หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหลักทรัพย์เดนมาร์ค

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
MONSO MONSENSO A/S
4.36-4.70%-0.21แนะนำให้ขาย9.723Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม