การผลิตพลังงานทางเลือก (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
273.128B
เงินทุนของตลาด
640.435K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.77%
เปลี่ยนแปลง
−1.96%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.62%
ประสิทธิภาพ ปี
+2.25%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ORSTEDORSTED A/S
645.2DKK−0.77%−5.0DKK
มีแรงซื้อ
640.435K413.209M271.028BDKK18.7834.63DKK8.027K