ค้าปลีกเกี่ยวกับเสื้อผ้า/รองเท้า (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
8.247M
เงินทุนของตลาด
480
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+0.99%
ประสิทธิภาพ เดือน
−41.57%
ประสิทธิภาพ ปี
+4.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
BLT1TBALTIKA
0.1535EUR0.66%0.0010EUR
มีแรงซื้อ
4.09K6288.247MEUR2.440.06EUR173