บริการทางด้านเทคโนโลยี (ภาค)

152
หุ้น
2025.752B
เงินทุนของตลาด
19.964M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.22%
เปลี่ยนแปลง
−3.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
+29.48%
ประสิทธิภาพ ปี
+18.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
9.14-2.35%-0.22ขาย77.259M14.544B81.820.115092.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
000503 CHINA REFORM HEALT
13.183.70%0.47ขาย19.602M11.424B-0.241223.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
000509 HUASU HOLDINGS
1.53-4.97%-0.08แนะนำให้ขาย55.292M1.453B-0.0464.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
10.54-1.22%-0.13ขาย5.481M3.678B51.950.21610.00ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
000889 ZJBC INFORMATION T
11.909.98%1.08แนะนำให้ซื้อ54.798M7.227B35.760.309310.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
000948 YUNNAN NANTIAN ELE
11.581.67%0.19ซื้อ6.222M3.651B103.450.115194.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002063 YGSOFT INC
13.09-1.87%-0.25ซื้อ20.768M11.313B0.27บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002065 DHC SOFTWARE CO
12.95-1.07%-0.14ขาย63.195M40.782B63.050.21ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002095 ZHEJIANG NETSUN CO
19.430.26%0.05ขาย3.233M4.787B0.13ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
002153 BEIJING SHIJI INFO
30.550.39%0.12ขาย5.040M32.496B0.36ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002174 YOUZU INTERACTIVE
20.671.22%0.25ขาย30.294M17.680B31.910.64ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
002195 SHANGHAI 2345 NETW
3.03-1.30%-0.04เป็นกลาง204.200M17.715B0.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002230 IFLYTEK CO LTD
35.59-0.53%-0.19ขาย27.155M74.981B0.38บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002232 QIMING INFORMATION
9.220.99%0.09ขาย6.081M3.571B0.22บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002261 TALKWEB INFORMATIO
9.10-0.22%-0.02ขาย37.189M10.039B536.470.02ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.421.10%0.07ขาย13.767M4.449B0.07บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002280 HANGZHOU LIAISON I
2.61-1.14%-0.03ขาย60.783M5.508B-1.37ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.410.16%0.01ขาย10.701M3.242B0.10บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002341 SHENZHEN SELEN SCI
6.45-0.31%-0.02ขาย32.213M7.005B692.130.01ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
2.14-0.47%-0.01ขาย8.809M1.930B-1.23ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002368 TAIJI COMPUTER COR
37.76-0.47%-0.18ขาย8.859M15.083B0.83บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002373 CHINA TRANSINFO TE
22.02-0.05%-0.01ขาย19.429M32.431B0.68บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002410 GLODON CO LTD
44.50-2.31%-1.05ซื้อ4.982M51.166B218.570.217115.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.901.56%0.06ซื้อ93.763M7.304B-0.18บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002474 FUJIAN RONGJI SOFT
7.932.85%0.22ขาย10.568M4.797B169.080.051026.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002517 KINGNET NETWORK CO
2.941.38%0.04ซื้อ35.202M6.237B-0.98ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002624 PERFECT WORLD CO L
48.40-1.59%-0.78ซื้อ8.057M63.562B1.14ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
002642 UEC GROUP LTD
6.370.16%0.01ขาย10.057M4.208B118.220.05826.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002647 RENDONG HOLDINGS C
27.08-1.42%-0.39ซื้อ4.373M15.382B549.400.05บริการประมวลผลข้อมูล
002649 BEYONDSOFT CORPORA
9.440.64%0.06ขาย13.384M4.962B0.47บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
002657 SINODATA CO LTD
15.170.07%0.01ขาย5.544M5.118B-0.78บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300002 BEIJING ULTRAPOWER
4.3710.08%0.40ซื้อ7.643M7.001B-0.74บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300010 BEIJING LANXUM TEC
16.21-3.17%-0.53ขาย15.351M14.536B430.330.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300017 WANGSU SCIENCE AND
8.04-3.71%-0.31ขาย87.807M20.175B948.860.01ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
300036 BEIJING SUPERMAP S
24.510.78%0.19ซื้อ8.032M10.933B0.48ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300047 SHENZHEN TIANYUAN
8.175.97%0.46แนะนำให้ซื้อ72.172M4.917B0.18บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300050 DINGLI CORP LTD
7.06-1.12%-0.08แนะนำให้ซื้อ93.216M4.081B-0.89บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300051 XIAMEN 35.COM TECH
8.761.74%0.15ซื้อ48.401M2.863B-0.70บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300076 NINGBO GQY VIDEO &
4.880.83%0.04ขาย4.225M2.052B161.330.03ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300085 SHENZHEN INFOGEM T
15.707.46%1.09ซื้อ43.506M9.278B0.04บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300096 YLZ INFORMATION TE
9.670.52%0.05ขาย6.485M4.137B0.05บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300150 BEIJING CENTURY RE
5.031.21%0.06ขาย5.345M2.908B0.19บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300157 LANDOCEAN GROUP LI
3.260.00%0.00ขาย11.395M2.321B-1.36ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300166 BUSINESS-INTELLIGE
14.93-0.67%-0.10ขาย24.147M15.765B0.50บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300168 WONDERS INFORMATIO
22.15-1.99%-0.45ซื้อ17.090M26.455B-1.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300170 HAND ENTERPRISE SO
9.630.63%0.06ขาย18.135M8.460B0.12บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300222 CSG SMART SCIENCE
7.891.94%0.15ขาย7.886M5.610B-3.59บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300226 SHANGHAI GANGLIAN
74.600.67%0.50ขาย1.595M11.790B1.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300229 TRS INFORMATION TE
17.252.86%0.48ซื้อ10.027M8.016B0.32บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300231 BEIJING TRUST AND
8.251.23%0.10ขาย6.935M3.414B25.560.321378.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300235 SHENZHEN KINGSUN S
16.80-4.11%-0.72ขาย14.142M2.669B87.210.19บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300245 SHANGHAI DRAGONNET
9.161.10%0.10ขาย4.942M2.840B75.370.12701.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300253 WINNING HEALTH TEC
23.27-2.88%-0.69ซื้อ30.698M38.767B97.880.254852.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300271 BEIJING THUNISOFT
27.570.07%0.02ซื้อ2.899M22.299B38.320.737339.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300277 SHENZHEN HIRISUN T
8.509.96%0.77ซื้อ3.845M2.590B0.03บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300287 BEIJING PHILISENSE
4.624.52%0.20ซื้อ92.946M6.344B221.000.02บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300290 BRINGSPRING SCIENC
6.211.14%0.07ขาย7.362M3.532B0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300297 BLUEDON INFORMATIO
4.822.12%0.10ขาย18.676M5.888B-0.80บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
5.432.84%0.15ซื้อ47.852M3.753B-0.86บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300300 HAKIM UNIQUE INTER
8.51-0.93%-0.08ขาย23.308M5.829B-1.11บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300324 BEIJING WATERTEK I
7.815.68%0.42ซื้อ63.448M12.863B0.21บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300339 JIANGSU HOPERUN SO
10.270.00%0.00ขาย14.448M8.010B-2.20บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300348 SHENZHEN SUNLINE T
24.48-1.21%-0.30ซื้อ31.105M11.440B0.28บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300359 QTONE EDUCATION GR
5.690.53%0.03ขาย8.248M3.590B-1.16บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300365 BEIJING FOREVER TE
12.910.70%0.09ขาย5.900M7.619B0.49บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300366 TROY INFORMATION T
11.083.17%0.34ขาย27.109M5.570B0.24บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
20.061.67%0.33ขาย5.650M15.551B0.29ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300377 SHENZHEN YSSTECH I
10.55-0.09%-0.01ขาย11.873M7.836B0.19บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300378 DIGIWIN SOFTWARE C
15.200.00%0.00ขาย5.842M3.786B0.38บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300379 BEIJING TONGTECH C
43.421.97%0.84ขาย10.909M11.356B0.55บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300380 SHANGHAI AMARSOFT
19.201.80%0.34ขาย1.766M2.592B0.25บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300383 BEIJING SINNET TEC
24.57-0.85%-0.21ขาย32.937M38.218B0.53ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
300386 FEITIAN TECHNOLOGI
15.480.85%0.13แนะนำให้ซื้อ20.310M6.417B0.21บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300392 BEIJING TENSYN DIG
7.001.45%0.10ขาย3.023M2.650B0.08บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300399 BEIJING TIANLI MOB
14.365.36%0.73ซื้อ15.919M2.693B0.10ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300418 BEIJING KUNLUN TEC
19.151.06%0.20ซื้อ29.524M21.762B1.11บริการประมวลผลข้อมูล
300448 HAOYUN TECHNOLOGIE
9.62-0.21%-0.02ขาย11.386M6.279B0.23บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300451 B-SOFT CO LTD
23.491.25%0.29แนะนำให้ซื้อ13.023M15.146B50.650.433194.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300454 SANGFOR TECHNOLOGI
166.98-0.71%-1.19ขาย1.437M68.246B1.89บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300465 GLOBAL INFOTECH CO
13.665.24%0.68แนะนำให้ซื้อ69.944M5.799B0.28บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300467 SICHUAN XUN YOU NE
17.201.65%0.28ขาย3.095M3.632B-4.89ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
300468 SHENZHEN FORMS SYN
34.592.49%0.84ซื้อ24.060M6.378B66.270.512017.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300469 ZHONGXIN INFORMATI
14.20-2.61%-0.38เป็นกลาง6.642M2.971B78.810.181736.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
19.840.61%0.12ขาย5.274M4.938B40.220.493072.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300523 BEIJING GLOBAL SAF
40.03-1.89%-0.77ขาย1.235M9.492B0.53ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
33.810.63%0.21ซื้อ3.783M7.038B0.54ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300541 BEIJING ADVANCED D
19.93-0.85%-0.17ขาย3.980M3.605B0.39ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300542 BRILLIANCE TECHNOL
14.67-1.28%-0.19ขาย2.972M3.432B0.24บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300559 CHENGDU JIAFAANTA
30.26-2.01%-0.62ซื้อ2.460M8.002B0.76บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
15.21-1.30%-0.20ขาย7.424M3.887B0.08ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
52.91-0.68%-0.36ซื้อ4.547M6.125B2.18ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300588 XINJIANG SAILING I
10.022.24%0.22ขาย2.618M1.568B0.06ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
10.662.21%0.23ขาย2.780M1.276B149.000.07ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300598 ARCHERMIND TECHNOL
268.65-6.98%-20.15ขาย4.820M23.104B1956.640.152807.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300603 LEON TECHNOLOGY CO
32.16-0.77%-0.25เป็นกลาง5.145M9.109B0.47ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300608 SI-TECH INFORMATIO
17.640.74%0.13ขาย3.417M2.755B0.58บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300624 WONDERSHARE TECH
74.80-2.06%-1.57ขาย2.771M6.120B71.681.07ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300634 RICHINFO TECHNOLOG
21.369.99%1.94ซื้อ5.293M7.768B0.35ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300659 ZHONGFU INFORMATIO
88.140.50%0.44ซื้อ1.730M9.763B0.95ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300663 CLIENT SERVICE INT
22.82-1.00%-0.23ซื้อ12.371M6.758B0.16ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
37.31-3.12%-1.20ซื้อ4.749M13.868B0.69บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300682 LONGSHINE TECHNOLO
30.321.17%0.35ซื้อ7.173M19.662B19.901.514055.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300687 GUANGZHOU SIE CONS
18.110.61%0.11ขาย2.488M3.888B0.32บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300713 SHENZHEN INCREASE
13.220.69%0.09ขาย3.335M1.883B-0.13บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
300730 HUNAN CREATOR INFO
14.640.21%0.03ขาย7.452M2.308B0.23ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300738 GUANGDONG AOFEI DA
69.00-4.26%-3.07ซื้อ9.335M8.467B81.570.88224.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300766 ZHEJIANG MERIT INT
28.581.67%0.47ขาย6.505M11.247B100.390.28ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
300826 NANJING RESEARCH I
39.8810.01%3.6323.611K2.900B893.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600100 TSINGHUA TONGFANG CO., LTD
8.20-0.36%-0.03ขาย18.542M24.393B-0.8812796.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600410 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO.,LTD
13.94-3.46%-0.50ซื้อ153.777M15.866B-0.003911.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
17.620.11%0.02ขาย11.812M15.144B-0.146340.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600455 BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
24.760.73%0.18ซื้อ1.758M1.535B106.180.23562.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
74.240.05%0.04ขาย11.791M36.697B349.510.216669.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
91.91-0.47%-0.43ซื้อ9.597M74.163B68.141.367122.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
9.45-0.21%-0.02ขาย9.473M4.164B147.050.066891.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
43.90-0.59%-0.26ซื้อ22.632M102.931B92.270.4717271.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
600661 SHANGHAI XINNANYANG ONLY EDUCATION & TECHNOLOGY CO., LTD
16.380.86%0.14ขาย1.382M4.431B-0.915926.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600718 NEUSOFT CORPORATION
11.750.34%0.04ขาย12.843M14.548B591.410.0216656.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600756 INSPUR SOFTWARE
19.000.21%0.04ขาย3.947M5.993B39.120.481879.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
600850 SHANGHAI EAST-CHINA COMPUTER CO.,LTD
22.910.61%0.14ขาย3.233M9.719B31.080.732351.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
601360 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
20.153.39%0.66ขาย38.759M131.832B21.280.925419.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603039 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO.,LTD
79.40-0.65%-0.52ซื้อ659.594K11.884B84.990.951237.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603189 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CO.,LTD
22.450.58%0.13ขาย6.580M4.928B190.440.121177.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603232 KOAL SOFTWARE CO.,LTD.
37.90-2.99%-1.17ขาย4.688M4.738B86.060.45425.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
173.97-1.76%-3.12ขาย1.051M15.793B1059.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
29.952.08%0.61ซื้อ3.349M7.035B39.190.76692.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603383 FUJIAN APEX SOFTWARE CO.,LTD
62.251.72%1.05ซื้อ1.993M7.269B60.121.02992.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603444 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD
423.001.04%4.34แนะนำให้ซื้อ895.025K29.985B33.7812.39559.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603466 SHANGHAI?FENGYUZHU?CULTURE?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
14.152.61%0.36ซื้อ8.278M3.969B16.160.851403.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
603533 IREADER TECHNOLOGY CO LTD
24.966.26%1.47ซื้อ25.650M9.419B71.100.33846.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
106.14-0.21%-0.22ซื้อ871.518K14.977B94.151.13701.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603636 LINEWELL SOFTWARE CO.,LTD.
12.471.38%0.17ซื้อ13.501M7.267B31.820.412718.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
603776 YOUON TECHNOLOGY CO LTD
19.010.90%0.17ซื้อ2.487M3.507B25.530.745405.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
603860 ROADMAINT CO LTD
26.75-0.48%-0.13ซื้อ385.247K1.792B32.570.83213.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
603881 SHANGHAI ATHUB CO.,LTD.
50.40-1.54%-0.79ขาย3.849M10.780B97.690.52484.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
603990 SUZHOU MEDICALSYSTEM TECHNOLOGY
53.00-0.13%-0.07ซื้อ931.479K5.934B108.310.49662.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
688023 DBAPPSECURITY CO.LTD
222.61-1.34%-3.02ซื้อ369.154K16.713B1332.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688039 HANGZHOU ARCVIDEO TECHNOLOGY CO LTD
93.790.47%0.44ขาย593.251K7.468B195.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688051 ROCKONTROL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
89.22-0.61%-0.55ซื้อ2.636M6.942Bชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688058 BEIJING BAOLANDE SOFTWARE CORPORATION.
136.12-1.49%-2.06ขาย383.117K5.527B207.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688078 BEIJING LONGRUAN TECHNOLOGIES INC.
40.420.00%0.00ขาย470.428K2.860B318.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688081 WUHAN XINGTU XINKE ELECTRONICS CO.,LTD.
41.240.66%0.27ขาย699.272K3.015B433.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688088 ARCSOFT CORPORATION LIMITED
61.980.13%0.08ขาย1.503M22.821B139.650.45374.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688111 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE.INC
237.39-5.04%-12.61ซื้อ1.401M115.250B2267.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688118 PRIMETON INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.
38.54-0.62%-0.24ขาย1.348M3.700B1018.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688158 UCLOUD?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
62.47-0.21%-0.13ขาย2.222M26.451B1055.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688168 BEIJING ABT NETWORKS
94.870.01%0.01ขาย350.257K4.855B184.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688188 SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
127.72-0.22%-0.28ขาย274.497K12.800B162.00ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
688228 UCAP CLOUD INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
74.06-2.53%-1.922.345M5.101B618.00บริการประมวลผลข้อมูล
688258 JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
85.601.51%1.27ขาย1.380M7.333B331.00บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ