หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นเกาหลี

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
064090 FN REPUBLIC
2190.002.34%50.00ขาย20.709K24.062B-3543.1233.00การค้าปลีก
111820 G.U.ON
310.00-20.31%-79.00แนะนำให้ขาย6.320M9.145B-107.2348.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
129890 ABKO
16300.00-1.81%-300.00ขาย71.555K160.286B164.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
139990 AJUSTEEL
22400.00-2.82%-650.00ขาย213.221K592.529Bการผลิตของผู้ผลิต
273640 YM TECH
42000.00-3.23%-1400.00187.910Kการผลิตของผู้ผลิต
276730 JEJU BEER COMPANY
3020.00-0.33%-10.00ขาย363.319K170.586B110.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
294140 LEMON
7530.00-0.26%-20.00ขาย207.246K278.610B-354.08224.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
308080 VIGENCELL
46250.00-3.04%-1450.00แนะนำให้ขาย142.238Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
315640 DEEPNOID
36700.00-5.17%-2000.00แนะนำให้ขาย200.641Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
317240 TS TRILLION
1050.00-0.47%-5.00ขาย65.551Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
318410 BBC
16550.000.00%0.00ขาย19.660K91.939B12.611320.43อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
329180 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
111500.00%17.374Mการผลิตของผู้ผลิต
341310 E&H
2785.001.83%50.00ขาย12.115K48.162Bอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
372910 HANCOM LIFECARE
9900.00-0.70%-70.00แนะนำให้ขาย270.138K273.977Bเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
376190 LB LUSEM
13100.000.77%100.00ขาย140.763K322.260Bเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
387310 DAISHINBALANCENO.10 SPAC
2220.00%7.723M
388790 IBKS NO.16 SPAC
2365.00-4.44%-110.00แนะนำให้ขาย474.351Kการเงิน
โหลดเพิ่ม