สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

217
หุ้น
22528.956B
เงินทุนของตลาด
2.222M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.60%
เปลี่ยนแปลง
−3.81%
ประสิทธิภาพ เดือน
+77.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
ให้การเทรดของคุณดีขึ้นไปอีกขั้น ทดลองใช้งานฟรี
โหลดเพิ่ม