บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

2
หุ้น
848.489B
เงินทุนของตลาด
344.821K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.99%
เปลี่ยนแปลง
+5.35%
ประสิทธิภาพ เดือน
−34.08%
ประสิทธิภาพ ปี
+5.77%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
848.489B1.69-0.99%344.821K2
โหลดเพิ่ม