การค้าปลีก (ภาค)

25
หุ้น
289895.658B
เงินทุนของตลาด
63.804M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.75%
เปลี่ยนแปลง
+3.29%
ประสิทธิภาพ เดือน
+34.40%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.36%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า1
ห้างสรรพสินค้า97.956T IDR1.58%−1.20%12.61M7
เครือข่ายร้านยา5.899T IDR0.00%1.9K1
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์1.428T IDR0.04%25.645M4
ค้าปลีกอาหาร122.952T IDR0.91%−1.10%91.086M4
เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุงบ้าน13.814T IDR2.55%1.26%101.936M2
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต21.849T IDR−1.85%182.545M1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ25.997T IDR0.25%2.25%24.191M5