หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
000210 DAELIM IND
103000.001.48%1500.00ซื้อ91.941K3584.400B6.1516740.745232.00ในทางอุตสาหกรรม
000215 DAELIMIND(1P)
43600.001.63%700.00แนะนำให้ซื้อ8.731K3584.400B6.1516740.745232.00ในทางอุตสาหกรรม
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
95500.005.18%4700.00ซื้อ119.689K478.442B17.425480.6424.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
001940 KISCO HOLDINGS
14050.000.72%100.00แนะนำให้ซื้อ16.451K259.593B8.481657.6423.00วัสดุพื้นฐาน
002250 ALVOGEN KOREA
28700.000.00%0.00ซื้อ0340.322B28.99990.02605.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
002290 SAMIL ENTERPRISE
3285.000.00%0.00ซื้อ20.045K40.734B13.16249.5457.00ในทางอุตสาหกรรม
002700 SHINIL IND
2240.003.23%70.00แนะนำให้ซื้อ40.755M157.354B13.50165.95126.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
003720 SAMYOUNG CHEM
1095.0015.75%149.00ซื้อ4.837M37.217B-201.67263.00วัสดุพื้นฐาน
004650 CHANGHAE ETHANOL
13150.001.15%150.00ซื้อ33.882K104.465B28.99453.5845.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005180 BINGGRAE
74800.001.91%1400.00ซื้อ34.757K661.367B18.124128.961609.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
005190 DONGSUNG CHEM
16400.000.31%50.00แนะนำให้ซื้อ46.130K86.629B14.851104.63223.00วัสดุพื้นฐาน
005290 DONGJIN
12550.009.13%1050.00ซื้อ2.853M645.252B13.53927.841329.00วัสดุพื้นฐาน
005800 SHINYOUNG WACOAL
123500.000.82%1000.00ซื้อ86111.150B41.023010.45812.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007530 YOUNGSIN
1745.000.00%0.00ขาย022.132B10.94202.08380.00ในทางอุตสาหกรรม
007680 DAEWON
16450.002.49%400.00แนะนำให้ซื้อ113.826K181.773B5.842817.57สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
007980 PAN-PACIFIC
3225.00-0.92%-30.00ซื้อ407.699K151.461B15.93213.42616.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3685.003.80%135.00ซื้อ132.791K38.657B12.31299.46137.00ในทางอุตสาหกรรม
008290 WPMULSAN
3775.00-0.53%-20.00ซื้อ415.246K142.142B-99.8650.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
008350 NAMSUN ALUM
4070.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ43.100M448.429B17.83228.21597.00วัสดุพื้นฐาน
008355 NAMSUNALUM(1P)
45250.00-7.46%-3650.00แนะนำให้ซื้อ404.585K448.429B17.83228.21597.00วัสดุพื้นฐาน
008490 SUHEUNG
33650.008.55%2650.00ซื้อ209.522K389.301B14.632300.56727.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
009160 SIMPAC
2715.000.18%5.00ซื้อ193.825K164.375B2.071311.12296.00ในทางอุตสาหกรรม
009270 SHINWON
2065.0011.02%205.00ซื้อ14.432M151.789B-87.43629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009275 SHINWON(1P)
58500.0017.94%8900.00ซื้อ98.254K151.789B-87.43629.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
009620 SAMBO IND
7640.000.00%0.00ซื้อ031.513B-2649.26362.00วัสดุพื้นฐาน
010640 CHINYANGPOLY
2420.001.26%30.00แนะนำให้ซื้อ65.088K24.200B25.2795.7745.00วัสดุพื้นฐาน
011080 HYUNGJI I&C
772.000.00%0.00ขาย711.038K30.074B-159.87240.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
012030 DB
925.000.33%3.00แนะนำให้ซื้อ2.729M176.703B-20.75387.00เทคโนโลยี
012510 DOUZONE BIZON
64300.003.71%2300.00ซื้อ206.099K1868.081B44.441446.841001.00เทคโนโลยี
013000 SEWOO GLOBAL
1840.00-2.39%-45.00แนะนำให้ซื้อ2.132M43.587B85.6422.3030.00วัสดุพื้นฐาน
014440 YOUNGBO CHEM
4120.001.10%45.00แนะนำให้ซื้อ47.236K80.340B14.01293.98280.00วัสดุพื้นฐาน
014915 SUNGMOONELEC(1P)
15300.00-0.65%-100.00แนะนำให้ซื้อ398.874K66.471B266.0611.05126.00ในทางอุตสาหกรรม
014990 IN THE F
2345.0017.25%345.00ซื้อ20.097M138.191B611.363.84288.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
015230 DAECHANG FORGING
42350.001.93%800.00ซื้อ6.126K84.700B7.066002.63126.00ในทางอุตสาหกรรม
016250 ETEC
115500.00-1.28%-1500.00ซื้อ12.237K303.427B8.7313237.16669.00ในทางอุตสาหกรรม
017680 DECO&E
182.000.00%0.00ขาย021.237B-67.43113.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
017890 KAI
9120.003.05%270.00ซื้อ219.197K187.695B6.551393.28146.00วัสดุพื้นฐาน
019180 THN
3180.0017.34%470.00ซื้อ2.773M57.240B11.28281.99356.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
019490 HITRON
4490.006.90%290.00แนะนำให้ซื้อ19.175K21.836B30.30148.19232.00เทคโนโลยี
024890 DAEWON CHEM
1850.002.21%40.00ซื้อ369.846K76.064B28.5564.81239.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
025950 DONGSHINE&C
6070.000.17%10.00ซื้อ838.219K50.988B51.76117.2693.00ในทางอุตสาหกรรม
028100 DONG AH E&C
19050.000.26%50.00ซื้อ988.660K215.265B11.491658.37364.00ในทางอุตสาหกรรม
030270 SMARK
998.000.00%0.00ขาย07.540B-5142.54175.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
030610 KYOBO SECURITIES
10900.000.93%100.00ซื้อ130.497K380.480B4.922215.71973.00ไฟแนนซ์
032750 SAMJIN
8730.0014.87%1130.00ซื้อ3.015M52.380B32.84265.85145.00เทคโนโลยี
033130 DCHOSUN
2615.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ5.058M97.056B23.00113.70230.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033340 GOODPEOPLE
4270.0010.62%410.00ซื้อ14.282M125.908B29.00147.25437.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
033640 NEPES
27400.009.38%2350.00ซื้อ2.214M616.141B24.731188.49588.00เทคโนโลยี
033830 TBC
1185.005.80%65.00ซื้อ5.504M112.025B33.5535.32137.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035150 BAIKSAN
10450.004.60%460.00ซื้อ2.175M247.201B16.18645.96244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035200 PLUMB FAST
3430.001.78%60.00ซื้อ241.026K33.368B22.34153.5376.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00ขาย070.420B-233.16122.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
036180 YOUNG IN F.T
9980.008.48%780.00ซื้อ1.134M175.651B71.47139.64107.00ในทางอุตสาหกรรม
036540 SFASEMICON
2760.00-2.13%-60.00แนะนำให้ซื้อ35.930M387.494B31.3889.42946.00เทคโนโลยี
036810 FINE SEMITECH
8360.007.87%610.00ซื้อ3.535M151.967B8.98942.91305.00เทคโนโลยี
038010 JEIL TECHNOS
4335.003.71%155.00แนะนำให้ซื้อ160.853K37.570B6.89675.10206.00วัสดุพื้นฐาน
039560 DASANNETWORK
8050.002.55%200.00ซื้อ2.306M226.238B-978.63116.00เทคโนโลยี
041020 INFRAWARE
1280.00-0.39%-5.00ซื้อ83.350K47.899B-257.74306.00เทคโนโลยี
041830 INBODY
22700.00-6.97%-1700.00ซื้อ321.986K306.056B15.561458.98166.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
043590 CLOVER
1490.000.00%0.00ขาย034.373B-723.82167.00ในทางอุตสาหกรรม
044180 KD E&C
99.000.00%0.00ขาย038.785B7.7112.8527.00ในทางอุตสาหกรรม
045340 TSB
2940.00-0.51%-15.00ขาย1.049M25.161B8.98327.46107.00เทคโนโลยี
045660 ATEC
9500.0011.76%1000.00ซื้อ6.155M77.233B12.93734.49145.00เทคโนโลยี
046070 KODACO
2195.000.00%0.00ขาย082.631B-617.27365.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
048260 OSSTEMIMPLANT
69400.002.21%1500.00ซื้อ165.039K958.848B76.01913.071031.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
049770 DONGWON F&B
255000.00-1.73%-4500.00ขาย5.505K984.077B14.9017113.402315.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
050110 CAMMSYS
2060.000.98%20.00ซื้อ1.612M118.211B9.70251.93237.00เทคโนโลยี
050860 ASIA TECHNOLOGY
4740.00-1.96%-95.00แนะนำให้ซื้อ3.169M77.196B25.91182.94248.00ในทางอุตสาหกรรม
052400 KONA I
14250.007.55%1000.00ซื้อ384.825K212.763B-3379.37192.00เทคโนโลยี
053160 FREEMS
6330.001.12%70.00ขาย964.033K33.512B14.53435.67121.00ในทางอุตสาหกรรม
053280 YES24
6310.00-0.94%-60.00แนะนำให้ซื้อ1.621M108.532B-305.05429.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
053610 PROTEC
23400.0012.23%2550.00ซื้อ769.106K206.276B5.644313.77225.00เทคโนโลยี
053980 OSANGJAIEL
9400.001.29%120.00ซื้อ628.588K165.830B-72.67150.00เทคโนโลยี
054220 VITZROSYS
485.000.00%0.00ขาย025.363B-789.53212.00ในทางอุตสาหกรรม
054340 P&TEL
6680.000.00%0.00ซื้อ020.298B-7252.9254.00เทคโนโลยี
056730 FOURTH-LINK
1460.000.00%0.00ขาย067.396B-399.8328.00พลังงาน
058110 MEKICS
4995.004.06%195.00ซื้อ75.917K26.781B-505.0762.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
058470 LEENO
56400.002.17%1200.00ซื้อ80.329K854.078B17.923147.54450.00เทคโนโลยี
061970 LB SEMICON
10300.004.57%450.00ซื้อ15.003M450.981B29.51349.03435.00เทคโนโลยี
062860 TLI
4000.002.30%90.00ซื้อ602.498K39.491B-2604.86132.00เทคโนโลยี
065130 TOP ENG
9890.003.02%290.00แนะนำให้ซื้อ663.522K153.346B8.461169.28285.00เทคโนโลยี
065420 SI
639.000.00%0.00ขาย041.274B-55.845.00พลังงาน
066830 GENOTECH
1395.00-7.00%-105.00ขาย9787.712Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
068940 ICK
2395.00-1.44%-35.00ซื้อ301.446K72.159B-90.10109.00เทคโนโลยี
069510 ESTEC
13000.002.77%350.00ซื้อ139.227K141.830B5.482372.62343.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
069540 LIGHTRON
5420.000.00%0.00ขาย071.804B-896.59145.00เทคโนโลยี
073570 WI
5830.000.00%0.00ขาย080.873B-1402.53168.00เทคโนโลยี
078000 TELCOWARE
17200.00-0.86%-150.00ซื้อ69.712K166.887B15.261127.41208.00เทคโนโลยี
079190 EMW
2780.000.00%0.00ขาย088.360B-426.61246.00เทคโนโลยี
079960 DONGYANG E&P
10550.000.48%50.00ซื้อ37.681K80.813B16.54637.75402.00ในทางอุตสาหกรรม
080720 UNION KOREA PHARM
17300.0015.33%2300.00แนะนำให้ซื้อ973.800K102.134Bธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
081150 TPLEX
2620.000.38%10.00ซื้อ5.917M63.583B30.1986.8038.00วัสดุพื้นฐาน
081660 FILA KOREA
85300.005.31%4300.00ซื้อ784.672K5213.115B36.322348.78318.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
082210 OPTRONTEC
7040.005.71%380.00ซื้อ915.718K152.792B44.22159.22319.00เทคโนโลยี
082850 WOOREE BIO
1355.00-7.51%-110.00แนะนำให้ซื้อ2.020M54.565B-816.79136.00เทคโนโลยี
091700 PARTRON
15900.003.92%600.00ซื้อ1.646M817.362B36.44436.34482.00เทคโนโลยี
093240 HYUNGJI ELITE
1835.001.94%35.00ขาย6.001M56.611B-196.8770.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
093320 KINX
38500.0010.00%3500.00แนะนำให้ซื้อ186.824K176.053B14.362680.8992.00เทคโนโลยี
094190 ELK
787.000.00%0.00ขาย056.607B-448.23480.00เทคโนโลยี
094480 GALAXIACOMMS
3915.001.42%55.00แนะนำให้ซื้อ241.133K148.343B29.72131.72100.00เทคโนโลยี
096530 SEEGENE
24800.001.22%300.00แนะนำให้ซื้อ317.040K644.601B48.86507.58215.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
099520 ITX-M2M
1720.001.18%20.00ซื้อ227.890K27.943B-96.70155.00เทคโนโลยี
101160 WORLDEX
7540.0012.54%840.00ซื้อ3.519M124.493B7.091063.73217.00เทคโนโลยี
101240 CQV
9230.000.33%30.00แนะนำให้ซื้อ79.922K65.250B10.90846.54141.00วัสดุพื้นฐาน
102710 ENF
21050.005.25%1050.00ซื้อ435.429K299.496B10.392026.62345.00วัสดุพื้นฐาน
103130 WOONGJINENERGY
914.000.00%0.00ขาย028.284B-3787.33306.00เทคโนโลยี
104540 CORENTEC
5630.000.00%0.00ขาย055.946B-2425.34167.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
104700 KISCO
6480.006.75%410.00ซื้อ168.912K298.301B24.57263.75544.00วัสดุพื้นฐาน
105740 DK-LOK
11250.001.81%200.00แนะนำให้ซื้อ486.325K92.958B16.94680.26259.00ในทางอุตสาหกรรม
108860 SELVAS AI
3780.000.00%0.00ขาย083.370B-615.20137.00เทคโนโลยี
109070 CONBUZZ
3260.000.00%0.00ขาย042.002B-1021.0175.00วัสดุพื้นฐาน
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00ขาย046.247B-686.0360.00เทคโนโลยี
112240 SFC
1815.000.00%0.00ขาย075.683B-162.13107.00พลังงาน
119860 DANAWA
28300.007.60%2000.00ซื้อ350.596K365.065B22.251271.95240.00เทคโนโลยี
121060 UNIPOINT
2375.0013.37%280.00แนะนำให้ซื้อ114.206Bเทคโนโลยี
122050 IL SCIENCE
4500.002.74%120.00แนะนำให้ซื้อ5.636K30.258Bสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
123260 PINENEX
701.000.00%0.00ขาย016.835B-223.4856.00เทคโนโลยี
123860 ANAPASS
32150.0010.86%3150.00ซื้อ471.200K300.757B-450.04122.00เทคโนโลยี
126340 VINATECH
13750.005.77%750.00ซื้อ27556.102Bในทางอุตสาหกรรม
129260 INTERGIS
2715.0016.03%375.00แนะนำให้ซื้อ9.487M76.601B-468.33577.00ในทางอุตสาหกรรม
131370 RSUPPORT
2805.0014.02%345.00ซื้อ25.216M146.044B29.2495.93225.00เทคโนโลยี
131970 TESNA
44250.002.31%1000.00ซื้อ266.148K295.205B18.192433.06265.00เทคโนโลยี
136540 WINS
15300.00-2.24%-350.00ซื้อ476.387K168.840B17.411086.14330.00เทคโนโลยี
138040 MERITZ FINANCIAL
14550.000.69%100.00แนะนำให้ซื้อ62.727K2005.552B7.042168.6617.00ไฟแนนซ์
138080 OE SOLUTIONS
53200.004.93%2500.00ซื้อ1.184M411.675B159.10334.38320.00เทคโนโลยี
138360 ACTCOS
4480.000.00%0.00ขาย0122.021B-290.4370.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
851.0012.86%97.00ซื้อ6.591K8.982Bในทางอุตสาหกรรม
142280 GCMS
10900.009.11%910.00ขาย785.604K104.283B-1126.28175.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
145210 SAEHWA IMC
2990.000.00%0.00ขาย087.912B-1585.12134.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
148250 RN2 TECHNOLOGIES
14100.00-2.08%-300.00ซื้อ144.248K91.611B92.51152.42110.00เทคโนโลยี
149980 HIRONIC
7400.000.95%70.00ซื้อ708.703K92.986B-22.12109.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
156100 L&K BIOMED
7010.000.00%0.00ขาย073.024B-380.55ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
163430 DPECO
4300.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ74112.925Bในทางอุตสาหกรรม
171010 RAM TECH
4120.000.61%25.00ซื้อ11.383K47.220B31.41131.70134.00เทคโนโลยี
171120 LION CHEMTECH
8940.007.32%610.00ซื้อ196.984K161.325B85.83104.16244.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
5370.00-14.90%-940.00ขาย3
180060 TOPSUN
9200.000.00%0.00ซื้อ4.174K73.661Bเทคโนโลยี
180400 CANCER ROP
7740.000.00%0.00ขาย0171.284B-291.6275.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
183300 KOMICO
30600.009.29%2600.00แนะนำให้ซื้อ211.404K268.515B10.023311.32เทคโนโลยี
183410 GOLFZONDECA
3230.005.90%180.00แนะนำให้ซื้อ213.279Bเทคโนโลยี
187420 GENOFOCUS
7490.004.32%310.00ซื้อ417.334K163.307B-102.5044.00วัสดุพื้นฐาน
189330 XIILAB
19000.0011.76%2000.00ซื้อ242.503Bเทคโนโลยี
192410 GNI
408.000.00%0.00ขาย09.720B-217.9885.00เทคโนโลยี
192440 SPIGEN KOREA
75300.000.13%100.00ซื้อ160.237K454.046B10.637081.66133.00เทคโนโลยี
194510 PATI GAMES
536.000.00%0.00ขาย013.126B1.18452.92143.00เทคโนโลยี
199150 DATA STREAMS
4895.001.66%80.00ซื้อ51520.058Bเทคโนโลยี
214150 CLASSYS
13550.0015.81%1850.00ซื้อ5.802M839.735B45.22304.99ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214370 CAREGEN
76500.000.00%0.00ซื้อ0776.878B25.932949.6894.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
214450 PRP
44150.0013.50%5250.00แนะนำให้ซื้อ262.193K417.634B30.061522.5788.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
217190 GENESEM
2885.003.22%90.00ซื้อ111.413K25.299B-416.7062.00เทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ ขอความช่วยเหลือ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ขอความช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ