ระบบขนส่ง (ภาค)

11
หุ้น
33.357B
เงินทุนของตลาด
564.818K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.72%
เปลี่ยนแปลง
+5.60%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.88%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
7.158B0.18-0.48%6672
2.568B-1.38%4.347M2
20.410B0.20-0.48%340.117K4
93.986M-10.14%311
3.127B3.21-2.06%234.566K2
โหลดเพิ่ม