บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

38
หุ้น
2982.579B
เงินทุนของตลาด
721.974K
ปริมาณการซื้อขาย
−3.30%
เปลี่ยนแปลง
−5.45%
ประสิทธิภาพ เดือน
+54.17%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม