แร่พลังงาน (ภาค)

1
หุ้น
32.508B
เงินทุนของตลาด
285.943K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.33%
เปลี่ยนแปลง
−5.16%
ประสิทธิภาพ เดือน
+13.86%
ประสิทธิภาพ ปี
−3.12%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
เงินปันผลรับล่วงหน้า
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
หุ้น
การกลั่นน้ำมันและการตลาดเกี่ยวกับน้ำมัน32.508B EUR2.41%−0.69%656.158K1