อื่นๆ (ภาค)

15
หุ้น
21.131B
เงินทุนของตลาด
41
ปริมาณการซื้อขาย
+1.29%
เปลี่ยนแปลง
+5.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
+33.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+37.21%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
20.624B2.911.34%4111
507.915M2.91-0.66%194
โหลดเพิ่ม