อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — ฮ่องกง

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

       
12.031B-0.58%420.716Kบริการเชิงพาณิชย์20
25.367B-1.85%8.087Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
35.361B-0.36%2.753Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13
25.700B0.04%4.796Mระบบขนส่ง11
262.980B-2.40%19.264Mระบบขนส่ง5
134.790B-0.34%5.358Mสาธารณูปโภค12
166.328B-1.24%9.799Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5
629.460B-0.87%6.203Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร70
518.103B-0.49%2.180Mการค้าปลีก18
185.819B1.57%9.207Mการผลิตของผู้ผลิต19
60.346B-0.20%994.553Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2
531.247B-1.93%8.176Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
40.480B0.14%3.274Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3
522.376B-1.04%12.035Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ20
24.590B-0.00%1.313Mบริการผู้บริโภค4
27.825B-1.14%6.413Mการผลิตของผู้ผลิต6
3.118B-0.29%872.784Kบริการผู้บริโภค3
802.750B-2.67%16.161Mบริการผู้บริโภค14
2.570B-0.86%1.279Mการค้าปลีก1
40.720B-0.52%5.080Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8
4.583B-1.29%82.129Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4
123.119B-1.58%6.217Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19
407.528B-0.85%21.676Mแร่พลังงาน23
8.289B0.38%2.281Mบริการเชิงพาณิชย์15
2.472B-1.66%5.410Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4
3.821B0.94%205.423Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5
89.039B-3.09%67.158Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9
507.797B0.06%8.371Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
1.026B-0.77%243.192Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4
103.819B-1.43%10.528Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ27
60.428B-1.66%14.451Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
6.328B-1.51%9.756Mบริการทางด้านเทคโนโลยี2
46.855B-0.04%501.089Kการค้าปลีก14
278.145M1.39%102.589Mการค้าปลีก1
760.708B-0.55%6.685Mสาธารณูปโภค21
156.315B-1.22%2.918Mการผลิตของผู้ผลิต34
321.666B-1.11%9.074Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33
69.008B-1.28%1.895Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18
49.619B-0.78%1.425Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17
21.956B-0.61%1.306Mบริการการกระจายสินค้า10
20.034B-1.86%119.773Mการค้าปลีก4
131.115B-2.19%2.613Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร21
826.557B-0.79%5.030Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม136
82.462B-0.08%11.172Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม19
188.631B-0.62%3.137Mการเงิน44
250.381B0.16%17.751Mการเงิน97
22.069B-1.15%8.573Mบริการการกระจายสินค้า14
105.478B4.31%25.524Mการค้าปลีก11
16.994B0.19%9.812Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8
475.324B0.05%13.178Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13
280.019B-0.53%6.449Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร19
3.407B-0.98%586.440Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8
652.081B-0.01%9.868Mสาธารณูปโภค12
31.729B-1.54%3.597Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร14
4.608B-0.01%139.279Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7
82.107B-2.24%1.286Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ7
229.149B-2.62%42.095Mบริการผู้บริโภค32
129.411B0.25%1.889Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18
284.944B-1.10%3.546Mการผลิตของผู้ผลิต10
124.056B-1.17%6.264Mการผลิตของผู้ผลิต28
114.132B-0.64%17.739Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ21
269.949B-2.29%18.023Mบริการทางด้านเทคโนโลยี42
1191.426B-0.86%167.171Mแร่พลังงาน8
4631.232B-1.39%15.126Mการค้าปลีก3
661.689B-0.23%22.377Mบริการทางด้านเทคโนโลยี22
1410.259B-1.01%12.313Mการเงิน64
211.738B-0.96%23.900Mการเงิน20
17.423B1.22%4.831Mอื่นๆ13
1911.783B-0.83%17.265Mการเงิน4
6720.578B-0.79%187.910Mการเงิน12
503.124B-0.56%36.750Mการสื่อสาร5
170.134B-1.02%4.362Mระบบขนส่ง18
2.252B0.39%5.612Mบริการผู้บริโภค3
10.785B-2.15%1.260Mบริการการกระจายสินค้า9
117.915B-2.11%13.119Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16
124.596B0.15%5.603Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ12
281.345B-2.47%11.244Mการผลิตของผู้ผลิต10
141.975B-0.32%12.348Mอื่นๆ78
326.960B-0.64%2.538Mบริการเชิงพาณิชย์87
76.798B-0.67%3.996Mการผลิตของผู้ผลิต15
575.445B0.35%25.688Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร13
67.180B0.88%19.437Mบริการผู้บริโภค23
2567.228B-0.62%21.032Mการเงิน7
254.053M8.93%1.952Mการผลิตของผู้ผลิต1
11.206B-1.44%1.835Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4
570.978B-0.30%55.718Mแร่พลังงาน10
1.319B2.02%4.587Mแร่พลังงาน3
29.369B-0.49%7.420Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10
123.857B-0.62%2.889Mบริการผู้บริโภค36
111.057B-0.61%4.572Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร23
66.163B-0.74%12.700Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13
370.549B-0.95%3.868Mระบบขนส่ง32
193.027B-0.29%18.728Mบริการทางด้านเทคโนโลยี43
3.241B1.49%655.653Kบริการเชิงพาณิชย์5
123.413B-1.01%16.638Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3
820.731B-0.70%4.267Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ34
153.249B-1.10%6.206Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ15
98.938B2.78%12.727Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10
326.110B-1.09%23.695Mการเงิน3
39.539B-2.17%2.391Mบริการผู้บริโภค4
5.670B-1.54%358.198Kบริการผู้บริโภค7
41.631B-1.74%3.979Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9
290.539B-0.50%4.664Mระบบขนส่ง3
5084.076B-1.38%7.643Mการเงิน219
265.233B-1.28%7.459Mการเงิน10
26.660B0.14%2.582Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร15
3468.865B-0.67%44.370Mการเงิน25
230.614B-1.75%6.578Mบริการผู้บริโภค38
407.584B-0.40%17.257Mการเงิน1
1282.508B-30.63%7.071Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20
1.490B0.00%1.400Mบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
433.209B-0.53%3.370Mการค้าปลีก40
4329.892B-2.02%36.502Mการสื่อสาร12
98.851B-0.16%4.882Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21
494.837B-1.21%78.828Mเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24
41.625B-1.24%1.383Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15
12.644B-2.19%1.748Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
128.008B-0.29%2.510Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
691.271M-0.21%164.444Kระบบขนส่ง3
248.021B-0.50%10.776Mการผลิตของผู้ผลิต13
16.466B-0.12%668.629Kสาธารณูปโภค7
47.718B0.18%6.724Mบริการการกระจายสินค้า57
1385.336B-0.97%10.574Mการสื่อสาร6
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ