บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

130
หุ้น
301.022B
เงินทุนของตลาด
839.726K
ปริมาณการซื้อขาย
−1.37%
เปลี่ยนแปลง
−5.02%
ประสิทธิภาพ เดือน
+14.22%
ประสิทธิภาพ ปี
+1.26%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
100 CLEAR MEDIA
7.000.00%0.00ซื้อ6.554M3.784B-0.18บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1000 BEIJING MEDIA
1.000.00%0.00แนะนำให้ขาย0197.310M-1.13บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1008 BRILLIANT CIR
0.66-1.49%-0.01ซื้อ182.000K1.050B5.970.11การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1082 HK EDU INTL
0.78-1.27%-0.01ขาย0427.105M-0.12216.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1127 LION ROCK GROUP
0.920.00%0.00ขาย80.000K708.400M5.100.181271.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1172 MAGNUSCONCORDIA
0.095.62%0.01ขาย20.000K543.245M11.330.01618.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1253 GREENLAND BROAD
0.67-1.47%-0.01ซื้อ148.000K2.273B27.870.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1260 WONDERFUL SKY
0.52-8.77%-0.05ขาย256.000K680.563M4.050.14297.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1272 DATANG ENVIRO
0.78-7.14%-0.06ขาย5.000K2.493B10.070.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1328 GOLDSTREAM INV
0.100.00%0.00ซื้อ01.135B-0.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1360 NOVA GROUP
1.49-5.10%-0.08แนะนำให้ขาย1.435M2.310B6.880.23184.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1362 SIS MOBILE
0.97-2.02%-0.02ขาย0271.600M-0.02บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1367 SFUND INTL HLDG
0.761.33%0.01ขาย32.000K360.000M-0.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1463 C-LINK SQ
1.287.56%0.095.020M714.000Mบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
150 HYPEBEAST
0.69-1.43%-0.01ขาย762.500K1.416B19.720.04306.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1539 SYNERGY GROUP
0.240.00%0.00ขาย0134.750M87.500.0073.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1540 LEFTFIELD PRINT
0.502.04%0.01ขาย3.000K248.386M301.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1545 DESIGN CAPITAL
0.105.26%0.01ขาย140.000K190.000M145.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1569 MINSHENG EDU
1.040.00%0.00ขาย1.894M4.178B10.740.10บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1593 CHEN LIN EDU
2.251.35%0.03ซื้อ2.920M2.220Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1598 21CENTURY EDU
0.631.61%0.01ขาย3.150M756.735M8.040.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1631 REF HOLDINGS
0.540.00%0.00ขาย0138.240M118.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1640 RUICHENG CHINA
0.350.00%0.00ขาย1.052M140.000M80.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1661 WISDOM SPORTS
0.11-1.74%-0.00ขาย1.221M183.188M-0.33บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1683 HOPE LIFE INT
1.197.21%0.08ซื้อ552.000K595.000M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1708 SAMPLE TECH
2.68-10.67%-0.32ขาย17.796M2.376B18.610.16บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1736 PARENTING NET
0.173.55%0.01ขาย18.000K179.490M-0.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1756 HUALI UNIV GP
2.963.86%0.11ซื้อ1.397M3.420B3.350.851922.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1758 BOJUN EDU
0.41-1.20%-0.01ขาย208.000K341.070M11.250.041709.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1765 HOPE EDU
1.80-2.70%-0.05ซื้อ15.198M12.343B22.480.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1769 SCHOLAR EDU
10.082.34%0.23ซื้อ2.059M5.474B45.810.22บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1797 KOOLEARN
31.800.00%0.00ซื้อ8.619M29.849B-0.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1802 WENYE GROUP
0.900.00%0.00ขาย2.106M534.600M8.890.10บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1806 HUIFU PAYMENT
2.25-2.17%-0.05ขาย4.142M2.961B10.410.23บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1831 SHIFANG HLDG
0.1216.67%0.02ขาย110.000K90.154M-17.21บริการด้านโฆษณา/การตลาด
1841 A.PLUS GROUP
0.370.00%0.00ขาย0148.000M6.150.06102.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1851 GINGKO EDU
1.77-0.56%-0.01ขาย10.000K885.000M23.820.07บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1871 CHINA ORIENTED
0.287.84%0.02ขาย200.000K102.000M371.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1884 EPRINT GROUP
0.300.00%0.00ขาย68.000K165.000M13.890.02333.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1905 HAITONG UT
1.361.49%0.02ขาย2.000K10.212B1684.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1955 JOHNSON HLDGS
0.474.44%0.02ขาย102.000K225.000M9.390.058344.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1969 CHINA CHUNLAI
1.540.00%0.00ขาย01.848Bบริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
1975 SUN HING PRINT
0.350.00%0.00ขาย4.000K168.000M4.070.09822.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
1993 ASIARAY
5.60-0.71%-0.04ขาย1.000K2.626B-0.28บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2001 NEW HIGHER EDU
3.030.00%0.00แนะนำให้ซื้อ4.074M4.670B10.400.29บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2017 CHANHIGH
0.313.33%0.01ซื้อ34.000K185.551M3.270.09บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
205 SEEC MEDIA
0.010.00%0.00ขาย03.505M-0.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2180 MANPOWER GRC
8.800.11%0.01ขาย97.750K1.824B14.500.61บริการด้านบุคลากร
2181 MABPHARM-B
0.972.11%0.02ขาย46.000K3.918B-0.06บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2239 SMIT
2.870.00%0.00ขาย0913.286M10.610.27บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2262 SLD GROUP
1.271.60%0.02ขาย1.593M1.425B37.200.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2293 BAMBOOSHEALTH
1.1714.71%0.15ซื้อ48.000K468.000M11.560.1052.00บริการด้านบุคลากร
2309 BIRMINGHAM SPTS
0.13-0.78%-0.00ขาย326.500K2.267B-0.01801.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2340 SYNERGIS HOLD
0.271.89%0.01ขาย0114.710M3.630.09บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
2366 SMI CULTURE
0.09-1.14%-0.00ขาย270.044K138.970M-0.16บริการด้านโฆษณา/การตลาด
2779 CH XINHUA EDU
2.090.97%0.02ขาย253.000K3.330B10.820.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
309 XH NEWS MEDIA
0.080.00%0.00ขาย0134.070M19.510.001520.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
352 FORTUNE SUN
0.36-2.70%-0.01แนะนำให้ขาย093.549M139.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3626 HSSP INTL
0.620.00%0.00ขาย0114.080M269.570.0085.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3728 CHING LEE
0.200.00%0.00ขาย2.040M202.600M24.100.01199.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3759 PHARMARON
55.201.75%0.95ซื้อ1.075M42.874B69.657393.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3978 BESTSTUDY EDU
3.540.00%0.00ขาย82.000K3.008B18.550.19บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3992 CREATIVE HLDGS
0.94-2.08%-0.02ซื้อ0480.000M22.220.044299.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
3997 TSO
1.390.72%0.01ขาย10.000K177.112M20.940.0785.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
403 STARLITE HOLD
0.39-2.53%-0.01ขาย370.000K207.428M-0.034300.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
459 MIDLAND IC&I
0.105.56%0.01ขาย900.000K162.475M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
540 SPEEDY GLOBAL
0.23-4.17%-0.01ขาย84.000K138.000M5.180.04บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
55 NEWAY GROUP
0.182.27%0.00แนะนำให้ขาย10.000K45.655M-0.12การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
550 KK CULTURE
0.80-11.11%-0.10ขาย6.000K401.953M-0.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
6068 WISDOM EDU INTL
2.361.72%0.04ขาย1.016M4.722B11.840.206210.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6113 UTS MARKETING
0.792.60%0.02ขาย120.000K308.000M1427.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6128 EARTHASIA
4.270.23%0.01ซื้อ2.792M2.014B-0.13บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6166 CHINA VAST
2.61-2.61%-0.07แนะนำให้ขาย342.000K4.425B4.860.58บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6169 YUHUA EDU
5.730.35%0.02แนะนำให้ซื้อ4.946M18.850B34.480.178094.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6189 ADWAY
1.422.16%0.03ขาย248.500K307.260M3.890.36บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
623 SINOMEDIA
0.90-1.10%-0.01ขาย840.000K446.548M17.070.05บริการด้านโฆษณา/การตลาด
667 CHINA EAST EDU
11.728.52%0.92ขาย17.501M23.668B23.390.47บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
6899 OURGAME
0.4912.50%0.06ซื้อ1.432M466.359M-0.43บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
696 TRAVELSKY TECH
14.786.18%0.86ซื้อ7.276M40.733B14.090.99บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
745 CN CULTURE GP
0.010.00%0.00ขาย90.000K98.144M-0.0117.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
752 PICO FAR EAST
1.30-2.99%-0.04ขาย2.500M1.659B6.450.212500.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8029 SUN INT'L
0.246.52%0.01ขาย3.035M532.074M-0.0574.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8031 ETS GROUP
0.320.00%0.00ขาย089.600M11.810.03753.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8036 EBROKER GROUP
0.10-0.98%-0.00ขาย0125.460M33.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8039 KNK HOLDINGS
1.700.00%0.00ขาย0710.600M-0.0223.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8042 KOS INTL
0.04-5.26%-0.00ขาย2.670M30.400M45.00บริการด้านบุคลากร
8063 GLOBAL M HLDG
0.0417.65%0.01ซื้อ550.000K170.515M-0.01106.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8066 PHOENITRON HOLD
0.140.00%0.00แนะนำให้ขาย073.549M-0.08บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8072 ROMA GROUP
0.260.00%0.00แนะนำให้ขาย16.156K33.606M-0.4769.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8091 OOH HOLDINGS
0.030.00%0.00ขาย021.600M21.430.0053.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8105 KINGSLEY EDU
0.530.00%0.00ซื้อ0424.000M-0.00194.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8112 CORNERSTONE FIN
0.010.00%0.00ขาย120.000K16.059M-0.0282.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
8121 GURU ONLINE
0.034.00%0.00ขาย370.000K41.680M-0.01241.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
8125 ROYAL CEN RES
0.05-5.36%-0.00ขาย027.698M-0.0530.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8158 CRMI
0.271.92%0.01ซื้อ63.250K228.615M-0.46บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8160 GOLDWAY EDU
0.131.55%0.00ซื้อ2.052M68.448M-0.0180.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8175 C DIGITAL CUL
0.05-28.99%-0.02แนะนำให้ขาย3.300M139.392M-0.20บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8193 ASIAPAC FIN INV
0.171.19%0.00ขาย3.900M99.103M-0.1564.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8201 PPS INT'L
0.100.00%0.00แนะนำให้ขาย051.840M9.410.011077.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8235 CCID CONSULTING
0.410.00%0.00ซื้อ0287.000M4.320.09324.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8238 WINTO GROUP
0.1820.00%0.03ขาย54.000K77.760M-0.0932.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
8243 DAHE MEDIA
0.100.00%0.00ขาย087.150Mบริการด้านโฆษณา/การตลาด
8260 YIN HE HLDGS
0.23-0.44%-0.00ซื้อ550.000K392.988M15.410.01บริการด้านบุคลากร
8293 SINGASIA HLDG
0.0425.00%0.01ขาย665.000K42.000M-0.02284.00บริการด้านบุคลากร
8315 GREATWALLE INC
0.09-18.58%-0.02ขาย330.000K75.523M-0.09380.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8320 AEC GROUP
0.0642.86%0.02ขาย1.140M70.674M-0.0157.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8325 CHINA SMARTPAY
0.170.00%0.00ขาย880.000K284.445M-0.16389.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8360 AL GROUP
0.040.00%0.00ซื้อ024.395M43.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8383 LINOCRAFT HLDGS
0.071.45%0.00ซื้อ576.000K55.200M4.390.02755.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
839 CHINA EDU GROUP
10.702.29%0.24ซื้อ1.137M21.131B31.380.348718.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8391 ELEGANCE PRINT
0.450.00%0.00ซื้อ252.000K195.800M-0.02105.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
8401 STREAM IDEAS
0.671.52%0.01ขาย2.000K134.000M-0.0030.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
8403 DOWWAY
0.03-2.94%-0.00แนะนำให้ขาย80.000K66.000M-0.0093.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8411 K W NELSON GP
0.160.00%0.00ซื้อ110.000K157.000M5.770.03บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8417 DADI EDU
0.0425.71%0.01ซื้อ1.670M61.264M-0.0023.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8421 WINSON HLDGS HK
0.43-6.52%-0.03ขาย795.000K276.000M12.780.042120.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8429 ICICLE GROUP
0.553.77%0.02ขาย1.095M254.400M47.00บริการด้านโฆษณา/การตลาด
8441 IWS GROUP
0.58-1.69%-0.01ขาย1.490M472.000M20.000.032178.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8448 UNI PRINTSHOP
0.120.00%0.00ซื้อ0110.700M-0.00131.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
8450 EDICO HOLDINGS
0.040.00%0.00ขาย040.000M-0.0162.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
8470 LUMINA GROUP
0.340.00%0.00ซื้อ1.824M207.000M9.320.0448.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8501 SANBASE CORP
0.591.72%0.01ซื้อ30.000K114.808M4.630.1380.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8613 ORIENTAL PAY
0.070.00%0.00ซื้อ074.000M-0.01บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8619 WAC HOLDINGS
2.573.63%0.09ขาย106.000K2.381B-0.00125.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
8627 ORANGE TOUR
0.15-1.32%-0.00ขาย4.440M121.600M60.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
863 BC TECH GROUP
6.501.88%0.12ขาย37.500K2.090B-1.04บริการด้านโฆษณา/การตลาด
888 BISON FINANCE
0.311.64%0.01ซื้อ554.000K361.385M16.850.02บริการด้านโฆษณา/การตลาด
915 DAOHE GLOBAL
0.154.90%0.01ขาย0241.534M389.00บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด
982 HJ CAPITAL INTL
0.184.76%0.01ซื้อ5.100M1.610B217.00การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์
9919 ACTIVATION GP
0.690.00%0.00ซื้อ2.544M552.000M12.210.06บริการด้านโฆษณา/การตลาด
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ