บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

2
หุ้น
24.909B
เงินทุนของตลาด
552.978K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.44%
เปลี่ยนแปลง
+13.01%
ประสิทธิภาพ เดือน
+22.70%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.90%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม