เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
427.119B
เงินทุนของตลาด
0
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
0%
ประสิทธิภาพ เดือน
−46.16%
ประสิทธิภาพ ปี
0%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
ORBIS GRUPO ORBIS S.A
26470.000.00%0.00ขาย00.00427.119B
โหลดเพิ่ม