บริการด้านสิ่งแวดล้อม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
189.756M
เงินทุนของตลาด
20.882K
ปริมาณการซื้อขาย
+4.09%
เปลี่ยนแปลง
+14.88%
ประสิทธิภาพ เดือน
−47.15%
ประสิทธิภาพ ปี
+28.41%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
RMATCHRE-MATCH HOLDING A/S
6.87DKK4.09%0.27DKK
มีแรงซื้อ
20.882K143.459K189.756MDKK−3.42DKK