หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000020 DONGWHA PHARM
8590.002.87%240.00ซื้อ912.272K230.525B47.23176.78เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000220 YUYU PHARMA
13250.008.16%1000.00ซื้อ1.576M72.016B18.58671.55308.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000225 YUYUPHARMA(1P)
8000.007.24%540.00ซื้อ184.427K72.016B11.31671.55308.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
000520 SAMIL PHARM
22800.006.05%1300.00ซื้อ656.946K131.225B-205.26เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001060 JW PHARMA
32150.0014.01%3950.00ซื้อ986.523K587.456B-464.471179.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
001340 PAIKKWANG IND
3900.0025.40%790.00ซื้อ32.155M133.604B7.28427.32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
001540 AHN-GOOK PHA
12050.004.33%500.00ซื้อ348.912K132.353B18.13647.28500.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002630 OBI
393.0023.97%76.00ซื้อ91.442M72.446Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002700 SHINIL IND
2010.00-0.25%-5.00ซื้อ3.055M143.161B21.6093.28126.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
002720 KUKJE PHARMA
8380.0029.92%1930.00แนะนำให้ซื้อ9.889M112.948B-217.42เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
002760 BOLAK
2650.0018.83%420.00ซื้อ26.520M133.577B303.367.35132.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
002800 SINSIN PHARM
8030.008.37%620.00ซื้อ2.458M112.413B39.43187.95305.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1665.0014.04%205.00ซื้อ60.707M352.813B-70.20เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
003120 ILSUNG PHARM
82300.00-1.20%-1000.00ซื้อ3.869K111.936B3313.89เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004540 KLEANNARA
3970.0029.95%915.00ซื้อ6.786M113.766B-786.44544.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004545 KLEANNARA(1P)
30150.0029.96%6950.00ซื้อ377.202K113.766B-786.44544.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
004720 WOORIDUL PHARM
7300.006.57%450.00ซื้อ1.432M79.762B35.65201.13254.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
004780 DAERYUK
4410.004.63%195.00ซื้อ1.071M67.032B19.48216.34445.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
005257 GCH CORP(2PB)
18600.001.64%300.00แนะนำให้ซื้อ12.676K830.851B-82.75202.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005380 HYUNDAI MTR
131000.000.38%500.00ซื้อ1.646M34325.300B11293.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
005385 HYUNDAIMTR(1P)
75900.00-1.17%-900.00ซื้อ60.155K20200.600B11293.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
83900.00-0.71%-600.00ซื้อ156.905K22225.900B11293.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
73600.00-1.34%-1000.00ซื้อ10.364K19622.000B11293.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
005500 SAMJIN PHARM
26000.001.36%350.00ซื้อ547.860K315.567B267.5395.88687.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
005690 PHARMICELL
8480.001.92%160.00ซื้อ2.580M498.751B-157.83121.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
006280 GC CORP
139000.009.45%12000.00แนะนำให้ซื้อ271.084K1449.470B83.251525.572034.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
006980 WOOSUNG FEED
3330.004.72%150.00แนะนำให้ซื้อ6.567M81.765B-262.32284.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
007070 GS RETAIL
40650.00-0.37%-150.00ซื้อ188.311K3141.600B24.651655.2110207.00การค้าปลีก
007370 JINYANGPHARM
8650.0013.37%1020.00ซื้อ12.676M85.284B63.12120.88218.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
007460 APROGEN KIC
2780.00-0.71%-20.00ซื้อ11.024M430.428B-234.36บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
007570 ILYANG PHARM
27750.0013.03%3200.00ซื้อ1.184M446.938B647.9937.89624.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
007575 ILYANGPHARM(1P)
19400.009.30%1650.00ซื้อ15.816K446.938B468.5137.89624.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009290 KWANGDONG PHARM
6970.004.50%300.00ซื้อ1.889M264.003B11.90560.74993.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009300 SAM-A PHARM.
18850.007.41%1300.00ซื้อ388.225K107.114B10.921606.42เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
009620 SAMBO IND
1070.00-7.36%-85.00ซื้อ29.473M43.670B-646.50397.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
010600 WELLBIOTEC
2680.002.29%60.00ซื้อ2.638M112.685B-306.7741.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
011000 GENEONE
6400.0029.55%1460.00ซื้อ3.667M162.230B-328.4936.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
011040 KDPHARM
8570.006.99%560.00ซื้อ492.631K189.663B32.98242.89เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
011160 DOOSANENC
1530.002.00%30.00แนะนำให้ซื้อ480.354K489.945B-6409.931328.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
012690 MONALISA
8090.0029.86%1860.00แนะนำให้ซื้อ12.591M227.774B372.1816.74177.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
013990 AGABANG&CO
5250.0011.46%540.00ซื้อ15.360M154.900B-530.61183.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
014100 MED
13800.0029.58%3150.00แนะนำให้ซื้อ4.676M123.147B5.851819.88184.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
016580 WHANIN PHARM
15700.00-0.95%-150.00ซื้อ52.004K241.984B12.331285.58462.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
016920 CAS
1930.0015.22%255.00ซื้อ11.705M36.653B12.27140.99315.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
017180 MYUNGMOON PHARM
5440.003.42%180.00แนะนำให้ซื้อ4.613M128.304B-311.87542.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
017650 DAELIMPAPER
1525.004.81%70.00ซื้อ7.937M65.475B5.10285.11129.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
017890 KAI
9090.004.12%360.00แนะนำให้ซื้อ2.488M179.669B5.561570.27150.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
018120 JRDISTILLER
31300.004.16%1250.00แนะนำให้ซื้อ19.995K198.864B17.131754.1853.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
018620 WOOGENE B&G
3495.0014.40%440.00ซื้อ20.003M79.322B-194.8597.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018680 SEOUL PHARMA
7970.006.84%510.00แนะนำให้ซื้อ799.987K63.302B1026.017.27เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
018880 HANON SYSTEMS
11250.000.90%100.00ซื้อ1.071M5951.870B20.32549.052330.00การผลิตของผู้ผลิต
019170 SHINPOONG PHARM
7710.001.45%110.00แนะนำให้ซื้อ7.103M379.793B142.5453.32เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
7630.004.66%340.00ซื้อ460.474K364.301B136.7353.32เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
020150 ILJIN MATERIALS
51200.003.23%1600.00แนะนำให้ซื้อ704.907K2287.100B49.66998.89538.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
020760 ILJIN DISPLAY
5680.003.84%210.00ซื้อ960.440K154.536B-876.93494.00การผลิตของผู้ผลิต
023910 DAIHANPHARM
32200.002.55%800.00ซื้อ137.968K188.400B6.874568.21เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
030520 HANCOM
11650.003.56%400.00ซื้อ1.309M261.006B-355.51479.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
032280 SAMIL
2080.000.48%10.00ซื้อ89.642K32.128B24.7883.52115.00ระบบขนส่ง
033230 INSUNG
2645.006.22%155.00แนะนำให้ซื้อ125.081K46.698B-43.91204.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
034020 DHICO
6220.001.30%80.00ซื้อ3.165M1241.130B-3968.377294.00การผลิตของผู้ผลิต
034940 CHOA PHARM.
4990.0018.53%780.00ซื้อ10.394M119.753B-72.76เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
036480 DSMBIO
18550.009.12%1550.00ซื้อ775.316K64.600B18.09939.50136.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
036540 SFASEMICON
5870.000.17%10.00ซื้อ9.914M829.581B35.90163.52641.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
036570 NCSOFT
644000.00-0.31%-2000.00ซื้อ90.453K13312.400B35.9317990.883458.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
036640 HRS
3180.0026.19%660.00ซื้อ7.862M41.214B-634.38147.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
038070 SEOULIN
14050.0019.57%2300.00ซื้อ6.641M91.398B10.691107.16เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
040350 CUROCOM
2860.008.75%230.00ซื้อ7.239M287.363B-189.6925.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
041920 MEDIANA
9000.0010.02%820.00แนะนำให้ซื้อ987.069K70.163B9.31878.67172.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
042040 KPM TECH
1310.0013.91%160.00ซื้อ32.820M108.871B-86.1255.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
043200 PARU
4650.0029.89%1070.00ซื้อ26.023M128.853B-354.54136.00การผลิตของผู้ผลิต
044340 WINIX
28150.004.45%1200.00แนะนำให้ซื้อ1.646M440.433B12.572144.31การผลิตของผู้ผลิต
044480 BIOGENETICS
7170.0015.09%940.00แนะนำให้ซื้อ2.059M80.589B19.27323.2389.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
044960 EAGLE VET. TECH
8850.0011.74%930.00ซื้อ12.554M97.217B85.8992.21125.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
045060 OKONG CORP.
7170.0029.89%1650.00แนะนำให้ซื้อ4.328M93.037B14.73374.85149.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
045520 CLEAN & SCIENCE
33800.0017.57%5050.00ซื้อ4.486M177.628B17.741620.53อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
049830 SEUNG IL
14550.0029.91%3350.00ซื้อ1.395M66.164B-2.63355.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
051780 CUROHOLDINGS
1250.008.23%95.00ซื้อ9.816M90.952B-126.4686.00บริการผู้บริโภค
052690 KEPCO E&C
21250.000.47%100.00แนะนำให้ซื้อ221.642K804.620B46.91450.862386.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
053620 TAEYANG
9090.009.92%820.00ซื้อ357.815K65.838B12.15680.83260.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
058110 MEKICS
6110.0030.00%1410.00แนะนำให้ซื้อ570.344K25.199B-275.8158.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
058630 MGAME
3925.001.82%70.00แนะนำให้ซื้อ721.162K75.342B19.02202.63บริการทางด้านเทคโนโลยี
059210 META
2920.000.17%5.00ซื้อ3.269M67.824B-83.25เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
060240 LONGTU KOREA
5650.008.65%450.00ซื้อ3.643M132.232B7.02769.52การสื่อสาร
060590 CTC BIO
7780.0015.26%1030.00ซื้อ3.684M128.508B-824.11เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
061250 HWAIL PHARM
8050.0012.75%910.00ซื้อ4.910M117.133B27.73257.49เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
064290 INTEKPLUS
5620.000.54%30.00ซื้อ224.168K67.820B133.6183.60160.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
064550 BIONEER
8470.0016.03%1170.00ซื้อ3.992M162.505B-335.72380.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
065060 GNCO
1465.0010.57%140.00ซื้อ17.311M129.667B-407.75151.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
065170 NEXT BT
2020.0022.05%365.00ซื้อ24.199M102.452B-61.5533.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
065950 WELCRON
6200.0029.84%1425.00แนะนำให้ซื้อ4.809M133.655B16.86283.29211.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
066130 HAATZ
8350.004.64%370.00ซื้อ1.654M97.474B36.83216.69สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
066310 QSI
17300.002.67%450.00แนะนำให้ซื้อ172.706K135.034B307.2154.85115.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
067080 DH PHARM
12600.003.70%450.00ซื้อ370.352K211.460B23.73512.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
067170 AUTECH
12150.000.41%50.00ซื้อ227.479K179.672B10.281176.6995.00การผลิตของผู้ผลิต
067290 JW SHINYAK
5240.006.29%310.00แนะนำให้ซื้อ2.538M204.830B-126.01สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
067370 SUNBIO
21200.00-4.93%-1100.00ซื้อ3.827K171.044Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
071460 WINIADIMCHAE
3255.001.72%55.00แนะนำให้ซื้อ497.954K113.815B-9.66597.00การผลิตของผู้ผลิต
072020 CAVAC
22200.0014.14%2750.00ซื้อ4.486M193.696B95.96202.69165.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
072710 NONGSHIM HOLDINGS
77300.00-1.78%-1400.00ขาย1.689K364.994B7.969882.946.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
075970 DONGKUK R&S
2425.00-2.22%-55.00ขาย2.199M45.632B20.42121.4363.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
078140 DAEBONGLS
8690.0011.84%920.00ซื้อ1.749M86.143B14.57533.22119.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
080470 SCAUTOTECH
8460.000.71%60.00แนะนำให้ซื้อ784.795K61.320B-384.61257.00การผลิตของผู้ผลิต
082920 VITCELL
17150.001.78%300.00ซื้อ282.593K361.173B16.481022.64355.00การผลิตของผู้ผลิต
083450 GST
16000.00-2.74%-450.00ซื้อ625.216K146.310B10.071662.08605.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
083550 KM
15100.0029.61%3450.00แนะนำให้ซื้อ4.284M110.395B696.49การผลิตของผู้ผลิต
084650 LABGEN
6920.0024.24%1350.00ซื้อ5.519M57.274B-205.29233.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
084850 ITM SEMICONDUCTOR
54000.004.65%2400.00ซื้อ483.182K1167.360Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
086060 GENEBIOTECH
7700.0015.27%1020.00ซื้อ10.299M57.519B-241.9435.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
086280 HYUNDAI GLOVIS
152500.00-2.24%-3500.00ซื้อ199.324K5850.000B13399.13ระบบขนส่ง
086670 BMT
8330.002.33%190.00แนะนำให้ซื้อ154.636K66.313B12.16669.19การผลิตของผู้ผลิต
086960 HANCOM MDS
11900.00-2.06%-250.00แนะนำให้ซื้อ450.280K99.992B9.811239.08323.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
089030 TECHWING
18450.004.24%750.00ซื้อ1.079M331.396B-102.45เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
090460 BH
23500.004.21%950.00ซื้อ2.011M679.150B7.653177.03เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
091120 EM-TECH
12350.001.23%150.00ซื้อ521.672K191.223B12.481010.81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
091970 NANO CHEM TECH
4095.0027.37%880.00ซื้อ17.302M78.534B-208.0056.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
096530 SEEGENE
33700.002.90%950.00ซื้อ3.352M851.236B31.881027.24322.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
100700 SEWOONMEDICAL
3595.005.12%175.00ซื้อ1.042M148.056B14.09242.71202.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
101360 E&D
7550.003.42%250.00ซื้อ21843.167B48.00การผลิตของผู้ผลิต
101390 IM
1220.0011.42%125.00แนะนำให้ซื้อ3.955M45.909B-612.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
102280 SBW
1390.0029.91%320.00ซื้อ57.692M138.149B-4081.90195.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
106190 HTP
13800.004.15%550.00ซื้อ1.590M93.926B-114.77เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
108230 TOPTEC
12050.008.07%900.00ซื้อ4.775M388.116B-1.36การผลิตของผู้ผลิต
109820 GENEMATRIX
3920.008.74%315.00ซื้อ4.958M66.550B-128.0640.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
109960 APROGEN H&G
820.00-6.92%-61.00เป็นกลาง8.254M157.287B-61.6826.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
115390 L&L
14950.00-0.33%-50.00ซื้อ1.446M812.799B55.87268.50488.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
5380.00-0.19%-10.00ซื้อ2.068M189.348B-509.1228.00บริการการกระจายสินค้า
119650 KC COTTRELL
7000.00-0.57%-40.00แนะนำให้ซื้อ480.802K91.520B17.79395.69230.00การผลิตของผู้ผลิต
120240 DAEJUNG C&M
16950.0010.42%1600.00ซื้อ2.113M108.991B11.291364.76161.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
127120 DNALINK
3670.004.41%155.00ขาย635.045K40.340B-472.3168.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
131030 DHP
8580.005.28%430.00ซื้อ723.845K133.047B861.40เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
7910.004.35%330.00แนะนำให้ซื้อ1.849M56.489B34.56219.31122.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
131970 TESNA
68300.004.92%3200.00ซื้อ325.509K440.160B25.812522.27265.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
134060 E-FUTURE
6640.008.85%540.00แนะนำให้ซื้อ333.988K27.451B18.42331.1549.00บริการผู้บริโภค
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
775.008.24%59.00ซื้อ8.126Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
142280 GCMS
6760.0030.00%1560.00ซื้อ5.563M109.550B-1436.22179.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
187790 NANO
2375.007.71%170.00ซื้อ3.762M56.502B-78.4763.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
189330 XIILAB
20000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ3บริการทางด้านเทคโนโลยี
200710 ADTECHNOLOGY
32100.002.88%900.00ซื้อ888.605K285.038B45.15693.4678.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
200780 BCWORLDPHARM
15400.003.36%500.00ซื้อ160.816K125.482B13.201131.95เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
202960 PANDORA TV
685.000.00%0.00ซื้อ20เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
206640 BODITECH
16900.0030.00%3900.00ซื้อ213.186K298.519B77.54167.83เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
494000.002.28%11000.00แนะนำให้ซื้อ319.440K31957.700B3066.64เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
214390 KYONGBO
9830.009.47%850.00ซื้อ1.404M214.684B21.30421.60450.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
214610 MICO BIO
7600.002.70%200.00แนะนำให้ซื้อ99995.968B100.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
215380 WOOJUNG BIO
7980.0020.00%1330.00ซื้อ5.526M69.529B-309.97108.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
6690.006.02%380.00ซื้อ3.689M141.439B-80.68166.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
217910 SJCHEM
370.004.23%15.00ซื้อ2อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
218150 MILAE BIORESOURCES
3540.004.73%160.00ซื้อ5.169M60.118B35.0598.0933.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
224810 EOMJIHOUSE
4610.0014.53%585.00แนะนำให้ซื้อ216.905B695.08124.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
225220 GENOLUTION
8990.00-0.11%-10.00ซื้อ225เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ