บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

10
หุ้น
2.751B
เงินทุนของตลาด
82.006K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.07%
เปลี่ยนแปลง
−0.79%
ประสิทธิภาพ เดือน
−20.58%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.75%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม