ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
4.981B
เงินทุนของตลาด
10.636K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.88%
เปลี่ยนแปลง
−8.75%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.07%
ประสิทธิภาพ ปี
−13.46%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
SOLAR_B SOLAR B A/S
688.000.88%6.00ขาย10.636K7317568.004.981B8.3482.022936.00
โหลดเพิ่ม