บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

16
หุ้น
5.554B
เงินทุนของตลาด
56.133K
ปริมาณการซื้อขาย
−5.42%
เปลี่ยนแปลง
−18.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
+5.60%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.02%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม