หุ้นที่มีการปันผลสูงอันดับต้นๆ — ตลาดหลักทรัพย์ไอซ์แลนด์

ปันผลเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการพิจารณา เมื่อทำการเลือกหุ้นที่มีการจ่ายปันผล ตารางข้างล่างจะช่วยให้คุณค้นหาหุ้นที่มีการปันผลสูง เพื่อทำให้คุณสามารถค้นหาผลตอบแทนที่มั่นคงโดยที่ไม่มีความเสี่ยงที่มากเกินไป

     
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
35.205.5601.99
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
17.504.830.85
BRIM BRIM HF.
55.002.18-1.841B1.20
HAGA HAGAR HF.
62.502.0201.27
EIK EIK FASTEIGNAFA©LAG HF
11.101.7100.19
FESTI FESTI HF.
199.001.49-647.857M3.00
SKEL SKELJUNGUR HF.
12.801.42-600.000M0.18
REITIR REITIR FASTEIGNAFA©LAG HF
71.501.40-1.090B1.00
HAMP HAMPIA°JAN HF.
97.001.28-544.134M1.25
ARION ARION BANKI HF.
162.001.0601.74
MAREL MAREL HF.
882.000.92-6.780B8.23
EIM EIMSKIPAFA©LAG ASLANDS HF.
426.000.5802.47
SIMINN SA­MINN HF.
10.800.54-500.000M0.07
โหลดเพิ่ม