การเงิน (ภาค)

79
หุ้น
733.135B
เงินทุนของตลาด
6.423M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.56%
เปลี่ยนแปลง
−1.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
+61.03%
ประสิทธิภาพ ปี
+20.73%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม