แร่พลังงาน (ภาค)

2
หุ้น
86320.350B
เงินทุนของตลาด
6.197M
ปริมาณการซื้อขาย
+5.09%
เปลี่ยนแปลง
−3.05%
ประสิทธิภาพ เดือน
−21.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−17.98%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
85276.026B11.725.11%6.272M1
1044.324B11.123.32%55.664K1
โหลดเพิ่ม