐาน
002150 DOHWA ENGINEERING
11750.004.44%500.00ซื้อ414.696K377.017B20.77541.532109.00ในทางอุตสาหกรรม
002220 HANIL IRON & STL
2255.004.16%90.00แนะนำให้ซื้อ102.882K43.254B-563.85วัสดุพื้นฐาน
002240 KIS WIRE
24000.001.27%300.00ซื้อ5.095K473.867B33.70703.251018.00วัสดุพื้นฐาน
002320 HANJIN TRNSPT
32850.001.70%550.00ซื้อ121.329K381.251B-2522.662251.00ในทางอุตสาหกรรม
002460 HWASUNG IND
12600.001.61%200.00ซื้อ53.367K150.166B3.413640.73326.00ในทางอุตสาหกรรม
002690 DONG IL STEEL MFG
2895.003.39%95.00ซื้อ61.762K42.000B160.8017.41131.00วัสดุพื้นฐาน
002785 CHINHUNG INT(1PB)
5350.004.90%250.00ซื้อ31.984K294.463B9.04223.93218.00ในทางอุตสาหกรรม
002787 CHINHUNG INT (2PB)
13100.001.95%250.00ซื้อ4.182K294.463B9.04223.93218.00ในทางอุตสาหกรรม
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1340.001.13%15.00แนะนำให้ซื้อ73.100K46.320B4.26311.10192.00วัสดุพื้นฐาน
002920 YOOSUNG ENT
2805.000.18%5.00ซื้อ64.075K71.813B8.29337.73702.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003010 HAEIN CORP
5410.000.00%0.00ซื้อ168.533K60.910B-5.73339.00ในทางอุตสาหกรรม
003240 TAEKWANG IND
1177000.002.17%25000.00ซื้อ5621282.637B4.33265983.601504.00วัสดุพื้นฐาน
003540 DAISHIN SECU
13250.000.38%50.00ซื้อ111.566K1000.309B8.341596.991701.00ไฟแนนซ์
003720 SAMYOUNG CHEM
1135.006.07%65.00แนะนำให้ซื้อ162.089K36.367B-167.32263.00วัสดุพื้นฐาน
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3425.002.54%85.00ซื้อ156.514K43.420B12.31271.2162.00วัสดุพื้นฐาน
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
96700.000.00%0.00ซื้อ374128.418B2.6336744.80157.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004140 DONGBANG TRNSPT & L
1915.003.51%65.00แนะนำให้ซื้อ847.170K61.584B3.56529.38832.00ในทางอุตสาหกรรม
004170 SHINSEGAE
262000.000.19%500.00ซื้อ28.739K2572.220B3.2680109.863439.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004370 NONGSHIM
253000.002.43%6000.00ซื้อ16.477K1428.308B18.2513531.605009.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
004565 HYUNDAI BNG STEEL(1P)
63700.004.08%2500.00ซื้อ2.472K139.027B9.95926.78445.00วัสดุพื้นฐาน
004780 DAERYUK
4745.000.96%45.00ซื้อ16.576K74.745B23.10203.49433.00วัสดุพื้นฐาน
004840 DRB HOLDING
5530.001.28%70.00ซื้อ4.312K105.227B19.57279.00344.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
004910 CHOKWANG PAINT
6400.000.63%40.00ซื้อ4.962K81.408B-392.29421.00วัสดุพื้นฐาน
004960 HANSHIN CONST
16200.001.89%300.00ซื้อ8.761K183.974B1.998144.85854.00ในทางอุตสาหกรรม
004980 SUNGSHIN CEMENT
10000.002.04%200.00ซื้อ454.163K236.328B7.281370.87690.00วัสดุพื้นฐาน
004985 SUNGSHINCEMENT(1P)
13350.003.49%450.00ซื้อ65.576K236.328B7.281370.87690.00วัสดุพื้นฐาน
005010 HUSTEEL
11100.002.30%250.00ซื้อ59.294K82.695B9.691166.56573.00วัสดุพื้นฐาน
005160 DONGKUK
2610.00-0.76%-20.00ซื้อ68.600K135.509B16.27161.63394.00วัสดุพื้นฐาน
005250 GCH CORP
21300.00-0.47%-100.00ซื้อ41.475K961.592B-127.41170.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
005320 KUKDONG
1750.004.17%70.00ซื้อ1.711M45.935B6.64301.6973.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005380 HYUNDAI MTR
133000.002.70%3500.00แนะนำให้ซื้อ1.004M34062.250B18.077165.91122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
86100.000.35%300.00ซื้อ65.576K34062.250B18.077165.91122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
74800.001.91%1400.00แนะนำให้ซื้อ4.997K34062.250B18.077165.91122217.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005440 HYUNDAI GREEN FOOD
12150.001.25%150.00ซื้อ88.860K1047.683B10.661125.314475.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
11800.001.72%200.00ซื้อ27.808K169.044B-229.751585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
14750.001.03%150.00แนะนำให้ซื้อ32.633K169.044B-229.751585.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005850 SL CORP.
23250.002.20%500.00ซื้อ80.146K1056.704B17.891271.964124.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
005935 SAMSUNGELEC(1P)
40750.00-0.49%-200.00ซื้อ848.659K334199.327B10.624632.8798557.00เทคโนโลยี
005965 DONGBU(1P)
19850.00-0.25%-50.00แนะนำให้ซื้อ8.890K195.211B3.372774.41835.00ในทางอุตสาหกรรม
006050 KUKYOUNGG&M
1410.001.81%25.00ซื้อ1.058M46.945B63.9021.67110.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
006370 DAEGU DPT STR
6060.0010.38%570.00ซื้อ133.051K59.411B-3616.95453.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007070 GS RETAIL
41250.00-1.55%-650.00ซื้อ98.494K3226.300B26.741566.818830.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007110 ILSHIN STONE
3895.000.91%35.00ซื้อ9.668M298.876B518.387.4581.00วัสดุพื้นฐาน
007120 MIRAEING
308.00-0.96%-3.00ซื้อ138.199K40.021B-79.0051.00ไฟแนนซ์
007310 OTTOGI
589000.00-0.84%-5000.00ขาย2.437K1937.232B12.8746168.413231.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
007330 PUREUN S.BK.
8260.000.12%10.00ซื้อ5.516K124.433B4.461848.00127.00ไฟแนนซ์
007575 ILYANGPHARM(1P)
16800.00-2.89%-500.00ขาย1.289K396.873B-283.52636.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
007610 SEONDO ELEC
4000.000.00%0.00ซื้อ233.604K71.476B-31.42181.00ในทางอุตสาหกรรม
007700 F&F
91900.002.22%2000.00ซื้อ80.972K1384.460B17.595111.32252.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007720 DAEMYUNG CORPORATION
2085.000.48%10.00ซื้อ3.002M209.161B-22.25287.00ในทางอุตสาหกรรม
007860 SEOYON
3820.001.73%65.00ซื้อ87.290K81.511B-1117.1616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008060 DAEDUCK ELEC
10100.000.00%0.00ซื้อ677.586K808.611B1.875391.351237.00เทคโนโลยี
008260 NI STEEL
2465.00-2.38%-60.00ซื้อ166.163K72.215B8.95317.55194.00วัสดุพื้นฐาน
008420 MOONBAE STL
3025.003.42%100.00ซื้อ1.509M57.314B13.89214.9162.00วัสดุพื้นฐาน
008500 ILJEONG IND
18800.00-2.08%-400.00ซื้อ1.451K22.687B-8958.55147.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008870 KUMBI
66400.000.76%500.00ซื้อ7865.900B6.5210110.55244.00วัสดุพื้นฐาน
008970 DONGYANG STL PIPE
1395.004.89%65.00ซื้อ8.114M158.098B-37.51173.00วัสดุพื้นฐาน
009150 SAMSUNG ELEC MECH
103000.001.48%1500.00แนะนำให้ซื้อ639.826K7378.410B11.808599.1811774.00เทคโนโลยี
009160 SIMPAC
3535.002.61%90.00ซื้อ444.807K208.571B2.611318.48296.00ในทางอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2650.001.15%30.00ซื้อ4.085M203.730B-33.75629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009460 HANCHANG PAPER
3205.00-0.47%-15.00แนะนำให้ซื้อ3.383M192.129B23.26138.41216.00วัสดุพื้นฐาน
010040 KRC
5860.000.00%0.00ซื้อ509.530K130.858B20.93279.95594.00วัสดุพื้นฐาน
010400 WOOJINI&S
8660.002.49%210.00ซื้อ45.563K64.406B-234.90ในทางอุตสาหกรรม
010470 ORICOM
5050.00-1.94%-100.00ซื้อ5.461K57.311B6.79777.03297.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010580 JICO
893.002.64%23.00ซื้อ882.940K50.289B113.457.67123.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
010820 FIRSTEC
2525.0014.77%325.00ซื้อ9.496M102.493B-807.94406.00ในทางอุตสาหกรรม
011160 DOOSANENC
1400.002.56%35.00ซื้อ276.766K445.571B-6887.701854.00ในทางอุตสาหกรรม
011200 HYUNDAI MERC MAR
3820.00-0.39%-15.00ซื้อ602.641K1203.445B-3932.561248.00ในทางอุตสาหกรรม
011210 HYUNDAI WIA
50900.003.46%1700.00แนะนำให้ซื้อ171.395K1306.837B-459.613447.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
011390 BUSAN IND
187500.0010.95%18500.00ซื้อ277.135K178.464B48.403492.0041.00วัสดุพื้นฐาน
011500 HANNONG
4055.001.50%60.00ซื้อ6.907K61.100B9.77408.93164.00วัสดุพื้นฐาน
012330 HYUNDAI MOBIS
251500.001.21%3000.00ซื้อ193.741K23533.116B11.8021064.998569.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012620 WONIL
8940.00-0.56%-50.00ซื้อ5.473K39.556B6.611359.59126.00วัสดุพื้นฐาน
012630 HDC HOLDINGS
13050.00-1.14%-150.00ซื้อ271.549K759.291B4.842729.681614.00ในทางอุตสาหกรรม
013120 DONGWON
4430.001.14%50.00ซื้อ117.560K397.739B3.101411.44201.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
013360 ILSUNG CONST
1620.00-1.82%-30.00ซื้อ786.166K89.141B33.9448.61409.00ในทางอุตสาหกรรม
013570 DY
5040.00-0.59%-30.00เป็นกลาง53.089K128.684B39.16129.45330.00ในทางอุตสาหกรรม
014160 DAEYOUNG PKG
1235.00-1.98%-25.00ซื้อ2.737M129.918B10.31122.42360.00วัสดุพื้นฐาน
014440 YOUNGBO CHEM
3450.00-0.58%-20.00เป็นกลาง17.009K67.665B9.27374.23280.00วัสดุพื้นฐาน
014470 BUBANG
3450.000.00%0.00ซื้อ7.350M184.831B72.6147.5141.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
014910 SUNGMOON ELEC
2350.007.55%165.00ซื้อ2.115M50.319B-86.76126.00ในทางอุตสาหกรรม
014915 SUNGMOONELEC(1P)
13500.004.65%600.00แนะนำให้ซื้อ102.322K50.319B-86.76126.00ในทางอุตสาหกรรม
014990 IN THE F
3775.00-0.13%-5.00ซื้อ3.322M222.755B-100.01288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015350 BUSAN CTY GAS
35850.000.00%0.00ซื้อ2.675K358.536B6.875216.63310.00สาธารณูปโภค
015360 YESCO HOLDINGS
38700.003.34%1250.00ซื้อ2.901K224.700B31.641183.51320.00สาธารณูปโภค
015590 CURO
796.001.53%12.00แนะนำให้ซื้อ1.056M104.886B-52.61244.00ในทางอุตสาหกรรม
015750 SW HITECH
3790.001.74%65.00ซื้อ167.872K297.969B10.06371.371465.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015860 ILJIN HOLDINGS
5690.009.85%510.00แนะนำให้ซื้อ902.064K238.205B104.7649.4512.00ในทางอุตสาหกรรม
016250 ETEC
77200.00-0.64%-500.00ซื้อ11.234K203.891B4.7616320.76669.00ในทางอุตสาหกรรม
016385 DONGBU STL(1P)
105000.0021.11%18300.00ซื้อ60.972K1320.096B-10145.91712.00วัสดุพื้นฐาน
016740 DUAL
3345.000.75%25.00แนะนำให้ซื้อ1.107M89.861B5.84572.85สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
016920 CAS
1755.007.34%120.00แนะนำให้ซื้อ875.479K34.335B11.25147.52373.00ในทางอุตสาหกรรม
017040 KWANG MYUNG ELEC
2515.00-0.20%-5.00ซื้อ301.278K109.211B24.61102.39195.00ในทางอุตสาหกรรม
017250 INTERM
2685.001.13%30.00ซื้อ112.386K54.548B-338.25284.00เทคโนโลยี
017480 SAMSCO
4495.004.41%190.00ซื้อ291.841K66.482B8.67496.7994.00วัสดุพื้นฐาน
017510 SEMYUNGELEC
6000.004.35%250.00ซื้อ359.734K87.665B28.38202.6977.00ในทางอุตสาหกรรม
017800 HYUNDAI ELEV
94200.000.75%700.00ซื้อ317.567K2543.138B69.891337.751874.00ในทางอุตสาหกรรม
018260 SAMSUNG SDS
200500.000.00%0.00ซื้อ43.200K15508.712B24.198290.0013705.00เทคโนโลยี
018880 HANON SYSTEMS
12350.000.41%50.00ซื้อ329.164K6565.740B24.25507.412136.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019180 THN
4910.007.56%345.00ซื้อ692.682K82.170B4.58997.67356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019210 YG-1
8100.000.12%10.00ซื้อ133.291K246.797B13.01634.801528.00ในทางอุตสาหกรรม
019440 SEAH SPECIAL STEEL
13850.000.36%50.00ซื้อ4.573K116.106B14.43956.20305.00วัสดุพื้นฐาน
021050 SEOWON
1195.000.00%0.00ซื้อ809.829K55.516B11.89100.54143.00วัสดุพื้นฐาน
024090 DCM
12600.00-0.79%-100.00ซื้อ11.693K148.590B7.511691.61123.00วัสดุพื้นฐาน
024110 IBK
13500.000.37%50.00ซื้อ540.324K7733.002B5.232570.3212603.00ไฟแนนซ์
024740 HANILFORGING
1775.00-1.39%-25.00แนะนำให้ซื้อ6.224M53.265B243.267.51210.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025820 LEEKU IND
1775.00-1.66%-30.00ซื้อ313.919K60.361B-54.14160.00วัสดุพื้นฐาน
025870 SILLA SG
13400.003.88%500.00ซื้อ3.329M51.600B-447.44187.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
025980 ANANTI
15150.001.68%250.00ซื้อ4.535M1256.458B-147.33247.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026040 J.ESTINA
6800.002.72%180.00ซื้อ302.555K104.804B-194.55407.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
026150 TSCONSTRUCT
6030.002.55%150.00แนะนำให้ซื้อ350.600K88.170B192.3930.56241.00ในทางอุตสาหกรรม
026910 KWANGJININD
5540.003.36%180.00แนะนำให้ซื้อ274.567K34.333B-83.7198.00วัสดุพื้นฐาน
027050 COREANA
3705.000.14%5.00ซื้อ379.520K148.000B47.5177.88363.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
027390 HGTC
19050.002.70%500.00ซื้อ13.387K109.412B13.301394.48359.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
027970 SEHA
2370.0025.40%480.00ซื้อ4.577M55.872B8.85213.65239.00วัสดุพื้นฐาน
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
69000.001.77%1200.00ซื้อ5.149K15206.729B10.738594.3012083.00ในทางอุตสาหกรรม
030200 KT
27600.000.18%50.00ซื้อ268.381K6753.853B10.462634.2323371.00บริการโทรคมนาคม
032640 LG UPLUS
13750.002.23%300.00ซื้อ1.639M5872.423B12.761053.867693.00บริการโทรคมนาคม
032680 SOFTCEN
1610.003.21%50.00แนะนำให้ซื้อ214.256K51.249B41.0238.03112.00เทคโนโลยี
033100 CHERYONGELEC
7850.000.77%60.00ซื้อ224.794K125.122B30.77253.19119.00ในทางอุตสาหกรรม
033250 CHASYS
4580.009.83%410.00ซื้อ35.366M100.080B-37.64205.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033500 DONGSUNG FINETEC
10550.00-1.40%-150.00ซื้อ529.646K284.980B231.7046.18506.00วัสดุพื้นฐาน
033660 AJU CAPITAL
11000.00-2.65%-300.00ซื้อ60.310K647.067B7.361535.19633.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน เหรียญ TradingView ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ