เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ (ภาค)

1
หุ้น
10057330.435B
เงินทุนของตลาด
438
ปริมาณการซื้อขาย
+5.66%
เปลี่ยนแปลง
+10.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
+17.75%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.59%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
AAPL บริษัท แอปเปิล
622510.005.66%33320.00มีแรงซื้อรุนแรง438272659380.0010057330.395B25.3823407.92154000.00
โหลดเพิ่ม