หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
2134 SUN CAPITAL MANAGEMENT CORP
29.000.00%0.00ขาย695.300K2.837B-10.4726.00การเงิน
4076 CNS CO LTD
1871.00-0.48%-9.00ขาย14.600Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
4427 EDULAB INC
2522.00-3.04%-79.00ขาย266.900K28.026B25.13111.62247.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
7035 AND FACTORY INC
522.00-2.97%-16.00ขาย82.400K5.424B-53.83119.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
9242 MEDIA RESEARCH INSTITUTE INC
2635.00-1.31%-35.00แนะนำให้ขาย20.500Kบริการเชิงพาณิชย์
โหลดเพิ่ม