การพิมพ์/ขึ้นรูปเชิงพาณิชย์ (อุตสาหกรรม)

11
หุ้น
2.983B
เงินทุนของตลาด
678.426K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.20%
เปลี่ยนแปลง
+2.92%
ประสิทธิภาพ เดือน
+9.57%
ประสิทธิภาพ ปี
+0.13%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
1127LION ROCK GROUP LTD
1.10 HKD−0.90%−0.01 HKD
มีแรงซื้อ
8K8.8K HKD821.866M HKD3.570.31 HKD1.303K
1172MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD
0.054 HKD5.88%0.003 HKD
มีแรงซื้อ
60K3.24K HKD312.077M HKD−0.06 HKD237
1540LEFT FIELD PRINTING GROUP LTD
0.390 HKD−3.70%−0.015 HKD
มีแรงขาย
16K6.24K HKD196.975M HKD12.900.03 HKD271
1631REF HOLDINGS LIMITED
0.500 HKD0.00%0.000 HKD
ปานกลาง
105K52.5K HKD128M HKD11.470.04 HKD109
1975SUN HING PRINTING HLDGS LTD
0.90 HKD2.27%0.02 HKD
มีแรงซื้อ
100K90K HKD422.4M HKD3.220.27 HKD1.256K
55NEWAY GROUP HLDGS
0.300 HKD−1.64%−0.005 HKD
มีแรงขาย
22K6.6K HKD76.008M HKD3.990.08 HKD1.32K
8391CORNERSTONE TECHNOLOGIES HLDGS LTD
0.87 HKD−2.25%−0.02 HKD
มีแรงขาย
180K156.6K HKD702.245M HKD−0.13 HKD185
8416HM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.133 HKD3.91%0.005 HKD
มีแรงซื้อรุนแรง
5K665 HKD53.2M HKD7.190.02 HKD142
8448UNIVERSE PRINTSHOP HLDGS LTD
0.027 HKD−3.57%−0.001 HKD
มีแรงขาย
340K9.18K HKD25.2M HKD−0.02 HKD101
8450EDICO HOLDINGS LTD
0.042 HKD−4.55%−0.002 HKD
มีแรงขายรุนแรง
720K30.24K HKD42M HKD−0.00 HKD66
8471REACH NEW HLDGS LTD
0.234 HKD0.00%0.000 HKD
มีแรงซื้อ
300K70.2K HKD198.05M HKD−0.01 HKD220