หุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน — ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงรายชื่อหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ทำจุดสูงสุดประจำเดือนบ่งชี้ได้ว่ามีความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้เข้าร่วมในตลาด การเคลื่อนไหวของราคาเช่นนั้นสารมารถดำเนินต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง

           
1003 HUANXI MEDIA
1.9643.07%0.59แนะนำให้ซื้อ24.440M6.183B-0.0184.00บริการผู้บริโภค
1035 BBI LIFE SCI
3.360.00%0.00ซื้อ1.268M1.849B18.490.181472.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
108 GR PROPERTIES
1.5411.59%0.16แนะนำให้ซื้อ1.894M4.927B155.060.01724.00การเงิน
1084 GF HYDROCOLLOID
1.264.13%0.05แนะนำให้ซื้อ1.196M1.008B1027.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1110 KINGWORLD
1.0212.09%0.11ซื้อ2.848M634.950M10.610.09998.00บริการการกระจายสินค้า
1119 IDREAMSKY
5.503.77%0.20ซื้อ3.173M6.983B17.260.31703.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1176 ZHUGUANG HOLD
1.160.87%0.01แนะนำให้ซื้อ108.000K8.346B21.260.05332.00การเงิน
1180 PARADISE ENT
0.891.14%0.01ซื้อ80.000K936.449M17.670.051150.00บริการผู้บริโภค
1193 CHINA RES GAS
44.901.47%0.65ซื้อ1.415M97.802B20.382.1748031.00สาธารณูปโภค
1196 REALORD GROUP
4.780.84%0.04ซื้อ390.000K6.875B106.760.04199.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1266 XIWANG STEEL
0.765.56%0.04ซื้อ11.885M1.801B2.670.294276.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1271 GRAND MING
4.870.62%0.03แนะนำให้ซื้อ184.730K3.457B24.250.20168.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1283 ACCEL GROUP
0.573.64%0.02แนะนำให้ซื้อ1.425M456.000M6.95146.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1314 TSUI WAH HLDG
0.468.24%0.04ซื้อ282.000K634.159M-0.044227.00บริการผู้บริโภค
1321 CHINA NEWCITY
1.001.01%0.01ซื้อ2.000K2.013B-0.131399.00การเงิน
1323 NEWTREE GROUP
0.593.51%0.02แนะนำให้ซื้อ13.148M1.854B0.0072.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1428 BRIGHT SMART
2.183.32%0.07แนะนำให้ซื้อ15.940M3.700B8.700.24283.00การเงิน
156 LIPPO CHINA RES
0.181.65%0.00ซื้อ600.000K1.700B24.270.011051.00การเงิน
1581 PROGRESSIVE P
0.171.20%0.00ซื้อ310.000K174.300M-0.01263.00การเงิน
1675 ASIAINFO TECH
9.811.55%0.15ซื้อ2.610K7.122B12332.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1701 TU YI HLDG
1.574.67%0.07ซื้อ1.460M1.570B202.00บริการการกระจายสินค้า
1725 ETERNITY TECH
2.16-0.46%-0.01แนะนำให้ซื้อ465.000K648.000M26.760.08370.00การผลิตของผู้ผลิต
1743 CANGNAN INST
36.956.48%2.25แนะนำให้ซื้อ229.600K2.579B9.913.50507.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1808 ENTERPRISE DEV
0.40-1.25%-0.01ซื้อ1.986M207.971M-0.06125.00การผลิตของผู้ผลิต
1821 ESR
18.863.06%0.56ซื้อ663.800K57.270B506.00การเงิน
185 ZENSUN ENT
0.380.00%0.00ซื้อ788.000K3.912B11.950.03319.00การเงิน
1912 CONTEL
2.753.00%0.08ซื้อ3.465M2.200B99.00การเงิน
1931 IVD MEDICAL
3.190.63%0.02แนะนำให้ซื้อ848.000K4.254Bบริการการกระจายสินค้า
1959 CENT UNIT HLDG
0.436.17%0.03ขาย5.784M215.000Mการค้าปลีก
1977 ANALOGUE HLDGS
1.072.88%0.03แนะนำให้ซื้อ500.000K1.498B7.320.142166.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2005 SSY GROUP
7.826.39%0.47ซื้อ9.396M23.713B22.080.344091.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2083 NATURE HOME
1.500.67%0.01ซื้อ956.000K1.982B15.100.103067.00การผลิตของผู้ผลิต
2163 BROAD HOMES
9.992.15%0.21แนะนำให้ซื้อ97.200K4.872Bแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2180 MANPOWER GRC
10.201.80%0.18ซื้อ10.500K2.116B1375.00บริการเชิงพาณิชย์
2258 WATTS INT'L
1.319.17%0.11แนะนำให้ซื้อ856.000K1.081B264.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2299 BILLION IND
5.942.41%0.14ซื้อ62.000K12.605B12.920.454983.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2322 HK CHAOSHANG GP
0.7212.50%0.08ซื้อ936.000K2.967B-0.0160.00ระบบขนส่ง
2323 HKBRIDGE FIN
0.500.00%0.00เป็นกลาง80.000K1.104B-0.271353.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2383 TOM GROUP
1.431.42%0.02ซื้อ88.000K5.656B-0.041400.00อื่นๆ
2389 BJ ENT M&H
0.168.61%0.01ซื้อ2.442M996.946M-0.001081.00การผลิตของผู้ผลิต
2611 GTJA
13.902.96%0.40ซื้อ296.800K123.821B14.061.0115236.00การเงิน
2668 PAK TAK INT'L
0.385.56%0.02ซื้อ30.000K1.102B-0.00510.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
290 C FORTUNE FIN
0.063.33%0.00ซื้อ6.276M567.491M-0.01101.00อื่นๆ
3331 VINDA INT'L
18.907.14%1.26ซื้อ2.493M22.587B31.390.5611250.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3616 EVER REACH GP
1.040.97%0.01แนะนำให้ซื้อ342.000K1.248B426.00การเงิน
362 XINYANG MAOJIAN
0.392.63%0.01ซื้อ2.101M433.068M-0.51678.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3623 C SUCCESS FIN
0.821.23%0.01แนะนำให้ซื้อ4.000K430.201M-0.0138.00การเงิน
389 TONTINE WINES
0.144.62%0.01ซื้อ440.000K273.771M-0.01480.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
393 GLORIOUS SUN
0.891.14%0.01ซื้อ64.000K1.360B20.510.04820.00การค้าปลีก
3996 CH ENERGY ENG
0.961.05%0.01ซื้อ308.000K28.581B5.570.17124503.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
412 CHINA SDHS FIN
0.242.08%0.01ซื้อ3.336M5.991B7.690.03579.00การเงิน
433 NORTH MINING
0.010.00%0.00ซื้อ4.090M300.936M-0.02688.00การเงิน
450 HUNG HING PRINT
1.252.46%0.03ซื้อ254.000K1.123B-0.048223.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
500 FRONTIER SER
0.867.50%0.06ซื้อ403.000K2.017B-0.11477.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
580 SUN.KING ELEC
1.283.23%0.04ซื้อ578.000K2.046B8.160.15636.00การผลิตของผู้ผลิต
606 CHINA AGRI
4.190.00%0.00ซื้อ2.162M22.042B21.140.2017646.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6168 CHINA U-TON
0.387.04%0.03ซื้อ2.420M928.215M-0.14373.00การสื่อสาร
6190 BANKOFJIUJIANG
10.880.74%0.08ซื้อ61.200K26.192B12.660.853597.00การเงิน
647 JOYCE BOUTIQUE
0.271.92%0.01ซื้อ3.228M430.360M-0.03363.00การค้าปลีก
6820 FRIENDTIMES
1.320.00%0.00ซื้อ1.372M2.891B1127.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
686 PANDA GREEN
0.255.04%0.01แนะนำให้ซื้อ12.292M3.813B-0.03418.00สาธารณูปโภค
6868 TENFU
6.081.33%0.08แนะนำให้ซื้อ169.000K6.751B23.720.254337.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6898 CHINA ALUMCAN
0.581.75%0.01ซื้อ230.000K541.824M10.230.07810.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6899 OURGAME
0.476.82%0.03ซื้อ410.000K498.156M-0.32265.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6919 RENRUI HR
43.506.62%2.70ซื้อ947.910K6.685B-7.6927800.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
6966 C WAN TONG YUAN
0.453.45%0.01ซื้อ890.000K450.000M15.370.0362.00บริการผู้บริโภค
8048 YU TAK INT'L
0.085.41%0.00ซื้อ614.000K151.920M-0.01276.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
8076 SING LEE
0.180.54%0.00ซื้อ245.000K243.689M5.540.03735.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
8093 MILLION STARS
0.500.00%0.00ซื้อ5.000K210.000M-0.10109.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8109 KIRIN GROUP
0.416.58%0.03แนะนำให้ซื้อ1.410M95.918M-0.2448.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8195 L&A INTL HOLD
0.220.92%0.00ซื้อ1.056M281.600M-0.0130.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
8228 NATIONAL ARTS
0.201.53%0.00ซื้อ33.260M984.686M-0.10511.00บริการผู้บริโภค
8310 DAFENG PORT
0.430.00%0.00ซื้อ150.000K560.280M-0.11254.00ระบบขนส่ง
8367 SIMPLICITY HLDG
0.050.00%0.00ซื้อ1.110M42.400M-0.04350.00บริการผู้บริโภค
8473 MI MING MART
0.247.96%0.02ซื้อ320.000K273.280M10.760.0288.00บริการการกระจายสินค้า
8506 FUTEX HLDGS
0.1823.45%0.03ซื้อ22.224M179.000M5.410.0391.00การผลิตของผู้ผลิต
902 HUANENG POWER
4.111.73%0.07ซื้อ10.796M64.519B11.420.3557970.00สาธารณูปโภค
905 GLOBAL M CAP
0.09-2.11%-0.00ซื้อ64.000K65.131M-0.1415.00อื่นๆ
932 SHUNTEN INTL
0.466.98%0.03ซื้อ3.464M1.159B-0.01309.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
943 EFORCE HOLDINGS
0.1712.00%0.02แนะนำให้ซื้อ40.000K1.801B300.000.00986.00บริการการกระจายสินค้า
958 HN RENEWABLES
3.190.31%0.01ซื้อ12.215M33.707B7.610.422614.00สาธารณูปโภค
985 CST GROUP
0.034.17%0.00ซื้อ359.200K967.457M-0.02252.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ