อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

14
หุ้น
60.299B
เงินทุนของตลาด
5.566K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.98%
เปลี่ยนแปลง
+4.07%
ประสิทธิภาพ เดือน
−17.18%
ประสิทธิภาพ ปี
−20.70%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม