การสื่อสาร (ภาค)

2
หุ้น
7675.917B
เงินทุนของตลาด
1.186K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+0.49%
ประสิทธิภาพ เดือน
−1.10%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.03%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
บริษัท
อุตสาหกรรม
        
600.043B0.00%15.171K1
7075.873B0.000.00%01
โหลดเพิ่ม