อาหาร: เนื้อสัตว์/ปลา/ผลิตภัณฑ์นม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
250.199M
เงินทุนของตลาด
21.559K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.22%
เปลี่ยนแปลง
−0.67%
ประสิทธิภาพ เดือน
−26.61%
ประสิทธิภาพ ปี
−22.51%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ATRAV ATRIA PLC A
8.78-1.13%-0.10ขาย4.861K42679.58250.199M-0.29
โหลดเพิ่ม