อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — อินเดีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
67.936M-1.86%63บริการเชิงพาณิชย์3
991.482B0.22%1.243Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10
1063.267B-0.61%134.709Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ166
361.477B-1.07%56.184Kระบบขนส่ง18
1221.944B-4.15%2.366Mระบบขนส่ง8
63.721B1.65%24.713Mสาธารณูปโภค11
145.537B-1.09%3.166Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12
1824.984B-1.37%149.636Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร83
1153.212B-3.41%288.982Kการค้าปลีก27
3644.607B-0.42%1.263Mการผลิตของผู้ผลิต141
971.738B0.50%234.318Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1845.058B-0.11%682.605Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร30
468.800B0.22%96.169Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7
260.537B1.07%117.859Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
556.864B-0.66%784.736Kบริการผู้บริโภค28
863.953B-0.07%74.257Kการผลิตของผู้ผลิต68
188.515B-2.39%910.037Kบริการผู้บริโภค11
84.045B-1.00%806.173Kบริการผู้บริโภค2
1.449B-4.92%100การค้าปลีก2
2593.218B-0.35%773.655Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ75
921.227B0.28%286.156Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ26
2686.793B0.26%139.548Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ194
2316.835B0.31%6.481Mแร่พลังงาน7
25.617B-1.97%2.096Kบริการเชิงพาณิชย์19
456.238M4.00%9.537Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2
91.134B-2.67%112.044Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
10.018B-1.82%21.518Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7
7899.756B-0.70%675.903Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน90
97.522B-1.75%347.698Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
405.940B-0.29%84.601Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ76
7.988B-4.92%24.900Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
61.709B-1.68%9.662Kบริการทางด้านเทคโนโลยี12
73.418B-0.75%10.640Kการค้าปลีก4
7640.373B-0.66%3.460Mสาธารณูปโภค62
3825.406B0.60%970.200Kการผลิตของผู้ผลิต127
95.607B-0.67%76.194Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12
617.677B0.53%635เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14
18.671B4.17%258.677Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11
25.921B4.71%5.745Kบริการการกระจายสินค้า12
95.413B0.77%31.893Kการค้าปลีก6
1630.022B0.10%112.571Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร37
6015.729B-1.35%1.206Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม186
24.680B-1.13%230.460Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
21158.882B0.23%1.444Mการเงิน159
7747.767B-0.38%651.043Kการเงิน127
806.720B-0.35%7.819Kบริการเชิงพาณิชย์9
53.561B-2.72%34.226Kบริการการกระจายสินค้า20
355.317B-2.79%294.761Kการค้าปลีก4
3177.083B0.18%46.310Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
1261.311B0.26%11.745Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร27
2205.740B-0.18%527.626Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร56
3.513B-1.55%13.582Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6
2025.934B-2.02%3.623Mสาธารณูปโภค10
—%รัฐบาล2
296.318B0.43%11.507Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
22.998B-4.63%62.141Kการค้าปลีก2
70.572B-1.18%37.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร24
1136.351B-0.76%246.350Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ28
937.689B-0.86%298.737Kบริการผู้บริโภค66
15773.721B0.50%930.513Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร36
403.784B-0.82%159.958Kการผลิตของผู้ผลิต29
2052.142B-0.58%56.711Kการผลิตของผู้ผลิต137
8724.435B0.06%286.957Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ128
32658.875B0.83%1.903Mบริการทางด้านเทคโนโลยี165
2732.994B-0.47%8.555Mแร่พลังงาน4
94.044B0.80%812.979Kการค้าปลีก4
314.164B-1.01%380.863Kบริการทางด้านเทคโนโลยี16
2070.635B-1.22%554.730Kการเงิน204
2810.936B-1.89%559.243Kการเงิน32
510.605B-1.32%2.962Mอื่นๆ121
7012.836B-0.59%473.609Kการเงิน12
6123.086B-0.18%2.530Mการเงิน17
236.153B-0.96%166.001Kการสื่อสาร6
152.673B-0.93%83.364Kระบบขนส่ง13
4.701B0.48%27.498Kบริการผู้บริโภค1
403.378M0.66%47.182Kบริการการกระจายสินค้า7
59.694B-0.18%142.499Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10
632.935B0.80%56.142Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ18
1314.106B-0.91%216.626Kการผลิตของผู้ผลิต94
138.571B-0.72%157.953Kอื่นๆ7
581.931B-1.18%204.769Kบริการเชิงพาณิชย์81
1190.546B-0.69%49.550Kการผลิตของผู้ผลิต61
10059.685B-0.65%3.627Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร25
877.543B0.57%1.989Mบริการผู้บริโภค64
2690.292B0.87%1.586Mการเงิน4
168.869M1.72%1.689Kการผลิตของผู้ผลิต2
1428.030B-0.12%1.241Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
272.505B-2.26%1.037Mแร่พลังงาน7
23684.073B-1.78%5.839Mแร่พลังงาน23
66.293B-1.78%48.157Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม23
680.039B1.16%2.883Mบริการผู้บริโภค28
2950.708B-1.21%566.230Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร43
4189.337B-1.18%3.268Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน41
1927.045B-0.86%6.211Mระบบขนส่ง33
443.392B-0.53%236.921Kบริการทางด้านเทคโนโลยี40
905.928B-1.82%136.791Kบริการเชิงพาณิชย์6
2454.430B-0.86%593.793Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ23
5319.414B-1.42%2.661Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ81
5697.122B-0.30%700.584Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ112
1.990B-5.00%34.466Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
56.496B-0.14%24.796Kบริการผู้บริโภค9
110.910B-1.26%34.833Kบริการผู้บริโภค15
204.999B-0.27%65.179Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ61
667.055B-1.03%304.373Kระบบขนส่ง3
3367.910B1.06%1.842Mการเงิน150
722.198B0.10%209.160Kการเงิน4
1.612B3.04%1.283Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6
35316.824B-0.15%6.981Mการเงิน69
510.782B-1.41%383.845Kบริการผู้บริโภค9
1.625B-1.42%32.752Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
1887.002B-1.13%245.956Kการเงิน4
3194.024B-2.41%520.180Kการค้าปลีก18
1318.716B-0.52%3.890Mการสื่อสาร17
4280.287B0.81%4.933Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน185
308.051B-0.66%310.799Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29
844.446B-0.75%275.334Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ311
5255.179B-0.69%7.677Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9
14.582B1.12%14.834Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5
100.162B-1.47%28.140Kระบบขนส่ง12
2526.144B-2.35%4.734Mการผลิตของผู้ผลิต69
1.597B2.52%24.292Kสาธารณูปโภค1
1108.686B-0.94%1.029Mบริการการกระจายสินค้า101
6002.171B1.07%17.410Mการสื่อสาร7
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ