บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

4
หุ้น
4.888M
เงินทุนของตลาด
1.728K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.51%
เปลี่ยนแปลง
−9.34%
ประสิทธิภาพ เดือน
−70.56%
ประสิทธิภาพ ปี
−62.24%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ELMO ELMO RENT
1.990.51%0.01ขาย1.728K3438.724.864M-3.22
MAGIC TEXTMAGIC
7.102.14%0.15ซื้อ4533215.85
MODE MODERA
3.700.00%0.00ขาย46170.20
PNKTD PUNKTID TECHNOLOGIES
2.10-3.67%-0.08มีแรงขายรุนแรง455955.50
โหลดเพิ่ม