หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
100 CLEAR MEDIA
7.494.32%0.31แนะนำให้ซื้อ99.000K3.889B13.790.52564.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1005 MATRIX HOLDINGS
3.450.00%0.00แนะนำให้ซื้อ196.000K2.609B22.410.159500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
101 HANG LUNG PPT
15.822.20%0.34ซื้อ1.680M69.629B7.752.004535.00ไฟแนนซ์
1026 UNIVERSAL TECH
0.316.90%0.02แนะนำให้ซื้อ350.000K614.930M-0.01391.00เทคโนโลยี
103 SHOUGANG CENT
0.183.47%0.01ซื้อ164.000K332.662M-0.061874.00วัสดุพื้นฐาน
1030 FUTURE LAND
6.195.27%0.31แนะนำให้ซื้อ17.690M34.686B5.771.0217863.00ไฟแนนซ์
1031 KINGSTON FIN
1.961.03%0.02ซื้อ950.000K26.412B32.650.06858.00ไฟแนนซ์
1038 CKI HOLDINGS
61.350.16%0.10แนะนำให้ซื้อ1.068M154.326B14.644.182005.00สาธารณูปโภค
1039 FORTUNET E-COMM
0.8011.11%0.08ซื้อ697.000K1.449B-0.12358.00เทคโนโลยี
1045 APT SATELLITE
3.370.90%0.03แนะนำให้ซื้อ44.000K3.109B5.730.58110.00บริการโทรคมนาคม
1051 G-RESOURCES
0.065.00%0.00ซื้อ30.024M1.623B4.400.0134.00ไฟแนนซ์
1053 CHONGQING IRON
1.204.35%0.05ซื้อ3.017M20.181B4.510.266582.00วัสดุพื้นฐาน
1055 CHINA SOUTH AIR
5.472.63%0.14ซื้อ15.091M90.759B8.730.6196315.00ในทางอุตสาหกรรม
1063 SUNCORP TECH
0.020.00%0.00ซื้อ16.510M273.883M-0.002500.00เทคโนโลยี
1068 YURUN FOOD
0.784.00%0.03ซื้อ4.636M1.367B-1.0510000.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
107 SICHUAN EXPRESS
2.510.00%0.00ซื้อ980.000K11.465B6.860.374401.00ในทางอุตสาหกรรม
1070 TCL ELECTRONICS
3.528.64%0.28ซื้อ8.863M7.567B5.090.6524100.00เทคโนโลยี
1083 TOWNGAS CHINA
6.230.48%0.03ซื้อ651.811K17.422B12.020.5222072.00สาธารณูปโภค
1087 INVESTECH HLDGS
0.209.89%0.02ซื้อ3.279M255.528M-0.11273.00เทคโนโลยี
1088 CHINA SHENHUA
18.661.41%0.26แนะนำให้ซื้อ18.450M365.969B6.792.7187312.00พลังงาน
1093 CSPC PHARMA
13.103.80%0.48ซื้อ67.045M78.703B22.730.5617100.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1099 SINOPHARM
34.306.19%2.00ซื้อ7.513M89.377B14.832.1964413.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1111 CHONG HING BANK
13.701.03%0.14ซื้อ76.000K13.187B5.042.69ไฟแนนซ์
112 LT COMM REALEST
6.850.74%0.05ซื้อ12.514K4.678B6.671.95371.00ไฟแนนซ์
1122 QINGLING MOTORS
2.040.49%0.01ซื้อ1.432M5.039B10.430.192854.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1124 COASTAL GL
0.250.00%0.00ซื้อ3.504M1.046B1.630.15178.00ไฟแนนซ์
1127 LION ROCK GROUP
1.404.48%0.06ซื้อ664.000K1.032B6.250.211224.00ในทางอุตสาหกรรม
1131 AGRITRADE RES
1.410.71%0.01ซื้อ10.085M8.917B20.920.07567.00พลังงาน
1135 ASIA SATELLITE
5.450.93%0.05ซื้อ96.500K2.112B4.891.11138.00บริการโทรคมนาคม
1157 ZOOMLION
3.060.99%0.03ซื้อ3.179M31.570B19.130.1614606.00ในทางอุตสาหกรรม
1164 CGN MINING
0.264.00%0.01ซื้อ418.000K1.650B20.060.0125.00พลังงาน
1169 HAIER ELEC
21.305.45%1.10ซื้อ8.127M56.622B13.341.5316543.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1171 YANZHOU COAL
7.113.34%0.23ซื้อ25.020M44.368B3.412.0268030.00พลังงาน
1177 SINO BIOPHARM
6.467.31%0.44ซื้อ152.919M75.893B24.540.2521072.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
119 POLY PROPERTY
2.601.17%0.03ซื้อ3.077M9.410B3.830.6712894.00ไฟแนนซ์
1196 REALORD GROUP
5.150.59%0.03ซื้อ966.000K7.351B18.310.28194.00ในทางอุตสาหกรรม
1197 CHINA HENGSHI
2.105.00%0.10ซื้อ126.000K2.100B8.290.251277.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1199 COSCO SHIP PORT
8.210.24%0.02แนะนำให้ซื้อ2.624M25.496B10.480.783314.00ในทางอุตสาหกรรม
12 HENDERSON LAND
43.151.17%0.50แนะนำให้ซื้อ5.119M187.714B6.007.119052.00ไฟแนนซ์
1208 MMG
3.567.55%0.25ซื้อ10.078M26.652B13.510.255079.00วัสดุพื้นฐาน
122 CROCODILE
0.734.29%0.03ซื้อ1.613M663.281M4.080.17274.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1222 WANG ON GROUP
0.10-1.96%-0.00ซื้อ76.140M1.869B1.900.05944.00ไฟแนนซ์
123 YUEXIU PROPERTY
1.510.00%0.00ซื้อ13.477M18.726B6.520.237390.00ไฟแนนซ์
1232 GW TIANDI
0.751.35%0.01แนะนำให้ซื้อ548.000K1.352B2.530.30561.00ไฟแนนซ์
124 GD LAND
1.924.92%0.09แนะนำให้ซื้อ406.000K3.132B27.980.07220.00ไฟแนนซ์
125 SUN HING VISION
2.800.00%0.00ซื้อ2.444M735.779M10.220.275500.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1251 SPT ENERGY
0.492.08%0.01ซื้อ3.192M887.530M10.830.043677.00พลังงาน
1265 TIANJINJINRAN
0.792.60%0.02แนะนำให้ซื้อ2.230M1.416B40.260.02835.00สาธารณูปโภค
1266 XIWANG STEEL
1.45-0.68%-0.01ขาย2.935M3.312B2.580.634430.00วัสดุพื้นฐาน
1270 LANGHAM-SS
3.030.66%0.02ซื้อ360.000K6.350B4.450.68ไฟแนนซ์
128 ENM HOLDINGS
0.762.70%0.02ซื้อ15.140M1.221B-0.01135.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1288 ABC
3.580.85%0.03ซื้อ112.527M1242.440B4.990.71477040.00ไฟแนนซ์
129 ASIA STANDARD
1.412.92%0.04ซื้อ926.000K1.808B1.470.94360.00ไฟแนนซ์
1292 CMA LOGISTICS
3.872.93%0.11ซื้อ22.000K609.361M4.290.888086.00ในทางอุตสาหกรรม
1296 GUODIAN TECH
0.300.00%0.00ซื้อ613.000K1.849B13.150.026778.00พลังงาน
1297 SINOSOFT TECH
2.08-2.35%-0.05ขาย678.000K2.604B9.320.23715.00เทคโนโลยี
1299 AIA
69.901.82%1.25แนะนำให้ซื้อ18.073M829.090B21.733.1721000.00ไฟแนนซ์
1310 HKBN
12.101.68%0.20ซื้อ2.603M11.967B30.090.402981.00บริการโทรคมนาคม
1313 CHINARES CEMENT
7.280.14%0.01ซื้อ10.151M50.766B6.781.0720362.00วัสดุพื้นฐาน
1317 MAPLELEAF EDU
3.583.47%0.12ซื้อ9.568M10.308B15.740.225369.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1323 NEWTREE GROUP
0.530.00%0.00ซื้อ5.638M1.285B-0.0177.00วัสดุพื้นฐาน
1330 DYNAGREEN ENV
3.405.59%0.18ซื้อ1.804M12.166B11.130.291466.00พลังงาน
1333 CHINA ZHONGWANG
3.670.27%0.01ซื้อ3.107M19.945B5.990.6137121.00วัสดุพื้นฐาน
1337 RAZER
1.162.65%0.03ซื้อ7.984M10.112B-0.341391.00เทคโนโลยี
1347 HUA HONG SEMI
15.8011.42%1.62ซื้อ12.145M18.206B10.811.334138.00เทคโนโลยี
1359 CHINA CINDA
2.092.45%0.05ซื้อ29.507M190.163B3.990.5117168.00ไฟแนนซ์
136 HENGTEN NET
0.260.00%0.00ซื้อ92.472M19.399B106.370.00586.00เทคโนโลยี
1360 MEGAEXPO HLDG
3.780.80%0.03แนะนำให้ซื้อ8.715M5.453B57.760.0675.00ในทางอุตสาหกรรม
1373 IH RETAIL
1.903.26%0.06แนะนำให้ซื้อ1.440M1.327B11.600.162145.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1375 CC SECURITIES
1.752.34%0.04ซื้อ2.843M16.389B12.710.132833.00ไฟแนนซ์
1398 ICBC
5.761.41%0.08ซื้อ185.096M2024.388B5.960.95443169.00ไฟแนนซ์
1417 RIVERINE CHINA
3.000.00%0.00ซื้อ1.294M1.215B33.910.091294.00ไฟแนนซ์
144 CHINA MER PORT
15.360.52%0.08ซื้อ2.835M50.880B6.112.509036.00ในทางอุตสาหกรรม
1446 HUNGFOOKTONG
0.525.05%0.03ซื้อ320.000K324.692M34.860.011300.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1448 FU SHOU YUAN
6.142.68%0.16ซื้อ4.728M13.314B25.240.242170.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1461 LUZHENG FUTURES
1.222.52%0.03ซื้อ2.368M1.192B6.260.19452.00ไฟแนนซ์
1508 CHINA RE
1.610.62%0.01ซื้อ30.372M67.968B12.630.1355317.00ไฟแนนซ์
1513 LIVZON PHARMA
25.704.05%1.00ซื้อ1.686M21.019B13.561.826963.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1515 CR MEDICAL
5.461.11%0.06ซื้อ2.355M7.002B19.940.271068.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1522 BII TRANS TECH
0.603.45%0.02ซื้อ868.000K1.218B30.260.02298.00เทคโนโลยี
1530 3SBIO
12.589.58%1.10ซื้อ23.088M29.145B23.970.484405.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1556 CHINNEY KW
0.265.26%0.01ซื้อ135.000K390.000M6.280.04479.00ในทางอุตสาหกรรม
1560 STAR PROPERTIES
0.830.00%0.00ซื้อ225.386K520.576M-0.0212.00ไฟแนนซ์
1579 YIHAI INTL
22.451.58%0.35ซื้อ2.347M23.136B49.600.451660.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
158 MELBOURNE ENT
195.000.57%1.10ซื้อ2.000K4.875B2.1291.9417.00ไฟแนนซ์
1596 YICHEN IND
5.57-1.07%-0.06ซื้อ473.000K5.055B27.780.201090.00วัสดุพื้นฐาน
16 SHK PPT
124.002.06%2.50แนะนำให้ซื้อ4.240M352.005B7.0517.2437000.00ไฟแนนซ์
1600 TIAN LUN GAS
6.692.14%0.14ซื้อ3.375M6.482B12.910.512728.00ไฟแนนซ์
1612 VINCENT MED
0.61-4.69%-0.03ซื้อ52.000K388.966M28.400.021127.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1616 STARRISE MEDIA
1.280.00%0.00ซื้อ220.000K1.606B-0.241721.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1618 MCC
1.960.51%0.01ซื้อ3.011M68.212B6.020.3297771.00ในทางอุตสาหกรรม
1649 IMEEI
1.60-1.23%-0.02ซื้อ582.000K4.612B8.010.205291.00ในทางอุตสาหกรรม
1663 S HARBOURHOLD
0.201.01%0.00ซื้อ7.885M487.872M27.630.01287.00ไฟแนนซ์
168 TSINGTAO BREW
34.60-0.29%-0.10ซื้อ816.000K46.879B27.031.2840810.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1681 CONSUN PHARMA
5.281.34%0.07ซื้อ1.335M4.560B8.800.602609.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1682 HUALONGJINKONG
1.148.57%0.09ซื้อ312.000K
17 NEW WORLD DEV
11.702.81%0.32แนะนำให้ซื้อ15.102M116.122B4.882.3445000.00ไฟแนนซ์
171 SILVER GRANT
1.701.19%0.02ซื้อ1.564M3.872B13.290.13563.00ไฟแนนซ์
1736 PARENTING NET
0.29-4.84%-0.01ขาย1.484M317.955M7.560.04183.00เทคโนโลยี
1741 SHING CHI HLDGS
1.84-2.13%-0.04ซื้อ156.000K1.504B113.800.02ในทางอุตสาหกรรม
1746 MAN SHUN GP
0.4050.94%0.14ซื้อ62.768M265.000M79.00ในทางอุตสาหกรรม
177 JIANGSU EXPRESS
11.480.70%0.08ซื้อ4.234M57.430B11.381.005490.00ในทางอุตสาหกรรม
1773 TIANLI EDU
1.631.24%0.02ซื้อ2.037M3.341B13.110.123427.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1785 CHENGDU EXPWAY
2.200.92%0.02260.000K872.000M6.080.36ในทางอุตสาหกรรม
1786 CRCCE
1.722.38%0.04ซื้อ860.500K2.553B19.900.082071.00ในทางอุตสาหกรรม
1788 GUOTAI JUNAN I
1.351.50%0.02ซื้อ23.901M10.262B9.070.15438.00ไฟแนนซ์
18 ORIENTAL PRESS
0.820.00%0.00ขาย364.000K1.966B16.020.051379.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1800 CHINA COMM CONS
7.840.38%0.03ซื้อ12.274M183.145B6.261.25117446.00ในทางอุตสาหกรรม
1812 CHENMING PAPER
4.641.31%0.06ซื้อ2.165M16.744B4.131.1115009.00วัสดุพื้นฐาน
1816 CGN POWER
1.990.00%0.00ซื้อ20.861M90.443B10.000.2018124.00สาธารณูปโภค
182 CONCORD NE
0.341.52%0.01ซื้อ2.420M2.809B11.940.031418.00ในทางอุตสาหกรรม
1833 PA GOODDOCTOR
35.909.28%3.05ซื้อ6.675M35.061B-1.232272.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1838 CHINAPROPERTIES
1.172.63%0.03ซื้อ38.000K2.117B6.610.21358.00ไฟแนนซ์
1848 CALC
8.200.12%0.01แนะนำให้ซื้อ283.000K5.547B7.011.17172.00ไฟแนนซ์
1851 GINGKO EDU
1.350.00%0.0013.928M00.10651.00ในทางอุตสาหกรรม
1869 LI BAO GE GP
0.351.45%0.01ซื้อ400.000K276.000M13.120.03510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1881 REGAL REIT
2.310.87%0.02ซื้อ209.000K7.460B4.480.510.00ไฟแนนซ์
1882 HAITIAN INT'L
17.162.63%0.44ซื้อ697.424K26.685B10.291.626300.00ในทางอุตสาหกรรม
1889 SANAI HEALTH GP
0.403.90%0.01ซื้อ4.418M1.181B-0.31285.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
1898 CHINA COAL
3.290.92%0.03ซื้อ5.611M64.405B8.020.4141650.00พลังงาน
19 SWIRE PACIFIC A
90.701.11%1.00แนะนำให้ซื้อ1.599M134.692B4.9718.0593000.00ไฟแนนซ์
1928 SANDS CHINA LTD
36.452.24%0.80ซื้อ10.142M288.074B19.281.8528504.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
1932 CPM GROUP
0.525.05%0.03แนะนำให้ซื้อ104.000K500.000M-0.041013.00วัสดุพื้นฐาน
195 GREENTECH INTL
0.085.41%0.00ซื้อ720.000K532.740M10.760.0130.00วัสดุพื้นฐาน
1958 BAIC MOTOR
4.884.72%0.22ซื้อ9.498M37.351B7.600.6220530.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
196 HONGHUA GROUP
0.514.08%0.02ซื้อ6.183M2.624B-0.033749.00พลังงาน
1962 EVERGREEN PG
1.659.27%0.14ซื้อ4.000K928.650M9.250.1918046.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
1972 SWIREPROPERTIES
28.400.71%0.20ซื้อ2.717M164.970B4.086.915000.00ไฟแนนซ์
1988 MINSHENG BANK
5.732.14%0.12ซื้อ22.085M336.512B4.161.3557134.00ไฟแนนซ์
1997 WHARF REIC
49.902.57%1.25ซื้อ3.281M147.701B6.577.412900.00ไฟแนนซ์
1999 MAN WAH HLDGS
3.684.25%0.15ซื้อ19.712M13.495B9.610.3716117.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
200 MELCO INT'L DEV
16.662.71%0.44ซื้อ2.531M24.648B38.530.4321678.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2001 NEW HIGHER EDU
3.972.58%0.10ซื้อ4.799M5.538B17.470.222109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2031 AUSUPREME
0.403.90%0.01แนะนำให้ซื้อ425.000K288.750M12.100.03สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2038 FIH
0.873.57%0.03ซื้อ8.228M6.900B-0.6693408.00เทคโนโลยี
208 POLYTEC ASSET
0.761.33%0.01ซื้อ631.566K3.329B3.830.20270.00ไฟแนนซ์
2083 NATURE HOME
1.550.00%0.00แนะนำให้ซื้อ5.920M2.228B15.210.103145.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
212 NANYANG HOLD
56.500.98%0.55แนะนำให้ซื้อ13.000K1.927B4.3812.7813.00ไฟแนนซ์
2128 CHINA LESSO
4.320.93%0.04ซื้อ4.345M13.278B4.840.8810800.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
215 HUTCHTEL HK
3.12-0.32%-0.01ซื้อ3.369M15.083B-0.271158.00บริการโทรคมนาคม
2186 LUYE PHARMA
5.731.06%0.06ซื้อ14.464M18.569B13.600.423974.00ธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
219 SHUNHO PROPERTY
2.803.70%0.10ซื้อ28.000K1.565B1.651.64สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
2202 CHINA VANKE
28.605.15%1.40แนะนำให้ซื้อ8.099M300.265B8.363.2592764.00ไฟแนนซ์
2236 WISON ENGRG
1.080.00%0.00ซื้อ1.333M4.396B35.670.031371.00พลังงาน
225 POKFULAM
17.501.86%0.32ซื้อ4.000K1.893B3.944.36106.00ไฟแนนซ์
2262 SLD GROUP
1.030.00%0.00ซื้อ2.688M1.174B11.470.09570.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นวัฏจักร
227 FIRST SHANGHAI
0.452.27%0.01ซื้อ520.000K624.348M10.850.04675.00ไฟแนนซ์
23 BANK OF E ASIA
25.801.38%0.35ซื้อ591.711K72.418B11.002.319603.00ไฟแนนซ์
2319 MENGNIU DAIRY
25.450.99%0.25ซื้อ9.244M98.978B34.100.7440015.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร
2328 PICC P&C
8.300.00%0.00ซื้อ46.939M184.609B9.220.90182716.00ไฟแนนซ์
โหลดเพิ่ม
TH ภาษาไทย
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต กฎของบ้าน ผู้ดูแลการใช้งาน เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต สต็อกชาร์ตไลบรารี่ คำร้องขอเพิ่มเติมลักษณะและบริการ บล็อก & ข่าว คำถามที่พบบ่อย คำอธิบาย & วิกิ Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าประวัติ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ติดต่อฝ่ายสนับสนุนการใช้งาน ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ