อื่นๆ (ภาค)

127
หุ้น
561.413B
เงินทุนของตลาด
5.335M
ปริมาณการซื้อขาย
−9.23%
เปลี่ยนแปลง
−10.64%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.80%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.67%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ASHCAP ASHIRWAD CAPITAL LTD.
2.881.41%0.04แนะนำให้ขาย6.671Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
3722.50-0.05%-1.95แนะนำให้ซื้อ1.462Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND - AXIS GOLD E
3739.000.24%9.00ซื้อ28กองทรัสต์/กองทุนรวม
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
1256.004.52%54.30ซื้อ1.323Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BANKBEES NIPPON INDIA MF
296.72-3.48%-10.70ขาย301.214Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BANKBEES NIPPON INDIA ETF BANK BEES
297.10-3.45%-10.62ขาย1.095Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
BSLGOLDETF ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL F
3865.51-1.01%-39.49แนะนำให้ซื้อ77กองทรัสต์/กองทุนรวม
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
3882.05-1.15%-45.10แนะนำให้ซื้อ909กองทรัสต์/กองทุนรวม
CPSEETF NIPPON INDIA MF
18.77-2.75%-0.53ขาย15.373Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
CPSEETF CPSE ETF
18.77-2.75%-0.53ขาย354.124Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
EQ30 EDELWEISS MUTUAL F
332.00-1.75%-5.93ขาย125กองทรัสต์/กองทุนรวม
GOLDBEES NIPPON INDIA ETF GOLD BEES
37.390.03%0.01แนะนำให้ซื้อ166.586Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
37.37-0.03%-0.01แนะนำให้ซื้อ4.492Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
GOLDSHARE UTI MUTUAL FUND - UTI GOLD EXC
3809.090.50%19.09ซื้อ426กองทรัสต์/กองทุนรวม
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
3809.000.56%21.25ซื้อ3.427Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HBPOR HB PORTFOLIO LTD.
15.80-0.63%-0.10ขาย498170.074M5.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
HBSL HB STOCKHOLDINGS
5.90-4.84%-0.30ขาย451.391M6.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
HBSTOCK HB STOCKHOLDINGS LTD.
7.204.65%0.32ซื้อ3451.391M6.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
3821.00-0.05%-2.10แนะนำให้ซื้อ13.616Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HDFCMFGETF HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E
3820.230.00%0.03แนะนำให้ซื้อ610กองทรัสต์/กองทุนรวม
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1189.29-2.77%-33.88แนะนำให้ขาย669กองทรัสต์/กองทุนรวม
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1210.49-1.13%-13.79ขาย6.271Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HDFCSENETF HDFC MUTUAL FUND
4081.51-2.52%-105.35แนะนำให้ขาย1.674Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
368.37-1.53%-5.73ซื้อ466กองทรัสต์/กองทุนรวม
HNGSNGBEES NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE
374.450.25%0.93ซื้อ4กองทรัสต์/กองทุนรวม
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD.
0.694.55%0.03ขาย3.250K9.883M-2.07อื่นๆ
HOTELRUGBY HOTEL RUGBY LTD
1.10-4.35%-0.05ขาย99.883M-2.07อื่นๆ
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
30.06-3.22%-1.00ขาย47.651Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
30.05-3.22%-1.00แนะนำให้ขาย368.260Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
291.43-3.75%-11.35แนะนำให้ขาย135กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL M
291.94-3.88%-11.78แนะนำให้ขาย8.663Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
161.02-1.82%-2.99ขาย23กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
160.96-2.21%-3.63แนะนำให้ขาย16.641Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
38.430.10%0.04ซื้อ76.807Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF
38.48-0.29%-0.11ซื้อ6.053Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
999.990.00%0.00ขาย30.297Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
85.94-3.47%-3.09ขาย5.926Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL NIFTY LOW VOL
85.33-3.52%-3.11แนะนำให้ขาย6กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
63.73-3.20%-2.11แนะนำให้ขาย27.969Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL MIDCAP SELECT
64.51-1.41%-0.92ขาย998กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
121.80-3.40%-4.29แนะนำให้ขาย10.180Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL NIFTY 100 ETF
121.84-2.58%-3.23แนะนำให้ขาย111กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL NIFTY ETF
119.49-2.67%-3.28ขาย11.481Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
119.23-2.74%-3.36ขาย1.061Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
53.37-4.59%-2.57แนะนำให้ขาย13.584Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
53.67-4.16%-2.33แนะนำให้ขาย628กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
26.58-4.87%-1.36แนะนำให้ขาย470กองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
26.85-3.38%-0.94ขาย48.746Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL SENSEX ETF
408.82-3.35%-14.15ขาย4.117Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
409.70-3.49%-14.81แนะนำให้ขาย8.699Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
3976.800.69%27.10ซื้อ420กองทรัสต์/กองทุนรวม
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND - IDBI GOLD E
3986.190.41%16.19ซื้อ150กองทรัสต์/กองทุนรวม
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
123.00-0.78%-0.97ซื้อ29กองทรัสต์/กองทุนรวม
IDFSENSEXE IDFC MUTUAL FUND
379.00-0.26%-1.00ขาย1กองทรัสต์/กองทุนรวม
IIFL IIFL FINANCE LIMITED
163.65-5.40%-9.35ขาย24.927K52.312B8.5520.26อื่นๆ
IIFL IIFL FINANCE LTD
162.90-5.59%-9.65ขาย438.719K52.312B8.5320.26อื่นๆ
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
3850.00-1.26%-49.00แนะนำให้ซื้อ28กองทรัสต์/กองทุนรวม
IVZINGOLD INVESCO INDIA GOLD EXCHANGE TR
3828.75-4.59%-184.10ซื้อ3กองทรัสต์/กองทุนรวม
JUNIORBEES NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES
276.56-3.27%-9.36ขาย42.428Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
276.71-3.14%-8.98ขาย190.907Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
376.79-0.05%-0.20ซื้อ7.541Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA ASS
377.250.44%1.65ซื้อ69.973Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
117.81-2.28%-2.75ขาย3.399Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA ASS
116.78-3.13%-3.77ขาย204.946Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
195.01-3.14%-6.32ขาย992กองทรัสต์/กองทุนรวม
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA ASS
194.07-4.29%-8.70ขาย19.404Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
KTKSENSEX KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND
396.44-2.95%-12.06ขาย782กองทรัสต์/กองทุนรวม
LICNETFSEN LIC MF EXCHNG TRADED FUND-SENS
479.00-4.77%-24.00ขาย2กองทรัสต์/กองทุนรวม
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
508.00-0.20%-1.00ซื้อ13กองทรัสต์/กองทุนรวม
LICNFNHGP LIC MF EXHNGE TRADED FUND NIFT
114.832.25%2.53แนะนำให้ขาย4กองทรัสต์/กองทุนรวม
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
118.00-3.91%-4.80แนะนำให้ขาย30กองทรัสต์/กองทุนรวม
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
999.84-0.02%-0.16ขาย1.631Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MUTUAL FUND
999.99-0.00%-0.01ขาย96.600Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
1000.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ14.795Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
L_TFH L&T FINANCE HOLDINGS LTD.
100.00-10.99%-12.35แนะนำให้ขาย1.141M200.483B12.089.31กองทรัสต์/กองทุนรวม
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
99.95-11.00%-12.35ขาย13.677M200.483B12.089.31กองทรัสต์/กองทุนรวม
M100 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND - MO
17.72-2.96%-0.54ขาย7.923Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
M100 MOTILAL OSWAL AST
17.70-2.21%-0.40ขาย470.880Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
M50 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND
109.38-4.09%-4.67แนะนำให้ขาย211กองทรัสต์/กองทุนรวม
M50 MOTILAL OSWAL FINA
109.13-4.33%-4.94ขาย4.630Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
MAN50ETF MIRAE ASSET GLOBAL
113.08-4.12%-4.86ขาย19.299Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
MAN50ETF MIRAE ASSET MUTUAL FUND
112.84-3.97%-4.66แนะนำให้ขาย2.035Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
N100 MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD
600.97-5.31%-33.71ขาย83.529Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
N100 MOTILAL OSWAL FINA
600.15-5.20%-32.92ขาย103.026Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCT
6.939.13%0.58ขาย2587.424M-46.085.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
6.857.03%0.45ขาย2787.424M-46.085.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFLTGILT NIPPON INDIA MF
20.80-0.19%-0.04ซื้อ72.492Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFNIF100 NIPPON INDIA ETF NIFTY 100
116.01-3.01%-3.60ขาย864กองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFNIF100 NIPPON INDIA MF
116.50-3.78%-4.58ขาย408กองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFNV20 NIPPON INDIA MF
54.40-4.56%-2.60ขาย11.351Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFSENSEX NIPPON INDIA ETF SENSEX
410.82-2.70%-11.41ขาย138กองทรัสต์/กองทุนรวม
NETFSNX150 NIPPON INDIA ETF SENSEX NEXT 5
30.04-2.25%-0.69แนะนำให้ขาย2.891Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NIFTYBEES NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES
119.44-3.28%-4.05แนะนำให้ขาย74.280Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
119.29-3.52%-4.35แนะนำให้ขาย8.148Mกองทรัสต์/กองทุนรวม
NIFTYEES EDELWEISS MUTUAL F
15342.90-1.02%-158.10ขาย2กองทรัสต์/กองทุนรวม
NIFTYEES EDELWEISS ETF- NIFTY 50
13000.00-15.58%-2400.00ขาย3กองทรัสต์/กองทุนรวม
PDSMFL PDS MULTINATIONAL
403.15-0.47%-1.90ซื้อ2.934K10.470B16.6324.35200.00อื่นๆ
PDSMFL PDS MULTINATIONAL FASHIONS LIM
401.95-0.79%-3.20ซื้อ1.806K10.470B16.6424.35200.00อื่นๆ
PILANIINVS PILANI INVESTMENT AND INDUSTRI
1606.10-5.38%-91.35ขาย2.062K12.702B5.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
1602.55-5.67%-96.35แนะนำให้ขาย3.481K12.702B5.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
21.49-4.74%-1.07ขาย185.351Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
PSUBNKBEES NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES
21.52-4.40%-0.99ขาย843กองทรัสต์/กองทุนรวม
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
1858.600.02%0.30แนะนำให้ซื้อ3.411Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND - EXCHANGE T
1858.350.03%0.50แนะนำให้ซื้อ1.778Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FUND - QUANTUM
1150.00-3.50%-41.75แนะนำให้ขาย6กองทรัสต์/กองทุนรวม
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1158.00-2.58%-30.70แนะนำให้ขาย19กองทรัสต์/กองทุนรวม
SBIGETS SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC
3817.19-0.20%-7.81แนะนำให้ซื้อ441กองทรัสต์/กองทุนรวม
SBISENSEX SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS
410.16-2.96%-12.51แนะนำให้ขาย25.966Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
180.55-5.07%-9.65ขาย37กองทรัสต์/กองทุนรวม
SETFBSE100 SBI MUTUAL FUND
117.69-2.74%-3.31ขาย1.425Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
3819.00-0.28%-10.85ซื้อ5.380Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
SETFSN50 SBI MUTUAL FUND
302.41-2.77%-8.61ขาย631กองทรัสต์/กองทุนรวม
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
248.43-4.54%-11.82แนะนำให้ขาย464กองทรัสต์/กองทุนรวม
SHARIABEES NIPPON INDIA ETF SHARIAH BEES
248.00-4.13%-10.68ขาย28กองทรัสต์/กองทุนรวม
SITAENT SITA ENTERPRISES LTD.
11.75-2.49%-0.30ขาย1135.250M6.971.733.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
405.45-6.75%-29.35แนะนำให้ขาย6.293K4.470B8.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES LTD.
410.00-3.67%-15.60ขาย1524.470B8.00กองทรัสต์/กองทุนรวม
SXETF HDFC MUTUAL FUND
4087.92-2.76%-116.07แนะนำให้ขาย6.759Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
UTINEXT50 UTI MUTUAL FUND
279.20-2.45%-7.00แนะนำให้ขาย191กองทรัสต์/กองทุนรวม
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
280.07-1.93%-5.50แนะนำให้ขาย36.611Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1180.00-4.31%-53.16ขาย249กองทรัสต์/กองทุนรวม
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1187.43-4.82%-60.16ขาย44.737Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
413.52-1.74%-7.34ขาย3.072Kกองทรัสต์/กองทุนรวม
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
408.79-2.90%-12.21แนะนำให้ขาย886กองทรัสต์/กองทุนรวม
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
308.20-0.17%-0.52ขาย2กองทรัสต์/กองทุนรวม
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
297.00-4.98%-15.57แนะนำให้ขาย19กองทรัสต์/กองทุนรวม
YUVRAAJHPL YUVRAAJ HYGIENE PRODUCTS LTD.
0.490.00%0.00ขาย50036.337M-0.2714.00อื่นๆ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม Following ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ